Derfor er Vanndagene viktig på Vestlandet

 
Derfor er Vanndagene viktig på VestlandetBildet: – Jeg ønsker et tettere samarbeid med fagmiljøet i Bergen Vann KF, sier enhetsleder i Sveio kommune, Endre Kulleseid (t.v). Bergen Vann KFs tidligere direktør og nåværende spesialrådgiver, Ole Dan Lundekvam, stiller gjerne opp dersom politikerne i Sveio går inn for et samarbeid. Foto: Odd Borgestrand.
Daglig leder for Driftsassistansen i Hordaland, Arne Bergo, vil ikke ta æren for at Vanndagene på Vestlandet år etter år samler rundt 400 deltakere og et 70-talls utstillere. Han har et støtteapparat i styre og administrasjon som gjør det mulig å sikre kvalitet, både faglig og sosialt.

Av Odd Borgestrand

- Det årlige vannbransjetreffet i Haugesund er først og fremst driftspersonalets samling, men her er også fagsjefene i de totalt 32 medlemskommunene like velkommen, understreker daglig leder Arne Bergo overfor VVS aktuelt.

Formålet med Vanndagene på Vestlandet er å skape en solid VA-faglig møteplass for hele VA-bransjen på Vestlandet. En plass der ingeniører, fagarbeidere, planleggere, utførere, konsulenter og andre fra kommuner, VA-verk og private firmaer skal føle at de bare må være til stede, sier Bergo ved innledningen til årets treff.
– Her skal deltakerne få faglig påfyll gjennom interessante seminarer, faglig utveksling med gode kolleger og nyttig informasjon om produkter og nyheter fra et bredt utvalg av utstillere. Her skal også utstillerne få treffe mange av Vestlandets viktigste innkjøpere innen VA. 

Når deltakere overfor VVS aktuelt mener at den faglige biten vektes med 30 prosent, mens den sosiale møteplassen og utstillingsområdene utgjør 70 prosent, så har ikke Bergo problemer med å si seg enig.
– Utveksling av erfaringer er en svært viktig del av dette arrangementet, og mye av denne utvekslingen foregår i «friminutten» og blant utstillerne, forklarer han.
Utstillerne er svært viktig for DIHVA og for Vanndagene. Gjennom de inntektene som messa generer kan DIHVA drive faglig veiledning og utviklingsarbeid. Vanndagene er dermed både et faglig og et kommersielt arrangement, mener Bergo.  DIHVA betaler ikke ut utbytte til sine eierkommuner. Her drives det etter selvkostprinsippet, og det betyr at inntektene blant annet fra Vanndagene er avgjørende for omfanget av den faglige aktiviteten resten av året.

Vanndagene er viktig fordi dette arrangementet samler de fleste som arbeider i bransjen. Mange kommuner stiller med store delegasjoner, og det gir en verdi spesielt for praktikerne.
– Vi legger vekt på at disse dagene skal være en samling for alle ledd i en kommunal vannbransje-organisasjon. Dermed får vi et forum som favner hele bransjen, mener Bergo. Han tror dette er et av suksesskriteriene for Vanndagene på Vestlandet.

Uavhengig av den kommende kommunestrukturen vil DIHVA ha sentrale oppgaver, mener Bergo.
– Vi løser oppgaver for hele Vestlandet under ett. Det er nødvendig med samarbeid enten kommunen er liten eller stor. Det er ikke størrelsen det kommer an på, men den enkelte kommunes behov, mener Bergo.
Et eksempel er hvordan man skal forholde seg til vann- og avløpsnormene. Her er det felles utfordringer, enten kommunen er liten eller stor.

Selskapets formål er å være et kompetansesenter for vann- og avløpstjenester. Selskapet skal utføre og formidle tjenester og produkter, slik som driftsassistanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analysevirksomhet, opplæring, erfaringsutveksling og informasjonsvirksomhet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig. DIHVA er et interkommunalt selskap og eies av 30 kommuner. I tillegg er Odda og Haugesund kommuner medlemmer. Som IKS kan DIHVA kun ha kommuner som eiere. Tilknyttete kommuner har de samme rettigheter og plikter som eierkommunene, med unntak av eieransvaret og stemmerett i representantskapet.
– Samarbeidsviljen i DIHVA er god, og selskapet er gode på de fleste vannrelaterte fagfeltene, mener daglig leder Arne Bergo.

Enhetsleder for drift og vedlikehold i Sveio kommune, Endre Kulleseid, er blant de som mener DIHVA og Vanndagene på Vestlandet er uhyre viktig.
– Vi er mange små enheter som må hjelpe hverandre til å gi best mulig kvalitet ut til våre kunder. Selv ønsker jeg at Sveio kommune inngår enda tettere allianser med eksempelvis Bergen Vann KF. Det er en organisasjon som har svært god kompetanse og de har mannskaper som kan hjelpe oss når vi trenger det, sier han til VVS aktuelt.  

Bergen Vann KFs tidligere direktør og nåværende spesialrådgiver, Ole Dan Lundekvam, sitter sammen med oss og lytter til ønskene fra enhetslederen i Hordalands-kommunen Sveio med drøye 5.500 innbyggere.

– Vi stiller mer enn gjerne opp for våre nabokommuner. Foreløpig har vi driftsavtale med Os kommune i tillegg til tjenester for Bergen kommune og en del private oppdragsgivere. Vi kan inngå avtaler med alle som ønsker og har behov for våre tjenester, sier Lundekvam til VVS aktuelt. Om politikere og administrasjon i Sveio kommune ser behovet i samme grad som vannbransjen selv er foreløpig et åpent spørsmål. 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår