Boligbyggingen økte i november

 
Boligbyggingen økte i novemberIllustrasjonsbilde: Getty Images
Det var sterk vekst i igangsettingstallene for boligbygging i november, viser Byggfakta sin byggestartsindeks.

Av Pål Engeseth

Sammenlignet med forrige måned, viser tallene for boliger en vekst på 4,2 prosent og boligkompleks en vekst på 5,2 prosent. Ser vi på sammenligningen i forhold til for ett år siden, viser tallene en vekst på 61,4 og 82,0 prosent. Igangsettingstallene for bolig viser at det sist måned er igangsatt boliger for 29 milliarder kroner.

Trendlinje November

Byggfakta lanserer en ny månedlig byggestartsindikator som viser hvordan igangsetting av prosjektmarkedet ser ut og utvikler seg. Indikatoren er produsert gjennom en behandling av data fra Byggfaktas byggeprosjektdatabase, og er basert på de estimerte byggekostnadene for de prosjektene Byggfakta registrerer med byggestart. Ved å produsere indikatorene og publisere dem med en kort tidsforsinkelse, gir de et tidlig bilde av konstruksjonssyklusen som ikke kan sees i offentlige data før mange måneder senere. 

Vekst for fritidsbygg og anlegg
Igangsettingstall fra november 2021 viser at fritidsbygg og anlegg har en vekst sist måned på 6,6 prosent. Sammenlignet med tallene fra samme måned sist år, vises en økning på 27,6 prosent. Byggestartsindeksen fra Byggfakta viser også at igangsettingstallene for fritidsbygg og anlegg sist måned er på over 9,7 milliarder kroner. 

Grunnarbeid er flatt
Byggestartsindeksen viser en nedgang på 0,2 prosent sammenlignet med forrige måned. Imidlertid viser tallene sammenlignet med tallene for ett år siden kun en vekst på 3,1 prosent. Tallene er hentet ut fra Byggfakta sin database denne måneden. Sammenligner vi med forrige måned og samme måned for ett år siden, ser vi at det sist måned ble igangsatt grunnarbeider for 711 millioner kroner. 

Nedgang for helse 
Byggestartsindeksen for helsebygg viser en liten oppgang på 2,0 prosent sist måned. Sammenligner vi med tallene for ett år siden, er nedgangen på hele 44,9 prosent. Igangsettingstallene fra Byggfakta denne måneden viser en igangsatt totalverdi på 1,4 milliarder kroner. Det gir en oppgang fra forrige måned, men en nedgang fra samme tid året før. 

Hotell i vekst 
Investeringene i hotellbygg er i vekst. Byggfakta sin byggestartsindeks for november 2021, viser at tallene har en vekst sist måned på hele 18,5 prosent. Dette gir en vekst på 60,3 prosent sammenlignet med tallene for ett år siden på. Igangsettingstallene sist måned viser at det er igangsatt hotellprosjekter for 5,2 milliarder kroner. 

Spennende for industri 
Industribygg er i en spennende vekst, viser byggestartsindeksen for november 2021. En vekst fra forrige måned på 20,0 prosent viser at det er vilje. Investeringstallene i byggestartsindeksen for samme måned i fjor har økt med 65,0 prosent. Med de igangsatte byggeprosjektene sist måned, utgjør det en samlet verdi på over 12,2 milliarder kroner, viser tallene fra Byggfakta. 

Opp for kontor og forretning 
Byggestartsindeksen fra Byggfakta viser positive tall for kontor og forretningsbygg. Totalt viser tallene en oppgang sist måned på 17,4 prosent og en oppgang på 81,5 prosent sammenlignet med tallene for ett år siden. Det er igangsatt kontor og forretningsbygg for over 17 milliarder kroner sist måned. 

Positivt for kraftforsyning 
Byggestartsindeksen fra Byggfakta for kraftforsyningsprosjekter viser en oppgang sist måned. Totalt er oppgangen på 11,9 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden er oppgangen på 70,4 prosent. Igangsettingsverdien for sist måned innen dette segmentet er 12,9 milliarder kroner. 

Samlingslokaler forsiktig opp 
Segmentet samlingslokaler på siste byggestartsindeks fra Byggfakta, viser en vekst sist måned på 13,9 prosent. Veksten er dermed svakere enn gjennomsnittet, noe som også vises i tallene sammenlignet med samme måned for ett år siden, som viser en vekst på 35,3 prosent. 
Igangsettingstallene for samlingslokaler sist måned, når 6,3 milliarder kroner. 

Vekst for skolebygg 
Skolebygg som ble igangsatt registrert i byggestartsindeksen fra Byggfakta siste måned, utgjør rett over 3,5 milliarder kroner. Dette gir en vekst fra måneden før på 15,8 prosent. Ser vi på sammenligningen fra samme måned for ett år siden, er veksten på 52,7 prosent. 

Sterk vekst for vei, vann og avløp
Vei vann og avløp som ble igangsatt registrert i byggestartsindeksen fra Byggfakta, har en god vekst sist år. Den er på hele 87,8 prosent sammenlignet med samme måned sist år. Ser vi på sammenligningen med forrige måned, er økningen på 14,9 prosent. Igangsettingstallene for sist måned ligger samlet på om lag 31 milliarder kroner. 

Andra NY          Första NY

Opp på landsbasis
På landsbasis er det i byggestartsindeksen fra Byggfakta registrert samlet igangsetting for nær 68 milliarder kroner denne måneden. Dette gir en vekst på totalt 12,4 prosent sist måned, og en vekst på 72,4 prosent sammenlignet med samme måned sist år. Uten å overtolke tallene er dette en kraftig vekst, noe som delvis skyldes Covid -19 situasjonen som er vesentlig annerledes enn for ett år siden.

Forsiktig for Agder
Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Agder viser en nedgang sammenlignet med sist måned. Nedgangen er på 0,2 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at det også er nedgang Nedgangen er på 3,5 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 2,5 milliard kroner denne måneden.

Kraftig vekst på Innlandet
Fylke viser denne gangen en kraftig vekst i byggestartsindeksen fra Byggfakta. Sist måned viser igangsettingstallene en vekst på 7,9 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på hele 129,2 prosent. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden 4,8 milliarder kroner.

God vekst for Møre og Romsdal
Sist måned viser byggestartsindeksen fra Byggfakta en god vekst på 106,0 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på 79,7 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 1,7 milliarder kroner.

Brems for Nordland
Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Nordland viser en god vekst sammenlignet med sist måned. Veksten er på 3,6 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at veksten for året nå er på hele 98,1 prosent. Igangsettingstallene for hele fylket, er på 2,3 milliard kroner denne måneden.

Oslo oppover
Oslo viser denne gangen en vekst i byggestartsindeksen fra Byggfakta. Sist måned viser igangsettingstallene en vekst på 20,5 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 50,2 prosent. Igangsettingstallene denne måneden utgjør en verdi på 5,4 milliarder kroner.

Opp for Rogaland
Sist måned viser byggestartsindeksen fra Byggfakta en god vekst på 7,0 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på hele 66,1 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 4,2 milliarder kroner.

Vekst i Troms og Finnmark
Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Agder viser en god vekst sammenlignet med sist måned. Veksten er på hele 6,9 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at veksten for året nå er på 59,8 prosent. Igangsettingstallene for fylket er på 3,2 milliard kroner denne måneden.

Opp i Trøndelag
Fylket viser denne gangen en vekst i byggestartsindeksen fra Byggfakta. Sist måned viser igangsettingstallene en vekst på 7,1 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 51,4 prosent. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden over 7,7 milliarder kroner.

Kraftig vekst for Vestfold og Telemark
Sist måned viser byggestartsindeksen fra Byggfakta en god vekst på 19,5 prosent, sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på hele 121,5 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 3,8 milliarder kroner.

Hett i Vestland
Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Agder viser en god vekst sammenlignet med sist måned. Veksten er på 39,8 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at veksten for året nå er på hele 190,2 prosent. Igangsettingstallene for fylket er på 9,2 milliard kroner denne måneden.

Solid i Viken
Fylket viser denne gangen en kraftig vekst i byggestartsindeksen fra Byggfakta. Sist måned viser igangsettingstallene en vekst på 5,2 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 47,9 prosent. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden 11,9 milliarder kroner, noe som gjør Viken til det største byggefylket.

Tredje NY        FJärde NYNY

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår