Ahlsell vil måles på totaløkonomi

 
Ahlsell vil måles på totaløkonomiBildet: -Vi gjør det enkelt å investere i lønnsomhet, var påstanden fra kommunikasjonssjef Brage Stenberg Johnsen i Ahlsell Norge (t.h, her sammen med leder for Perfekte Bygg-konferansen, seniorrådgiver Bjørn Forwald i Totalreform AS. Foto: Odd Borgestrand
PERFEKTE BYGG 2017: - Langsiktighet ligger i ryggmargen på de fleste som driver med næringsbygg, enten det er hoteller, kjøpesentre eller andre eiendommer, og da er totaløkonomi det viktigste stikkordet.

Av Odd Borgestrand
Oslo-Kiel

Kommunikasjonssjef Brage Stenberg Johnsen i Ahlsell Norge forklarte selv hva han legger i begrepet totaløkonomi da han presenterte grossistselskapets ulike visjoner for et godt samarbeid med byggenæringen under årets Perfekte Bygg konferanse på Color Magic.

Han mente totaløkonomi handler om en helhetsbetraktning av en bygnings levetidsomkostninger med kapitalisering av alle utgifter ved å eie og bruke bygningen i dens levetid, gjerne innenfor en tidshorisont opp mot 60 år.

- Det handler om å foreta de rette investeringer og valg av produkter, løsninger og samarbeidspartnere - for å optimalisere og effektivisere lønnsomheten knyttet til det å eie, leie eller drifte et bygg. Alle er jo opptatte av å tjene inn de investeringer man har gjort raskest mulig. Her kommer begrepet det blå-grønne skifte inn. Mye er lønnsomt dersom man tenker langsiktig nok,
– men det som interesserer de fleste er jo å korte ned tilbakebetalingstiden så mye som overhodet mulig, mente Stenberg Johnsen.

Dermed må begrepet bærekraft ligge i ryggmargen både til et grossistselskap og til selskapets kunder. Det handler om tre bærebjelker, mente Stenberg Johnsen:
1. Kvalitet - Lang levetid
2. Lave utslipp - kortreiste produkter med grønn produksjon
3. Energieffektivt i bruk

Gjennomsnittlig driftskostnader for en kontorbygning viser at 36 prosent går til renhold og avfallshåndtering. Energiforbruket tar 19 prosent, fornyelse og utskifting av materiell og utstyr tar 16 prosent, mens annen løpende drift kommer opp i 14 prosent. Planlagt vedlikehold utgjør ni prosent, mens vakt og sikring utgjør seks prosent.

Ahlsells fremste salgsargument overfor eiere og driftere av bygg er derfor at grossistselskapet har alt under ett tak. Mange sliter med skjulte kostnader ved å ha mange leverandører, store lagre til eget forbruk og bruke mye tid på bestillinger og ved å holde oversikt over de ulike leverandørerene.

Kommunikasjonssjef Brage Stenberg Johnsens påstand var dermed at gjennom reduksjon til et mindre antall leverandører, og tillpasning av antall innkjøp mot et årlig behov, vil dette optimalisere drifteres totale kostnader for et bygg. Videre var han tydelig på at det er forskjell på de som venter med å oppgradere bygget til det er behov for vedlikehold og de som ser merverdien av å oppgradere byggene før det er behov for vedlikehold.

De fleste ser verdien av å energi-effektivisere byggene sine, og at løsninger for å skape lønnsomhet raskt er mer tilgjengelig enn noensinne. Det samme gjelder kostnader til vann- og avløp, som lett kan reduseres ved å sette inn enkle vannbesparende tiltak.

For å overbevise byggeiere og driftere var Ahsells kommunikasjonssjef tydelig på at hans selskap er mer enn en grossist. Ahlsell markedsfører seg nå som Norges største flerfaglige grossist, der de konkurrerer med de andre store på markedet med en betydelig forenkling i bestilling, levering og fakturering.

Brage Stenberg Johnsen var ikke mer beskjeden enn at han mente Ahsell var i stand til å gi markedet de beste leverandørene over hele landet, og de gode rådene innen energirådgivning og analyser. Med dette for øyet konkluderte han med at Ahlsell gjør det enkelt for driftere av bygg og eiendom å investere i lønnsomhet.

Under Perfekte Bygg konferansen ble han ikke motsagt etter sitt foredrag. Utfordringen for selskapet blir dermed å levere resultatene når de ønsker å bli målt på totaløkonomi.
 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Messeguiden

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle