Ansvaret hviler på huseier

 
Ansvaret hviler på huseierFrakoblede oljetanker i hagen utgjør en stor miljørisiko, og huseier er selv ansvarlig for å fjerne dem
Det nærmer seg totalforbud for bruk av oljefyring. Fra 2020 er det forbudt å fyre med olje. Det er viktig for huseiere å vite at de selv er ansvarlig for gamle oljetanker, og eventuelle oljelekkasjer.

– Bruk et godkjent firma, få gravd opp den gamle oljetanken, og få den vekk. Den utgjør en miljøbombe når den blir liggende i hagen, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i forsikringsselskapet If.

Enova gir tilskudd til huseiere til både rensing og fjerning av oljetank, og dette tilskuddet er nå økt i en periode til og med 2018 under visse vilkår.

- Oljefyring har i mange år stått sterkt i Norge som fyringskilde, både i private boliger og boligsameier. Huseiere har vært flinke til å finne alternative fyringsformer til oljefyring. Men fortsatt har mange huseiere gamle, frakoblede oljetanker i kjeller og hage, som de selv er ansvarlig for å fjerne, sier Vennesland.

- Oljetankene kan skape hodebry, selv om de er frakoplet oljefyren. Levetiden på en oljetank i stål er i dag omtrent 30 år. Etter den tid er risikoen høy for at det kan ruste hull i tanken eller i tilførselsledningene, og for at oljerester kan renne ut, sier hun.

Kommuner kartlegger oljetanker
Mange kommuner har fokus på både registrering og fjerning av gamle, frakoblede oljetanker. - Det er positivt med tanke på risikoen for forurensingsskader på miljøet, som ikke vil være dekket av husforsikringen til den enkelte, mener Vennesland.

Noen skader på oljetanker er dekket av husforsikringen, mens andre er den enkelte huseier ansvarlig for, ifølge If. En vanlig bygningsforsikring vil dekke bruddskader som inntreffer på en utvendig oljetank som er i bruk, på lik linje med vann- og avløpsledninger. Men det gjøres fradrag for hvert år tanken er eldre enn 20 år.

Frakoblede oljetanker og skader disse forårsaker, vil imidlertid ikke være omfattet av bygningsforsikringen. - Vi anbefaler huseiere å bruke et godkjent firma på tømming og rengjøring av tanker, og få et bevis på at tanken er riktig rengjort, råder Kjetil Sømoen, takstmann i If.

50-60 oljetankskader i året
Oljelekkasjesaker mottar vi med jevne mellomrom, og de har en ting til felles at sakene kan bli kostbare. Skader på hageanlegg er mest vanlig, men vi har også oljelekkasje som ligger under sålen på huset, som gjør at folk ikke kan bo der på grunn av lukt, sier Kjetil Sømoen.

Oljetankskader kan forårsake store bygningsskader, som vil være dekket av bygningsforsikringen.

- Det forekommer brudd på tilførselsledninger til oljetanken, og da siger fyringsolje ut på tomten. Da må infisert jord graves vekk, og behandles som spesialavfall. Det kan ta mange måneder å sanere tomten forsvarlig, selv om det avhenger av grunnforholdene der forurensingen har oppstått. Disse skadene koster gjerne 100.000 – 200.000 kr og oppover å utbedre, sier Sømoen.

Det er heldigvis mer sjeldent at det siver olje fra oljetanken i grunnen under huset, men hvis det gjør det, er det svært ofte omfattende skader fordi såle/betonggulv må åpnes opp. Dette er skader som raskt nærmer seg opp mot millionen å utbedre, sier Kjetil Sømoen i If.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle