Batteriteknologi ble løsningen

 
Batteriteknologi ble løsningenBildet: Norges vestligste øy får fullverdig strømforsyning takket være batteri-løsning fra Eaton, som her heises i land. Foto: Erlend Nessen
I snart 30 år har alle på Utvær ytterst i Sognefjorden kjempet for å re-elektrifisere øyen. Det har vært stort behov for nytenkning for å få dette til på den værharde og avsidesliggende plassen i havgapet. Løsningen kom fra uventet hold.

Opprinnelig ble fiskeværet Utvær elektrifisert på 50-tallet under den store gjenreisningen etter krigen. Det ble trukket en 8 kilometer lang sjøkabel til Utvær fra nabo-øyene som også ble elektrifisert på denne tiden. Den gang, som nå, var dette en betydelig kostnad, men fyrstasjonen og det rike fisket i området ble vektlagt da sentrale myndigheter besluttet å ta investeringen. 

Ikke reparerbare

Behovet for sikker navigering langs kysten og insentiver for fiskerne som tok ut store fangster av blant annet sild i området gjorde dette regningsvarende. Med tiden forsvant silden og menneskene som bodde på øyen. På slutten av 80 tallet var Utvær avfolket. Strømkabelen til øyen ble vedlikeholdt frem til 90-tallet. Da ble det konkludert med at kablene ikke lenger var reparerbare, og det ble søkt om leveringsfritak av NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat). Det innebærer et totalt fritak for videre strømforsyning til Utvær i regi av det det offentlige, dette til tross for at fyrstasjonen var i full drift. 

Nødaggregater døgnkontinuerlig

Konsekvensen av fritaket satt alle med eiendommer på Utvær i en svært vanskelig situasjon i forhold til drift, vedlikehold og generelt opphold på øyen. Utvær har ingen regulær godstransport, ingen veier, alt må fraktes ut på egen kjøl i et farvann som regnes som noe av det farligste på norskekysten. På tross av harde protester og flere runder i byråkratiet fikk til slutt NVE medhold.  For å opprettholde drift av fyret ble nødaggregater kjørt døgnkontinuerlig og diverse private strømaggregat etablert. Dette var ustabile og dårlig løsninger med mye støy og utslipp både til luft og sjø, absolutt ikke forenlig med områdets status som fuglereservat. 

Jakt på smarte løsninger

Etter flere års innsats ble det i 2018 etablert et privat Kraftselskap, Utvær Kraftlag AS, av familier med eiendommer på Utvær. Ved hjelp av egenfinansiering og støtte fra Kystverket og Solund Kommune ble det lagt ny sjøkabel til Utvær sommeren 2019. På grunn av begrensede midler var kabeldimensjon og dermed overføringskapasiteten utilstrekkelig for fullverdig strømforsyning. Det var ikke kapasitet til å ta toppbelastninger og elektrisk oppvarming og komfyr var utelukket. Det var også et begrenset antall hus som kunne kobles til nettet.
– For å få en fullgod strømforsyning måtte vi lete etter alternativer. I jakten på smarte løsninger oppdaget vi at batteriteknologi kunne øke kapasiteten og dermed sikre full leveranse uansett belastning, sier Alf Morten Utvær som leder Utvær Kraftlag.

Fullelektrifisert 

Det ble søkt støtte hos Miljødirektoratet via Solund kommune, og prosjektet fikk dekket inntil 50 prosent av investeringene. Batteripakken ble installert og satt i drift vinteren 2021.
– Vi har erstattet utslippsfiendtlige og tungvinte installasjoner med trygge miljøvennlige elektriske løsninger. Fyrstasjonen er også fullelektrifisert og bygget ut med ny teknologi som er viktig for navigasjon på havet. Alle strømaggregater og dieseltank-installasjoner er sanert. Bolighuset på stasjonen leies nå ut til turister slik at flere får oppleve denne perlen i havgapet hvor stillheten igjen har senket seg, sier Utvær.

Kan være en pilot

Jon Helsingeng leder energistyringsselskapet Eaton i Norge, som leverer batteriteknologien. Han mener dette er et godt eksempel på hvordan batterier kan øke kapasiteten i områder der det er kostbart eller vanskelig å trekke tradisjonelle strømkabler.
– Det er mye mer kostnadseffektivt å installere et energilagringssystem på øya kontra å trekke en ny kabel, sier Helsingeng. 
Energilagringssystemet er av typen Eaton xStorage Compact og har en kapasitet på 40kW og 50kWh. Batteriet lagrer strøm når det er lavt forbruk og distribuerer energi når forbruket er høyt. 
NVE la i 2019 frem en rapport som sier at de forventer å måtte investere 135 milliarder kroner de neste ti årene, for å kunne gjøre nødvendige oppgraderinger og utvidelser i det norske strømnettet. 
I tildelingsbrevet fra Miljødirektoratet står det at «Prosjektet kan vere ein pilot for straumforsyning til tilsvarande avsides samfunn som Utvær». 

Mindre reversibel

Det støttes av Helsingeng som mener energilagrings-teknologi bør vurderes som et alternativ til å trekke kabler langt oftere enn det gjøres i dag. I tillegg til å være kostnadseffektivt er batterilagring også svært fleksibelt. Det krever ingen store naturinngrep og installasjonen kan flyttes på dersom behovet ikke lenger er til stede. En kabel er langt mindre reversibel.
– Å trekke kabler er langt dyrere og tar mye lengre tid. I tillegg kan det føre med seg betydelige inngrep i naturen. Med moderne batteriteknologi kan lokalsamfunn i Norge få mer strømkapasitet på en raskere og mer kostnadseffektiv måte, sier han.
Han støttes av Rolf Eide i HAFS Elektro & Rør AS, som har installert batteriteknologien på Utvær:
– På avsidesliggende plasser som dette er det svært mye å spare på å installere batteri kontra å trekke nye kabler, særlig med tanke på selve installasjonen, men også knyttet til vedlikehold. 

God lokal samarbeidspartner

Batteriprosjektet på Utvær har mottatt 250000 kroner i støtte fra Miljødirektoratet.
– Jeg vil takke alle som har kjempet for å muliggjøre dette. Familiene med eiendom på Utvær har bidratt med mye penger og vi har fått støtte fra Kystverket og ikke minst Solund Kommune som har klart å finne midler til tross for trange budsjetter.
– HAFS Elektro har vært en meget god lokal samarbeidspartner og har stått for leveranse og installasjon av batteripakken fra Eaton. Videre har Oddvar Hatlem i Sunnfjord Energi vært uvurderlig som teknisk rådgiver. Mange gode krefter har vært i sving her for at dette prosjektet ble en suksess, avslutter Utvær. 

Sunnfjord Energi er nå en del av BKK.

Bildet: Utvær har ingen regulær godstransport, ingen veier, alt må fraktes ut på egen kjøl i et farvann som regnes som noe av det farligste på norskekysten. Foto: Lillian Herland

Bildet: - Med moderne batteriteknologi kan lokalsamfunn i Norge få mer strømkapasitet på en raskere og mer kostnadseffektiv måte, sier Jon Helsingeng, daglig leder i Eaton i Norge. Foto: Eaton

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår