Byggestartsindeksen

 
Byggestartsindeksen
Lavere oppgang i aktiviteten på landsbasis

Av Pål Engeseth

På landsbasis er det i Byggestarts indeksen fra Byggfakta registrert samlet igangsettings pr mnd glidende for siste 12 mnd for 61,7 milliarder kroner. Dette gir en oppgang siste måned på totalt 1,0 prosent. Imidlertid har veksten siste år, vært god og sammenlignet med samme måned sist år er veksten på 41,5 prosent. Uten å overtolke tallene er dette en kraftig vekst, som selvfølgelig delvis skyldes Covid -19 situasjonen som er vesentlig annerledes enn for ett år siden. Veksten siste måned gir imidlertid grunn for en smule bekymring.

Trendlinjen viser indeksen med registrerings start fra 1. desember 2018. Dette betyr at vi i løpet av 4 år ser ut til å nå nærmere en dobling av byggeaktiviteten om trenden fortsetter. Trendlinjen viser også et trendbrudd i perioden hvor Ukraina ble angrepet, men at bygge markedet nå ser ut til å vokse igjen. 

Flatt for Agder
Byggestarts indeks fra Byggfakta for Agder viser en oppgang på 0,6 prosent sammenlignet med sist måned. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at det er oppgang. Oppgangen er på 20,7 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 2,6 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Grafen viser at igangsettingen av byggeprosjekter fylket i perioden har hatt en forsiktig økning og at det ikke er store økninger den siste perioden. 

Årsvekst på Innlandet
Fylke viser denne gangen en god vekst i Byggestarts indeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en oppgang på 12,1 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på hele 38,2 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør dette 3,4 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Grafen viser at igangsettingen av byggeprosjekter fylket i perioden har hatt en økning frem til slutten av 2021, hvor den fikk en flopp og at hvor det nå henter seg litt igjen. 

Vekst for Møre og Romsdal
Siste måned viser Byggestarts indeksen fra Byggfakta en nedgang på 0,1 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på 24,7 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 1,5 milliard kroner pr. mnd rullerende.

Grafen viser at igangsettingen av byggeprosjekter fylket i perioden har hatt en økning og at det den senere tid har vært en tydelig nedgang.

Opp og ned for Nordland
Byggestarts indeksen fra Byggfakta for Nordland viser en oppgang sammenlignet med sist måned. oppgangen er på 3,2 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen for året blir 1,5 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 2,7 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.Grafen viser at igangsettingen av byggeprosjekter fylket i perioden har hatt en forsiktig økning frem til starten av 2021. Fylket tok seg deretter kraftig opp før en dropp og en opphenting den siste perioden.

Oslo topp vekst
Fylke viser denne gangen en vekst i Byggestarts indeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en oppgang på 2,0 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på utrolige 214,5 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden 12,5 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Grafen viser at igangsettingen av byggeprosjekter fylket i perioden har hatt en forsiktig økning frem til slutten av 2021, hvor det kom en kraftig økning og ser nå ut til å stabilisere seg på et klart høyere nivå. 

Året Opp for Rogaland
Siste måned viser Byggestarts indeksen fra Byggfakta en oppgang på 0,5 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på 11,8 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 4,6 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Grafen viser at igangsettingen av byggeprosjekter fylket i perioden har hatt en forsiktig økning og at det ikke er store økninger den siste perioden snarere en svak tilbakegang. 

Ned i Troms og Finnmark
Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Troms og Finnmark viser nedgang sammenlignet med sist måned. Endringen er på 3,2 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen for året nå er på 9,2 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 2,2 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Grafen viser at igangsettingen av byggeprosjekter fylket i perioden har hatt en forsiktig økning frem til våren 2021. Deretter kom det en god økning før det nå ser ut til å stoppe opp litt. 

Ned og opp i Trøndelag
Fylke viser denne gangen en vekst i Byggestarts indeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 1,1 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 13,9 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden over 5,9 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Grafen viser at igangsettingen av byggeprosjekter i fylket i perioden har hatt en forsiktig økning som tiltok utover i 2021 og starten av 2022. I slutten av perioden har byggeaktiviteten stagnert litt. 

Kraftig årsvekst for Vestfold og Telemark
Siste måned viser Byggestarts indeksen fra Byggfakta en oppgang på 2,7 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på hele 44,0 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 3,9 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Grafen viser at igangsettingen av byggeprosjekter i fylket i perioden har hatt en forsiktig økning som tiltok utover i hele 2021. I slutten av perioden har byggeaktiviteten stagnert litt. 

Endring i Vestland
Byggestarts indeks fra Byggfakta for Vestland viser en oppgang sammenlignet med sist måned. oppgangen er på 1,5 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at veksten for året nå er på hele 47,3 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 8,6 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Grafen viser at igangsettingen av byggeprosjekter fylket i perioden har hatt en flat utvikling frem til slutten av 2020 før økningen som tiltok utover i 2021. I slutten av 2021 og perioden fremover har byggeaktiviteten stagnert litt. 

Ned og Opp i Viken
Fylke viser denne gangen en nedgang i Byggestarts indeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene nedgang på 1,4 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 27,7 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden 13,7 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden, og er klart største byggefylke.

Grafen viser at igangsettingen av byggeprosjekter fylket i perioden har hatt en forsiktig økning som har vært relativt jevn i hele perioden. I slutten av perioden etter Ukraina krigens start, har byggeaktiviteten flatet ut.

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår