En utfordrer i norsk vannbransje

 
En utfordrer i norsk vannbransjeBildet: Daglig leder i Nedre Romerike Vannverk og Nedre Romerike Avløpsselskap, Thomes Trømborg, er en forkjemper for større enheter for å sikre framtidens leveranser av vann- og avløpstjenester. Foto: Odd Borgestrand.
- Mange i norsk vannbransje er dyktig på sine fagfelt, men nå er tiden inne for å tenke nytt på måten vi jobber på.

(kilde: Hallingtreff)

- Vann og avløp er en kostbar affære, og det vil bli enda dyrere for våre kunder dersom vi ikke rigger oss for en krevende framtid, hevdet daglig leder i Nedre Romerike Vannverk og Nedre Romerike Avløpsselskap, Thomes Trømborg.

Under Hallingtreff fikk han i oppgave å komme med sine innspill til bedre bestillerkompetanse og til sunn finansiering av de oppgavene som skal utføres de neste årene.
- Vi må tenke nytt om vi skal lykkes, for vi løser ikke vårt samfunnsansvar med dagens organisering.
Vi har kunnskap om anskaffelsesregelverket, men vi må læres opp om kontrakt og kontraktstyring. Vi må tilegne oss kunnskap om hvorfor vi skal kjøpe det vi mener vi trenger. Vi må la leverandører komme med de gode løsningene. Mange jurister ser problemer, men jeg mener vi må ha folk som hjelper oss til å se gode løsninger, slo Trømborg fast innledningsvis.

Vet ikke helt hva vi vil

- Vår hverdag er at vi tror vi vet hva vi vil, men realiteten er ikke alltid slik. Alt for ofte blir veien til mens vi går, fordi vi får nye ideer og nye innspill.  Vi må bygge organisasjonene på en slik måte at vi sikrer tilstrekkelig bestillerkompetanse. Det betyr at vi må tilegne oss kunnskap om hva vi bestiller. Vi må stille de rette kravene, og vi må tilegne oss kunnskap til å vurdere det vi får levert. Det betyr at vi må velge anskaffelsesstrategi i forhold til tilgjengelige ressurser og kompetanse. Det forutsetter at vi kjenner leverandørmarkedet.

- I dag er vi livredde for å gå ut og forhøre oss blant leverandører om de ulike løsningene de kan tilby. Loven om offentlige anskaffelser ligger i bakhodet, og vi er redd for konsekvensene. Vi må se alle muligheter som denne loven faktisk gir oss. Vi har langt større frihet enn mange tror, og vi må tørre å snakke med markedet. Leverandørene må også tørre å komme tilbake til kommunale selskaper uten at det binder noen av oss, understreket Trømborg.

Bestillerkompetanse

- Vi må sitte tettere på bestillingen. Vi må bygge kompetanse på å følge opp våre egne bestillinger.  Da blir vi også kjent med leverandørenes kompetanse. Det er også viktig at vi går bredt ut slik at vi får innspill fra flere enn de vi normalt jobber med. I vår bransje handler det mye om personkjemi og tillit, men det finnes mange som er dyktige på sine fagområder. Dette må vi utnytte i arbeidet med å bedre egen bestillerkompetanse, mente Trømborg.
NRV/NRA er i en heldig situasjon der vi har ressurser til å følge opp. Nå benytter vi rådgivere på spisskompetanse, og ikke på hele bestillerprosessen. For oss er det viktig å eie prosessen, for da eier vi også kunnskapen som en følge av dette.
Kommunen blir ofte sittende med kostnaden for endinger ved og under gjennomføringen. Ofte sitter kommunene med sjegget i postkassa fordi vi ikke har kompetanse til å forstå hvorfor disse kostnadene kommer. Dersom vi ikke gjør grunnarbeidet godt nok har vi også ansvaret, sa Trømborg videre.

Mye å hente fra andre industrier

Trømborg mente bransjen må tørre å tenke annerledes. Teknologien i vannbransjen er konservativ, og han advarte mot å satse ensidig på VA-utdanning for å løse utfordringene.
- Vi har mye å hente fra prosessindustrien, kraftindustrien og oljeindustrien. Mye av kompetansen fra disse miljøene kan vi hente. Derfor bør vi hente inn medarbeidere fra disse bransjene, slik at disse kan bidra med sine praktiske løsninger og øvrige innspill. Vi må utvide vår egen horisont fordi vi skal være i utvikling i en spennende bransje, mente Trømborg.

- Det er viktig at konsulentene også begynner å utfordre oss i større grad. Ledningseiere er svært opptatt av investeringskostnadene. Det er pris som teller når vi går til innkjøp. Det som er interessant er livsløpskostnaden for en ledningseier eller drifter av renseanlegg, fortsatte Trømborg.
NRV/NRA har opprettet en egen utviklingsavdeling, som er gode på plan, mål, økonomi og framdrift. Selv om selskapet er blant de største i Norge er det etter Trømborgs mening faktisk ikke store nok. 
- Vi har en god prosjektorganisasjon. Vi sitter på lederkompetanse, anskaffelseskompetanse og driftskompetanse. Vi har mange dyktige fagarbeidere og alle er inkludert i prosessene.

Benytter gamle løsninger

- Jeg kritiserer likevel bransjen for å benytte gårsdagens løsninger. Derfor må vi invitere leverandører fra både innland og utland til å legge fram nyskapende løsninger. Dette er kunnskap vi må være villig til å betale for. Vi er avhengig av at også leverandørene har en akseptabel inntjening, slik at leverandøren også er i markedet om fem år.

- Utfordringen for de små kommunene er at samme person har mange ulike oppgaver. Det er utfordrende å være teknisk sjef, byggesaksbehandler og prosjektleder. Det betyr at kommunene må være aktive for å skape attraktive arbeidsplasser der man klarer å bygge og holde på kompetanse. Det må bli slutt på at man i stor grad setter bort oppdrag man ikke har kapasitet og kompetanse til å følge opp. Konsekvensen er da at man ikke får det man trenger eller anlegg med for høy pris.

Alternative løsninger

Thomes Trømborg er en forkjemper for større enheter for å sikre framtidens leveranser av vann- og avløpstjenester.
- Større kommuner er èn løsning. Driftsassistansene er ingen aktuell løsning, slik Trømborg ser det. Interkommunalt samarbeid og større regionale driftsselskaper er han imidlertid positiv til. Større selskaper skaper en synergi som er positiv for hele bransjen. På e måten skapes det attraktive arbeidsplasser der man klarer å bygge og holde på kompetanse, og abonnentene vil få mye mer igjen for hver krone de betaler inn for våre tjenester, mente Trømborg.
Vi har et ansvar også for den generasjonen som kommer etter oss, understreket han.

Organisering og fagmiljø

- Det er viktig med et sterkt fagmiljø for å møte utfordringene. Fagmiljøet er viktigere enn selve organiseringen, enten det er et kommunalt eller interkommunalt selskap, eller et AS. Et sterkt fagmiljø er attraktivt for dyktige fagpersoner. Kommuner må i dag leie inn konsulenter fordi lønnsnivået som kommunalt ansatt er for lavt, sa Trømborg foran 300 tilhørere på Hallingtreff.
 
NRV/NRA har en fordel ved at selskapet har en årlig investeringsramme og har dermed en annen dynamikk enn et kommunalt selskap som ofte må gjennom en tyngre politisk prosess hvert år. 
- Vi kan snu oss rundt raskt når det er behov for det, og det tjener norsk vannbransje på, sa Thomes Trømborg. Han trakk fram Oslo kommunes arbeid med reservannløsning som et eksempel.

- Dette har pågått i mange år. Hadde politikerne vært klarere og raskere i sine beslutninger ville vannleveransene fra Holsfjorden vært på plass nå, og med bedre løsninger enn det Oslo VAV må velge i dag, mente han.
- Vi må ta inn over oss at vi har en struktur som er svært lik kraftbransjen og renovasjonsbransjen. Kraftbransjen har vært gjennom en strukturendring for å utnytte sine ressurser på en langt bedre måte enn vannbransjen har klart så langt. Vi kommer ikke utenom en helt nødvendig strukturendring, slik at vi blir bevisst på veien videre og hvorfor vi er der vi er i dag, sa han avslutningsvis.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår