- Bedriftene må by på seg selv

 
- Bedriftene må by på seg selvBildet: Espen Rønning, fagsjef i VKE. Foto: Moment Studio
– Hvis vi skal utdanne nok kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikere for å dekke fremtidens behov må bedriftene by på seg selv og etablere et samarbeid med nærmeste skole, sier Espen Rønning, fagsjef i VKE.

YFF er en forkortelse for yrkesfaglig fordypning. YFF er et fag som skal gi elevene i fagutdanning et godt grunnlag for å velge lærefag for fremtidige yrkesutøvelse. Hele ordningen er forankret i en forskrift fra 2016.

Bransjen må stille opp

YFF skal gi elevene i Vg1 og Vg 2 mulighet til å prøve ut aktuelle lærefag og få mulighet til å fordype seg i kompetansemål fra læreplanen på Vg3-nivå. Ordningen fungerer ved at elevene i Vg1 og Vg2 blir sendt ut til bedrifter som skolene har et samarbeid med eller som de har funnet selv, elevene er vanligvis hos bedriften i to uker.

– Det er veldig viktig at bransjen stiller opp med plasser til yrkesfaglig fordypning (YFF), utplassering av elever foregår både på Vg1 og Vg2. Vi har mange eksempler på at det er YFF som til sist gjør utslaget for hvilke lærefag elevene velger for Vg2 og Vg3. YFF er en ypperlig anledning til å rekruttere flere til faget og å bli bedre kjent med mulige lærlinger, sier Rønning.

Omfanget av YFF

Omfanget av timerammen for yrkesfaglig fordypning er 168 timer på Vg1 og 253 timer på Vg2

Valg av innhold i yrkesfaglig fordypning

Yrkesfaglig fordypning skal normalt brukes til opplæring i kompetansemål hentet fra læreplaner for opplæring i bedrift og Vg3 i skole. Det skal utarbeides lokale læreplaner basert på de nasjonale kompetansemålene. Det skal framgå av den lokale læreplanen hvilke nasjonale kompetansemål som ligger til grunn for opplæringen. Skoleeier har ansvaret for at det blir utarbeidet lokale læreplaner i yrkesfaglige fordypning, og at opplæringen blir gjennomført i samsvar med disse læreplanene.

– VKE har utarbeidet opplæringsplan Vg3 for ventilasjonsteknikkfaget med praktisk konkretisering av kompetansemålene i læreplanen. Dette vil være et godt grunnlag for den lokale læreplanen for YFF i ventilasjonsteknikkfaget sier Rønning.

YFF må omfatte en grunnopplæring med fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) før elevene skal ut i bedrifter. Arbeidsmiljøloven § 3-1 setter krav til systematisk arbeid med HMS. I enkelte opplæringssituasjoner er elevene å anse som arbeidstakere og underlagt arbeidsmiljølovens bestemmelser. Opplæringen skal inngå som en del av undervisningen i YFF. Yrkesfaglig fordypning er et fag med mange utviklingsmuligheter.

YFF er en mulighet til fordypning i lærefaget

Bransjen har vært kritisk til redusert omfang til kuldeundervisning ut fra årstimetallet og kompetansemålene i læreplanen på Vg2. Her er timene i YFF en joker i ermet som gir en stor mulighet til å gi elever praktisk fordypning i lærefaget de interesserer seg for. Dette er samtidig et viktig springbrett fra skole til læreplass.

– Her må vi se på mulighetene som YFF og de lokale læreplanene gir bransjen. For å sørge for at elevene får nok fordypningskunnskap i Vg2 vil skolen kunne ta i bruk 253 timer i yrkesfaglig fordypning (YFF) slik at elevene får den nødvendige teorien innenfor enten kulde eller ventilasjon fra læreplanmål i Vg3, sier Rønning.

Samarbeid skole og bedrift

For å sikre et godt læringsutbytte av faget YFF bør de videregående skolene forankre samarbeidet med lærebedrifter. Det er derfor viktig at skolen utarbeider samarbeidsavtale med hver enkelt opplæringsbedrift slik at skolens nettverk formaliseres. På utdanning.no ligger det et avtaleverktøy som skal brukes til samarbeidsavtale mellom skole og bedrift.

https://utdanning.no/tema/samarbeidsavtaler_i_ditt_fag_eller_pa_din_skole

Det er ikke noe krav om å være lærebedrift for å ta inn elever på YFF, men dersom det blir brukt bedrifter som ikke er lærebedrift skal skolen informere bedriften om muligheten for å bli godkjent lærebedrift.

– Det bør allerede på Vg1 arbeides aktivt med formidling til læreplasser. Dette fordrer tett dialog mellom skole og bedrift allerede fra første stund i opplæringsløpet. Dersom bedriften din kan bidra med YFF så ta kontakt med avdelingsleder elektro på den aktuelle skolen eller oss, avslutter Rønning.

Oversikt over videregående skoler som tilbyr Vg2 Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk finner du her. 

Oversikt over godkjente og potensielle lærebedrifter finnes på www.utdanning.no/finnlarebedrift.

KILDE: VKE

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår