Inneklimadagen 2017

 
Inneklimadagen 2017ill.foto Shutterstock
Inneklima - en utfordring, både sett innenfra og utenfra. På fagdagen blir det presentert en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget om helsemessige påvirkningsfaktorer i innemiljøet og omgivelsenes betydning for lys, luft og lyd innendørs.

Årets inneklimadag er rettet mot ansatte i kommuner og fagmiljøer som jobber med miljørettet helsevern, bygningsteknikk, drift og vedlikehold.

Fagdagen er også relevant for rådgivende ingeniører, arkitekter, planleggere og andre med interesse for et godt inneklima.

Program

Tid: 26. oktober 2017 kl. 9-16

Sted: Auditoriet i Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

Detaljert program og påmelding innen 10. oktober via Helsedirektoratets nettside.

Ingen deltakeravgift. Lunsj inkludert. Begrenset antall plasser.

Link til påmelding

Registrering fra kl. 08.30

09.00: Åpning og velkommen ved Helsedirektoratet

09.10: Innledning ved Helse- og omsorgsdepartementet

09.30: Utfordringer i forhold til helsemessig påvirkning: Er vår kunnskap oppdatert i forhold til disse utfordringene?
Avdelingsdirektør Johan Øvrevik, Folkehelseinstituttet

10.00: Uteluft gir inneluft - kunnskap om luftkvalitet og tilpassede løsninger for et godt inneklima
Fagkoordinator Arne Pihl Bordi, Norconsult

10.30: Er bygningstekniske krav tilstrekkelige til å møte disse utfordringene? Er hensynet til miljø og helse styrket eller svekket i TEK17?
Seniorrådgiver Knut Helge Sandli, Direktoratet for byggkvalitet

11.00: Pause

11.15 Tilsyn
•Evaluering av NEMFO's tilsynskampanje
•Erfaringer fra Arbeidstilsynets tilsyn med skoler og barnehager
•Oversikt og tilsyn med inneklima med IK-Bygg

12.15: Lunsj

13.00: Veiledning
•Anbefalinger for praktisk inneklimaarbeid i skoler og barnehager
•Nye informasjonsfilmer for barnehagen og "Luftforsvaret" i skolen
•Naboens tobakksrøyking – ingen privat sak

14.00: Pause

14.15 Planlegging
•Påvirkningsfaktorer i lokalmiljøet, hvorfor og hvordan ta hensyn til lys og luft når vi planlegger skoler, barnehager og boliger?
•Veien – venn eller fiende som miljøfaktor, hva legger vegmyndighetene vekt på?
•Hvordan kan hensyn til godt inneklima ivaretas i lokalt planarbeid?

15.45 – 16.00: Spørsmål, oppsummering, avslutning

Med forbehold om endringer

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Messeguiden

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle