Bedre hverdag i barnehagene

 
Bedre hverdag i barnehageneIllustrasjonsbilde
INNEKLIMADAGEN 2015: Nå er 87 prosent av norske barnehager godkjent i henhold til forskrift om miljørettet helsevern. Det betyr at både innemiljø og arbeidsmiljø er blitt betydelig bedre for barn og ansatte i norske barnehager.

Av Odd Borgestrand

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Finn Martinsen, har vært sentral i direktoratets kartlegging av miljøet i landets skoler og barnehager, og helt ferske resultater av målinger i høst ble presentert under Inneklimadagen i Oslo denne uka.

Flere som arbeider i barnehager mener det er på høy tid med egen lov for barnas arbeidsmiljø. Dette har vært oppe til drøfting i ulike fora i en årrekke, men fortsatt er det ikke foretatt en konkret utredning om dette. Finn Martinsen mener det er viktig at regelverket nå blir samordnet til barnas beste.

Alle barnehager skal være godkjente etter regelverket som gjelder for miljørettet helsevern. Det er 20 år siden denne Forskriften kom. Faktum er at mange vet svært lite om status i barnehagene, og selv om det skjer noen forbedringer er det likevel en lang vei å gå for å «friskmelde» alle barnehager.

Det er mange flotte og hensiktsmessige bygg som gir barn et godt barnehagetilbud. Bare i Oslo er det 740 barnehager, mens Trondheim og Bergen har om lag 250 barnehager. Helsedirektoratet ønsket med høstens kartlegging å sikre seg et bedre grunnlag for å styrke kompetansen for de som arbeider i barnehagene i tillegg til å rette fokus på miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

For tre år siden manglet 62 prosent av barnehagene et internkontrollsystem.  Nå har 90 prosent av barnehagene dette på plass.  66 prosent av barnehagene hadde ikke hatt tilsyn i løpet av de siste tre årene.  Nå er denne prosentandelen kommet ned i 59 prosent. Årets rapport, som omfatter 333 kommuner og totalt 5302 barnehager viser at 44 prosent har en vedtatt vedlikeholdsplan. Det er en liten økning sammenlignet med rapporten fra 2012. I forbindelse med tilsyn ble det påvist avvik ved 55 prosent av barnehagene.  70 prosent av disse avvikene er allerede lukket.

- Dermed konkluderer vi at det skjer mye positivt innen miljørettet helsevern i norske barnehager. Det er svært liten forskjell mellom private og offentlige barnehager. Presentasjon av de endelige resultatene vil bli oversendt Barneombudet og ulike departementer og direktorater i løpet av kort tid. Senere vil fylkesmennene bli utfordret på å følge opp de barnehagene som ikke er godkjent. Det blir da en satsing på «barnas arbeidsmiljø» på fylkesnivå, sier seniorrådgiver Finn Martinsen. 

Regjeringen vil foreta en gjennomgang og oppdatering av regelverket for fysisk og psykososialt miljø i barnehager og skoler.  Det kommer fram i Folkehelsemeldinga som ble lagt fram for Stortinget tidligere i år.  Gjennomgangen skal ha som mål å etablere et helhetlig regelverk som tydeliggjør ansvar og krav til barnas arbeidsmiljø, sikrer barnas rettigheter og samordner tilsynsordninger. Systemer for informasjon til kommunens ledelse, barn, foreldre og allmennheten.

I gjennomgangen skal det vurderes en revisjon av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, harmonisering av regelverket i opplæringsloven, barnehageloven og folkehelseloven, samordning av bestemmelser om internkontroll og eventuelt en egen lov om barnas arbeidsmiljø.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår