HR sjef

 
HR sjef
Assemblin AS er en av landets ledende tekniske entreprenør- og servicebedrifter. Med 16 avdelinger, nesten 600 ansatte og en årsomsetning på ca. 800 millioner, tilbyr vi våre kunder installasjon og service av alle typer røranlegg, elektroinstallasjoner og automatiseringsløsninger i næringsbygg, boliger og industrianlegg.

Vår nåværende HR sjef skal trappe ned virksomheten, og konsentrere seg om andre oppgaver i Assemblin. Vi søker derfor hans etterfølger.

Vår nye HR sjef vil rapportere til administrerende direktør og samarbeide tett med ledelsen i konsernet. Stillingen vil ha betydelig ansvar og vi ønsker en offensiv og ambisiøs HR ressurs som ønsker å delta i videreutviklingen av selskapet. Vedkommende får stor innflytelse på selskapets videre utvikling og resultater fremover. HR sjefen er en del av ledergruppen i Assemblin.

HOVEDARBEIDSOPPGAVER

 • Lede og videreutvikle HR satsingen i Assemblin
 • Være HR rådgiver for driftsledelsen
 • Organisere og gjennomføre intern opplæringsvirksomhet
 • Bistå avdelingsledere i gjennomføring av interne organisasjonsutviklingstiltak
 • Overordnet ansvar for lærlingeordningen
 • Bistå i utarbeidelse og vedlikehold av gjeldende rutiner/prosesser for HR-feltet i Assemblin.
 • I samarbeid med avdelingslederne sikre god rekruttering
 • Leder for lønnsadministrasjonen og andre HR ressurser
 • Ivaretakelse av gjeldende lover og avtaleverk

Kandidater til stillingen har høyere utdannelse, gjerne som en kombinasjon av HR-faglig og teknisk/økonomisk. Videre har kandidater noen års relevant erfaring fra tilsvarende stilling og/eller bransje. HR/ledererfaring fra operativ linjeorganisasjon og erfaring fra HR arbeid i større organisasjoner vil tillegges viktighet. Det er viktig at kandidater har erfaring fra samarbeid med fagforeninger. Du må kunne vises til gode resultater i tidligere stillinger, samt ha generelt gode IT brukerkunnskaper. Stillingen krever gode evner til samarbeid med alle deler av organisasjonen.

Assemblin er et konsern i stadig endring, både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette skaper fortløpende organisasjons – og forretningsmessige endringer og tilpasninger. I denne rollen må man derfor trives med høyt tempo og hardt arbeide.

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • God forretningsforståelse
 • Gode analytiske egenskaper
 • Helhetstenkende
 • Evne til å kommunisere godt med alle nivåer i konsernet
 • Mål-, beslutnings- og handlingsorientert
 • Evne til å skape god arbeidskultur og struktur
 • Selvstendig og pådriver i utvikling av HR området
 • Identifisere seg med Assemblin sine verdier
 • Robust og fleksibel

I stillingen må det påregnes noe reisevirksomhet.

For den rette kandidat tilbys en operativ og utfordrende stilling med store muligheter til å påvirke.

Kandidater vil bli vurdert forløpende.

Søknadsfrist 30.juni 2017

Ønsker ikke å bli kontaktet av Rekrutteringsbyråer og arbeidsformidlere!

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt HR sjef Knut Kjelsås på telefon 900 19 911 eller Adm.direktør Torkil Skancke Hansen på telefon 975 77 554

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Messeguiden

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle