Energimerkeordningen må forbedres

 
Energimerkeordningen må forbedresOlje og energiminister Terje Søviknes varsler endringer i energimerkeordningen. Foto: Odd Borgestrand
Energimerkeordningen for bygninger, som ble innført i 2010 er moden for revisjon. Olje- og energiminister Terje Søviknes inviterer derfor til et møte 17.november for å få innspill til hvordan energimerkeordningen for bygninger kan videreutvikles.

Av Odd Borgestrand

Dette var hovednyheten Olje- og energiministeren valgte å legge fram under den offisielle åpningen av Fjernvarmedagene på Fornebu.

- Endringer i byggteknisk forskrift er krevende, men nå nærmer vi oss en løsning, lovte Søviknes. Møtet avholdes i samarbeid med Enova og NVE. Energimerking er obligatorisk for nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest.

I 2016 overførte departementet den daglige forvaltningen av energimerkeordningen fra NVE til Enova. Formålet med å flyttingen var å videreutvikle ordningen og se den i sammenheng med andre virkemidler. Enova har gjort noen grunnleggende undersøkelser om ordningen. Departementet vurderer nå energimerkeordningen og vil se nærmere på tiltak for utvikling av ordningen. Hensikten med innspillsmøtet er å få belyst problemstillinger knyttet til energimerkeordningen for bygninger.

Vil forbedre ordningen
Noen aktuelle temaer til innspillsmøtet Olje- og energidepartementet ønsker å se nærmere på mulige tiltak for å forbedre energimerkeordningen for bygninger. Departementet har et mål om at ordningen skal gi relevant og godt tilrettelagt informasjon om energistandard og mulige effektiviseringstiltak. Departementet vil at ordningen skal være et nyttig verktøy for aktørene i byggmarkedet, både de som eier, de som leier og de som tilbyr varer og tjenester.

Boligeieres etterlevelse av energimerkeordningen er god, mens etterlevelsen er dårligere for yrkesbygg. Mange aktører har gitt uttrykk for at energimerket gir liten nytte. Samtidig har energikarakteren i noen sammenhenger fått en utilsiktet og uforholdsmessig stor innflytelse. Dette har blant annet vist seg ved at ambisiøse byggeiere har bedt om at nybygg skal være "A-bygg", uavhengig av en nærmere vurdering av aktuelle energiløsninger.

Ønsker innspill
Søviknes ba fjernvarme-entusiastene om å komme med sine innspill og koordinere disse på en positiv måte.

- Dere har en viktig rolle i oppbyggingen av framtidas energiforsyning knyttet spesielt til bygg. Jeg ser fram til en fortsatt god dialog med denne interessegruppen. Mitt løfte er at jeg i fortsettelsen skal snakke mer om urban energi i tillegg til olje- og gass og fornybar energi, sa Søviknes i sitt første møte med denne foreningen.

Fjernvarme viktig for fleksibiliteten
- Økt elbil-andel og økt bruk av el også i transportnæringen for øvrig vil bety et langt større effektuttak. Fjernvarme kan ta unna noe av behovet for utbygging av ny kapasitet. Fjernvarme bidrar også til fleksibilitet når elprisene er lave.

Energi blir en stadig viktigere del også av kommunenes planarbeid. Kommunene må drive en langt mer aktivt arbeid for områdeutvikling. Det er viktig at vi får en samlet grønn profil over større områder, slo Søviknes fast. Konsesjonsordningen for fjernvarme etter energiloven vil nå bli fjernet. Et forslag om dette kommer snart på høring.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Messeguiden

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle