Kjøletekniker - Bymiljø og utbygging: Stavanger eiendom, Drift og energi

 
Kjøletekniker - Bymiljø og utbygging: Stavanger eiendom, Drift og energi
Stavanger kommune har satt seg ambisiøse mål innenfor miljø- og energioptimalisering for den kommunale bygningsmassen. For å ivareta disse målsettingene er det blant annet opprettet en egen dedikert Drift- og energiseksjon i Stavanger eiendom som har ansvar for energioppfølging og fjernstyring av tekniske anlegg. Seksjonen har også fått driftsansvaret for energisentraler.

Sted: Stavanger sentrum
Avdelingsleder: Ernst Olsen
Telefon: 51507581 / 95468092
Bransje: Fylke / Kommune
Fagfelt: Bygg / Anlegg / VVS
Rolle: Medarbeider
Søknadsfrist: 10 desember 2017

Vi søker nå etter 1 kjøleteknikker i 100 % fast stilling.

Den ansatte vil få driftsansvar for energisentralen på Stavanger Forum, men også andre energisentraler og varme- og kjøleanlegg vil kunne inngå. Forum-anlegget er bygget opp med 86 energibrønner, 2 gasskjeler (1 000 kW pr stk), 6 ammoniakk kompressorer med 2 varmepumper. Anlegget leverer varme og kjøling til 8 eiendommer.

Arbeidssted vil primært være på Forum-området, men tidvis også ved kommunens hovedkontor i sentrum.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av fjernvarme- og fjernkjølingsleveransen til de tilknyttede eiendommene
 • Leveranse av kulde til 4 hockeybaner og curlingbaner
 • Oppfølging av kundesentraler i kundenes bygg
 • Oppfølging av trykkholding og rensesystem
 • Ettergioppfølging og optimalisering av tekniske anlegg
 • Kommunikasjon/ kundekontakt
 • Ettersyn, feilsøking og reparasjoner av tekniske anlegg, samt å engasjere og ha oppfølging av leverandører
 • Ajourføring av interne systemer for driftsoppfølging
 • Utfordringer og oppgavene løses i samhandling med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og sosialt kompetansemiljø. Vi har ordna arbeidsforhold, og god pensjonsordning

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør med spesialisering innen varme- og kuldefaget.
 • Lang og relevant erfaring kan erstatte krav om formell utdanning.
 • Må være kvalifisert til å håndtere ammoniakk, jfr forskrift om håndtering av farlige stoffer (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-08-602)
 • God evner til muntlig og skriftlig kommunikasjon. Kunne beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg WS

Personlige egenskaper

 • Handlingsorientert, motivert og strukturert
 • God teknisk innsikt, gjerne tverrfaglig
 • Må være utadvendt og like å jobbe i team mot felles mål

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • For stillingene gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår i overensstemmelse med gjeldende lov- og avtaleverk. God fleksibel arbeidstidsordning, 7,5t/dag, inkludert 25 min pause.
 • Opplæring/kurs basert på ønsker og behov
 • Lønn etter avtale
 • Vi ser frem til å motta din søknad, og at du kan styrke vårt team ytterligere.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet
Søk på stillingen her


comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle