VVSaktuelt Åpne på nettet
Annonse

Havhesten skal rehabiliteres

AKTUELLE PROSJEKTER: Etter 19 års drift ved det kommunale badeanlegget «Havhesten» i Florø, er slitasjen på anlegget så stor, at det nå er nødvendig med rehabilitering og ombygging.

Klimapris til verdens største hydrogenlager

Kongsberg Kommunale Eiendom (KKE) fikk onsdag KLPs Klimapris 2019, for kommunens banebrytende energiprosjekt på nye Vestsiden ungdomsskole. - Å bruke hydrogen som energibærer vil kunne bli en nøkkel for å erstatte fossile energikilder, mener juryen.
Annonse

Søker rørleggerfirma for montering av vannmålere

AKTUELLE PROSJEKTER: Gebyrseksjonen i Vann- og avløpsetaten (VAV) har satt i gang et prosjekt for å beregne gjennomsnittlig vannforbruk per døgn for en Oslo-borger. I tillegg skal VAV se på hvilken effekt det har på vannforbruket å installere vannmåler.

Konkurranse om ny overføringsledning

AKTUELLE PROSJEKTER: Nesodden kommune skal legge ned sin rensevirksomhet på Buhrestua rensenalegg på Tangenområdet. I den forbindelse skal de etablere en ny overføringsledning i sjø over til Vestfjordens Avløpsselskap (VEAS) i Asker.
Annonse

En million nordmenn uten alternativ vannforsyning

Adm.dir. Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening etterlyser politisk handlekraft i lys av vannskandalen på Askøy.

- Norske vannverk er underlagt strenge forskrifter

Norsk fagmiljø innen vann og avløp i en årrekke har forsøkt å fortelle offentligheten at det står dårlig til med det norske ledningsnettet og at det kreves 280 milliarder i vedlikehold de neste 20 årene. Når 2000 personer er blitt syke av drikkevannet i Askøy kommune utenfor Bergen etter påvist E. coli, blir det store medieoppslag.

Rekordår for fornybar fjernvarme og fjernkjøling

Aldri før har det blitt produsert mer fjernvarme i norske byer enn i fjor. En rekordvarm sommer førte i tillegg til rekordproduksjon av fjernkjøling.
Annonse
  <$PROJECT_LIST>

Nye prosjekter

Ledige stillinger

Er du vår neste uteselger?
Heidenreich Østfold trenger flere dyktige medarbeidere med på laget. Vi søker de...

Kvalitetsbevisst kredittmedarbeider
Kredittavdelingen i Heidenreich trenger en ny dyktig medarbeider med på laget. L...

Prosjektleder/KAM
Du vet hva som skal til for å tilby de beste energiløsningene i bygg og hva det ...

Servicetekniker
Vi søker en positiv og utadvendt servicetekniker ventilasjon, som vet å strekke ...

Advokat/Advokatfullmektig
Vi søker etter en advokat, eventuelt advokatfullmektig, til juridisk enhet i GK ...

Kontakt ossred@byggfaktamedia.no

Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
Utgiver: Byggfakta Docu AS, Postboks 205, 1501 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Om VVS aktuelt Annonsere Avbestill

VVSaktuelt