- Bygg og eiendom er den glemte klimakjempen

 
- Bygg og eiendom er den glemte klimakjempenBildet: Bygg og eiendom er den glemte klimakjempen, sa direktør i Bygg21, Sverre Tiltnes under Schneider Electrics miljøkonferanse i Oslo. Foto: Odd Borgestrand
- Vi må fase ut klimagassutslippene knyttet til all fossile energisystemer i stasjonær energibruk.

Av Odd Borgestrand

Det understreket direktør Sverre Tiltnes i Bygg 21 i sitt foredrag under «Innovation Day», Schneider Electrics årlige bransjearrangement for elektro-, IT- og byggebransjen.

- I tillegg må vi også måles på utslippsfrie byggeplasser, transport til og fra byggeplasser og avfall på byggeplassene. Vi må ta i bruk lavutslippsmaterialer. Bygg21 har et mål om redusere klimagassutslippene med 4,5 millioner tonn. Bygg og eiendom er den glemte klimakjempen, og i sum kan bygg og eiendom redusere det dobbelte av hva Equinor har som målsetting, sa Tiltnes videre.

Innovasjon i alle ledd

«Innovation Day» ble en storsamling også denne gang, med 350 deltakere. Riktignok var 90 av deltakerne grønnkledde firma-ansatte som bidro både med guidede turer, utstillingsvandring og faglige foredrag, der innovasjon i alle ledd og fokus på business for klima, var de sentrale temaer for bærekraftig forretningsvirksomhet. På et 1000 kvadratmeter stort messeområde presenterte de det siste innen EcoStruxure-plattformen, og det er ingen tvil om at Schneider-ansatte la sjela si inn i arrangementet, som ifølge direktør Karoline Nystrøm var planlagt i flere måneder. De eksterne foredragsholderne, Lene Mostue fra Energi21 og Sverre Tiltnes fra Bygg21, var begge enig om at både energisektoren og byggenæringen fortsatt har en lang vei å gå når det gjelder digitalisering i sine bransjer.

Kan hente ekstreme verdier

Sverre Tiltnes slo fast at bygg og eiendomsnæringen kan hente ut ekstreme gevinster når det gjelder effektivitet og bærekraft ved å ta «beste praksis» på alvor.
- Spørsmålet er om vi tør å bli bedre, spurte han retorisk.
- Mange er bekymret over den enorme kostnadsutviklingen i norsk byggenæring. Norge har satt en negativ europarekord når det gjelder pris pr kvadratmeter på leiligheter. Her er det snakk om manglende produktivitet og høye kostnader både på produkter og personell. Nederland og Finland er to land som har klart å havne på EU-snittet, selv om EU har en rekke lavkostland, hevdet han.

Dårlig på BIM og automatisering

Tiltnes slo også fast at byggenæringen i dag er alt for dårlig på automatisering. BIM er også kommet alt for kort. Det er helt avgjørende at alle aktører som er involvert i et prosjekt kommer inn så tidlig som mulig for å øke effektiviteten og gjøre prosjektene bærekraftig. Nå er det på tide at vi tenker industrielt også i vår næring, sa han
- Det ligger et enormt potensial i digital vareflyt. Vi er avhengig av systemer som snakker sammen, og dette må være åpne systemer.  Digitalt veikart er godt i gang med sitt arbeid for å bygge kompetanse og møte internasjonal konkurranse. Samhandling er helt avgjørende for et godt resultat både på tid, framdrift og kostnad. Vi må ta i bruk runde bord der alle rundt bordet er like viktig og der det er korte avstander mellom de ulike aktørene. Det fine ordet som fører til suksess er relasjonskompetanse, avsluttet han.

Alle må bidra

Direktør Lene Mostue i Energi21 mener Norge har solide virkemidler når det gjelder energiforskning, helt fram til kommersialisering. Mostue mente det var viktig at alle miljøer i verdikjeden må bidra til gode klimaløsninger.
- Vi jobber med løsninger for framtidens energisystem. Vi er sikre på at det blir gjennomgripende endringer langs hele verdikjeden. Vind og sol blir mer aktuelt, og det går fra sentrale til desentrale løsinger, og det vil i stor grad handle om fornybar energi. Transportsektoren vil i stor grad bli elektrifisert både på land, til vanns og i lufta. Hybride løsninger vil komme i rask takt og det blir flere energibærere å spille på. Energi-intelligente bygg og byer vil vokse fram. Tyngdepunktet vil ligge der det er størst behov for energi. Energisystemet vil dessuten i langt større grad bli effektstyrt. Vi må få på plass et verktøy som sikrer et trygt forsyningssystem, slik at vi unngår spennings- og frekvenskollaps. Vi må ha gode automatisere løsninger, og da er vi avhengig av en framtidsrettet digitalisering, understreket Moestue i sitt foredrag.

Digitale løsninger

- Digitaliserte og integrerte energisystemer er selve navet for integrasjon av energiteknologier og løsninger. Det aller viktigste er at vi alle bidrar til sikker, kostnadseffektiv og bærekraftig utnyttelse av energiressursene. Norge som energinasjon må videreutvikle sine sterke fortrinn og sikre kompetanseflyt mellom de ulike næringene. Energi21 mener vi har svar på mange av utfordringene gjennom digitaliserte og integrerte energisystemer, gjennom havvind, vannkraft og solkraft. Det må satses på klimavennlig og energieffektiv industri inklusiv CO2 håndtering, mente direktøren som rapporterer direkte til Olje- og energiministeren.

Sensorteknologi og IoT

Moestue var også opptatt at av næringslivet må ta i bruk sensorteknologi og kunstig intelligens i langt sterkere grad.
- Cybersikkerhet er et nødvendig premiss i framtidens energisystem. Det er viktig å sikre seg et trygt eierskap. Elektro, IT og byggebranjen har en spennende framtid i møte med gode forretningsmuligheter innen klimavennlige energiteknologier og løsninger, mente hun, og inviterte til fortsatt samarbeid.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår