VVSaktuelt Åpne på nettet

Utlyser konkurranse om rørleggertjenester

AKTUELLE PROSJEKTER: Rogaland fylkeskommune inviterer til konkurranse om rammeavtale på kjøp av rørleggertjenester.

Klart for ny vannforsyning til Oslo

AKTUELLE PROSJEKTER: Bystyret i Oslo har nå tatt endelig beslutning om å bygge reservevannforsyning. Multiconsult har sammen med Cowi utarbeidet forprosjekt og reguleringsplan.
Annonse

Ny metode kan analysere lokal flom og hindre ødeleggelser

Forskningssenteret Klima 2050 har utviklet en metode for å analysere effektene av økt nedbør og endret arealbruk, og dermed hindre at flommer skader eller ødelegger infrastruktur.

Hvordan håndtere overvann for næringsbygg?

BRANSJEKOMMENTAREN: Klimaendringer, areal som stadig blir tettere bebygd og kommunale avløpssystem med begrenset kapasitet krever løsninger som fordrøyer og infiltrerer overvann som ikke kan slippes ut på det kommunale nettet.
Annonse

Dobbelt heder til Roth

Det tyskeide familieselskapet Roth Industries er hedret med to priser av Oskar Patzelt Foundation.

Lys og varme med kasserte elbilbatterier

Strøm fra solceller og bergvarme skal sammen med kasserte elbilbatterier i fremtiden sørge for lys og varme hos Batteriretur AS.

Down Town med heftig solenergisatsing

Nylig åpnet det som hevdes å være verdens største solcelleanlegg med snøsmelting på kjøpesenter i Porsgrunn.
Annonse
 

Nye prosjekter

Ledige stillinger

Student summer job 2020: Electrical engineering, Oslo, Norway
Do you want hands-on work experience before you graduate? Do you want to contrib...

Student summer job 2020: Renewable energy, Oslo, Norway
Do you want hands-on work experience before you graduate? Do you want to contrib...

Student summer job 2020: Geotechnics, Oslo, Norway
Do you want hands-on work experience before you graduate? Do you want to contrib...

Student summer job 2020: HVAC and energy, Trondheim, Norway
Do you want hands-on work experience before you graduate? Do you want to contrib...

Student summer job 2020: Building acoustics, Oslo, Norway
Do you want hands-on work experience before you graduate? Do you want to contrib...

Kontakt ossred@byggfaktamedia.no

Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 205, 1501 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Om VVS aktuelt Annonsere Avbestill

VVSaktuelt