Årets viktigste byggkonferanse: PassivhusNorden 2012 - Fra lavenergi til plusshus

 
Årets viktigste byggkonferanse:
PassivhusNorden 2012 - Fra lavenergi til plusshusBildet: Fiona Hall er ansvarlig for EU-Parlamentets rapport “The European Action Plan on Energy Efficiency”. Hall kommer til PassivhusNorden 2012
21.06.12: Det er andre gang konferansen arrangeres i Norge og det er ventet 500 deltakere fra hele Norden. Årets konferanse avholdes 22. ? 23. oktober i Trondheim og er et samarbeid mellom NTNU, Sintef Byggforsk, Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken, Enova og Lavenergiprogrammet.
21.06.12: Det er andre gang konferansen arrangeres i Norge og det er ventet 500 deltakere fra hele Norden. Årets konferanse avholdes 22. – 23. oktober i Trondheim og er et samarbeid mellom NTNU, Sintef Byggforsk, Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken, Enova og Lavenergiprogrammet.
Målgruppe for konferansen er forskere, byggenæringen og myndigheter for å finne ut hva som er "State of the art" innenfor energi- og miljøvennlig bygging.  Det ønskes velkommen til to dager med presentasjon av ambisiøse prosjekter og forbilder innen energi- og mijøvennlig byggeri, workshop, befaringer, delseminarer og utstilling. 

Den nylig fremlagte stortingsmeldingen om bygningspolitikk gjør temaene for konferansen enda mer aktuelle. 
- Både mengde og kvalitet på innsendte bidrag lover godt for konferansen, sier Inger Andresen, professor ved NTNU og leder av Scientific Committee for PHN-12.

Detaljert program for befaring og konferanse blir lagt ut på passivhusnorden.no så snart dette er klart.  Konferansen arrangeres på det nye Clarion Hotel og Congres i Trondheim. Konferansen er åpen for påmelding.

Stikkord for tema på konferansen er:

-           hva skal til for å oppnå markedsgjennombrudd for passivhus

-           inneklima og komfort i energieffektive bygg

-           nye design- og konstruksjonsløsninger

-           evaluering og måling av passivhus

-           områdeutvikling

-           ambisiøse rehabiliteringsprosjekter 

Konferansier er sivilingeniør, programleder og forfatter Ole Andre Sivertsen. 

EU-parlamentariker Fiona Hall vil holde åpningsforedraget om EUs vei mot målet om 20 prosent energieffektivisering og nær null-energi bygg innen 2020.  Fiona Hall er ansvarlig for EU-Parlamentets rapport “The European Action Plan on Energy Efficiency” og hun har også arbeidet aktivt med fornybardirektivet.

Søndag 21. Oktober er det også anledning til å delta på befaringer av passivhus yrkesbygg og passivhus boliger i Trondheimsområdet. Trondheim kommune har laget et eget kart med oversikt over lavenergiboliger og passivhus.
comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle