Bioøkonomien som framtidsnæring

 
Bioøkonomien som framtidsnæringIllustrasjonsbilde (Foto: Bjørn Laberg)
Produksjon av ny fornybar energi, omstilling av teknologimiljøene og den nye bioøkonomien kan ta Norge til tetsjiktet i det grønne skiftet som verden står overfor. Hva venter vi på?

Av Anne Beathe Tvinnereim, nestleder i Senterpartiet

Norge trenger å styrke næringslivet på fastlandet. Oljebransjen går tøffere tider i møte. Norsk økonomi er fossildominert, og nedgangen vil merkes. Samtidig gir dette oss unike muligheter. De kloke hodene og flinke hendene, kapital og innovasjon kan brukes i utviklingen av framtidas næringer. Produksjon av ny fornybar energi, omstilling av teknologimiljøene og den nye bioøkonomien kan ta Norge til tetsjiktet i det grønne skiftet som verden står overfor. Hva venter vi på?

Bioøkonomi er bruk av fornybare biologiske ressurser til for eksempel mat, fôr, kjemikalier, ingredienser, materialer, farmasøytiske produkter og bioenergi. Mulighetene som ligger i å erstatte svart karbon med grønt karbon, representerer svar på mange av de utfordringene verden rundt oss står ovenfor; ikke bare knyttet til klimautfordringene, men også ønsket om bærekraftig grønn vekst, redusert fossilavhengighet, verdiskapning og distriktsarbeidsplasser. Bioøkonomien kan gjøre primærnæringen til en del av løsningen på klimautfordringen, i stedet for en del av problemet.

Det som er viktig nå er at vi utvikler bioøkonomien. Det skal vi gjøre på tre måter.
For det første må vi utvikle markedet for biobaserte produkter. Det må bli mer lønnsomt å bruke grønt og fornybart karbon, framfor svart og fossilt karbon fra olje, kull og gass. Dette var oppskriften for den svært vellykkede satsingen på nullutslippsbiler i Norge. På samme måte kan man politisk legge til rette for et hjemmemarked innen bioøkonomi.

Punkt to er å stimulere til investeringer i fastlandsbasert næring. Det høye tempoet i offshorenæringene har vært en utfordring. Vi må stimulere til at mer kapital, kompetanse og arbeidskraft flyttes de fastlandsbaserte næringene. Kompetansen innenfor offshore vil være viktig for å utvikle både fornybar energi og bioøkonomi. I overgangen fra oljeraffineri til bioraffineri er det behov for samme kompetanse.

Til sist må vi stimulere til produksjon av mer bioressurser. Skogens produksjonsevne må økes gjennom mer aktivt skogbruk, mer planting og bedre skjøtsel. Kunnskapsnivået og interessen for skogbruk hos skogeierne må økes. Framover må også produksjon fra jord og hav økes, - de er viktige brikker i den nye bioøkonomien.

Vi må øke bruk av tre og finne nye gode løsninger. Verdens høyeste trebygg, «Treet», bygges nå i Bergen. Studentboliger i massivtre er bygd i Ås og i Halden. Nye samferdselsløsninger er på trappene – vil vi få se ny Mjøsbru i tre? Det må sikres økonomi i hele tømmerstokken. Norge har blitt redusert til en eksportnasjon for massevirke og dette må vi snu. Vi trenger nemlig hjemmemarkedet til viktige klimatiltak og for å skape ny næringsvirksomhet.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår