- Gjelder å strekke seg litt lenger

 
- Gjelder å strekke seg litt lengerBildet: Erfaringsutveksling og vilje til å strekke seg litt lenger er helt avgjørende for å oppnå drømmen om «det perfekte bygg», sier fagansvarlig for konferansen, Bjørn Forwald. Foto: Odd Borgestrand
Årets viktigste konferanse for deg som jobber med fremtidens bygg. Det er meldingen til potensielle deltakere til «Perfekte Bygg»- konferansen som arrangeres 9.-11.november 2017.

Av Odd Borgestrand

Konferansen arrangeres for 21.gang, og også i år er konferansen lagt til sjøs. Color Magic mellom Oslo og Kiel er kanskje det «bygget» som fungerer best både med tanke på innemiljø og det sosiale aspektet. 

Årets tema er «Det blå-grønne skiftet». I dette ligger økonomisk forsvarlige tiltak som også er grønne og bærekraftige. Hovedsamarbeidspartnere under årets konferanse er Cavieron, Glamox Luxo og Ahlsell. Seniorrådgiver i Totalreform AS, Bjørn Forwald, er fagansvarlig for årets konferanse, slik han var under 20 års jubileet i fjor.

Blått og grønt
- Nytt i år er først og fremst at arrangørene har lagt inn flere «tunge» faglige tema innen konferansens hovedfokus, nemlig det blå-grønne skiftet.
- Alle snakker om det grønne skiftet, men vi tror ikke det blir noe grønt skifte dersom det ikke kan forsvares økonomisk. Det økonomiske aspektet kan ikke utelates, og vi tror det ligger en rekke spennende aspekter i å tenke blått og grønt samtidig, sier Bjørn Forwald.

Forwald venter med å gå ut med navn på foredragsholdere til de er helt «i boks», men lover at det blir møter med mange spennende aktører. Programmet vil bli fortløpende oppdatert utover høsten på konferansens egne nettsider perfektebygg.no.
- Vi har fått ja fra de innlederne vi har invitert til årets konferanse, og vi tror dette skal bli et både utbytterikt og spennende program for vår målgruppe.

100 får være med
Perfekte Bygg konferansen er en «liten» konferanse.  Den skal også være en annerledes konferanse. Arrangørene setter et tak på drøyt 100 deltakere for å sikre at alle får tid til å bygge gode relasjoner og kunne bruke tid på å diskutere gode faglige løsninger.
- Vi ønsker også å ha det sosialt hyggelig sammen, der alle skal kunne føle seg inkludert.  En båtreise gir oss de beste rammer både faglig og sosialt, mener Forwald.

Bred målgruppe
Arrangørene ønsker først og fremst å få med seg eiendomsforvaltere, eiendomsbesittere, næringslivskunder, entreprenører fra de mindre og mellomstore selskapene og selvsagt alle som jobber med eiendom og anskaffelser i kommunale, fylkeskommunale og statlige etater. Investorer, utviklere og rådgivere er selvsagt også på arrangørenes invitasjonsliste.
- Hos oss handler alt om bygg, både for det private næringsliv og offentlige tjenester, forklarer Forwald.

Tre hovedtemaer
Det er tre hovedtemaer som vil gå igjen under hele konferansen, og overskriften her er regelverk, trivsel og økonomi. 
-Vi jobber nå fram en sosial og faglig arena for alle som er involvert i eiendom, fra planlegging, bygging, drift og/eller vedlikehold. Erfaringsutveksling og vilje til å strekke seg litt lenger er helt avgjørende for å oppnå drømmen om «det perfekte bygg». Det er oppnådd en rekke målbare energi- og miljøforbedringer i større og mindre næringsbygg og offentlige bygg de siste årene, og med «det grønne skiftet» har vi fått inn en ny dimensjon i byggeprosjektene, sier Forwald videre.

Program og mulighet for påmelding vil bli lagt ut på konferansens nettsider i begynnelsen av september. Her åpnes det også for utstillere å delta med egne stands.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Messeguiden

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle