Energifleksible varmeanlegg

 
Energifleksible varmeanlegg
VVS-foreningen inviterer til kurs om vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer i bygg i flere byer, fra prosjektering til igangkjøring av anlegget. Velkommen!

Om kurset:
Nye forskriftskrav tillater elektriske panelovner og varmekabler til oppvarming. Samtidig er vi nå inne i «Det grønne skiftet», en endringsprosess som handler om å øke verdiskapningen med mindre samlet miljøpåvirkning og utslipp. VVS-foreningen mener at energifleksible vannbårne varmeanlegg er en del av løsningen til det grønne skiftet, i tillegg til at de tilfredsstiller vårt stadig økende krav til termisk komfort. Markedet etterspør derfor kostnadseffektive oppvarmings- og kjølesystemer for bygg og boliger.

Dette kurset vil styrke deltakerne i forståelsen av de ulike mulighetene kostadseffektive fleksible varmeanlegg gir, og hvordan de viktigste komponentene må dimensjoneres og driftes for at anlegget skal fungere optimalt. Alle kursdeltagere vil få digital tilgang til Varmenormen 2017 i kursperioden.

Agenda
08:30: Registrering
08:45: Velkommen
• TEK 17 og utfordringene bransjen står overfor
• Energikilder i konkurransedyktige vannbårne varmeanlegg
•Termisk komfort
• Kjøle- og varmeavgivere – som gjør kunden fornøyd
• Nye systemløsning og kobling av ulike komponenter
• Sirkulasjonsledning og tappevannsoppvarming
• Lufting og isolering av vannbaserte varmeanlegg

Praktisk informasjon:
Tid:
31.10.2017 Stavanger
1.11.2017 Haugesund
15.11.2017 Sørlandet
21.11.2017 Østfold
22.11.2017 Larvik
28.11.2017 Oslo

Pris: 3.490,- for medlemmer / 4.990,- for øvrige / 790,- for student-medlemmer
Målgruppe: Prosjekterende rørleggere og ingeniører (RIV).
Foredragsholder: David Zijdemans

http://www.vvs-foreningen.no/

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Messeguiden

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle