Enighet om revidert f-gassforordning

 
Enighet om revidert f-gassforordningFoto: Norsk Varmepumpeforening
Rådet for den europeiske union og EU-parlamentet har nå kommet til politisk enighet om nedfasingen av stoffer som bidrar til global oppvarming og nedbrytning av ozonlaget.

De nye reglene kommer til å redusere utslippene til atmosfæren og bidra til å begrense global oppvarming, på linje med målene i Paris avtalen.

Totalforbud påvirker varmepumper

Bruken av hydrofluorkarboner (HFK) skal fases helt ut innen 2050.

Det foreløpige utkastet til regelverk innfører

  • et totalforbud mot bruk av f-gasser med en GWP på over 150 i mindre monoblokk varmepumper og kjølemaskiner som har en deklarert effekt på mindre enn 12 kW.
  • et totalforbud mot bruk av HFK fra 2035 for split-varmepumper, med noen tidligere frister for utstyr som bruker kuldemedier med høyere GWP-verdier. Det vil være unntak i tilfeller der utstyret trengs for å møte sikkerhetskrav.

Det foreløpige utkastet legger til rette for et begrenset antall tilleggskvoter for varmepumper hvis det viser seg at forbudet skaper problemer med å oppnå målene i REPowerEU.

Forbud mot reparasjoner og service

Det foreløpige utkastet til ny f-gassforordning innfører

  • et forbud mot reparasjoner og service på kuldeanlegg som bruker HFKer med høyere GWP-verdi fra 2025, med mindre det brukes HFKer som er gjenvunnet eller regenerert. Bruk av kuldemedier som er gjenvunnet eller regenerert vil være lovlig frem til 2030.
  • et forbud mot reparasjoner og serice på varmepumpe- og airconditionanlegg som bruker HFKer med høyere GWP-verdi fra 2026, med unntak av når det brukes gjenvunnet eller regenerert HFK frem til 2032.

Utvidet produsentansvar for produkter som inneholder f-gass

Det foreløpige utkastet til ny lovtekst innfører også et utvidet produsentansvar (Extended Producer Responsibility – EPR) fra 1. januar 2028 for f-gasser i produkter som faller inn under avfallsforskriftens regler om EE-avfall (2012/19/EU – WEEE-direktivet).

Krav til sanksjoner

Alle land må sørge for å innføre sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og er avskrekkende. Straff for brudd på regelverket må bestå minimum av bøter, konfiskering av produkter, midlertidig utestengelse fra offentlige anbud og midlertidig salgsforbud.

Hva skjer videre?

Utkastet til lovtekst blir sendt til medlemslandene i Rådet og til miljøkomiteen i EU-parlamentet. Både EU-parlamentet og Rådet må formelt godkjenne utkastet før det kan tre i kraft.

Faktaboks om de ulike forbudene som er foreslått i utkastet til ny lovtekst:

Systembeskrivelse

Dato for foreslått forbud

Enkle split-systemer som inneholder mindre enn 3 kilo fluorholdige klimagasser listet opp i ANNEX I*, og som inneholder eller som har en funksjon som er avhengig av, fluorholdige klimagasser med GWP på 750 eller mer.

1. januar 2025

Split luft-til-luft-systemer med en deklarert effekt til og med 12 kW, som inneholder eller som har en funksjon som er avhengig av fluorholdige klimagasser listet opp i ANNEX I* med GWP på 150 eller mer, unntatt hvis det er helt nødvendig for å tilfredsstille sikkerhetskrav**.

1. januar 2029

Split luft-til-vann-systemer med en deklarert effekt til og med 12 kW, som inneholder eller som har en funksjon som er avhengig av fluorholdige klimagasser listet opp i ANNEX I* med GWP på 150 eller mer, unntatt hvis det er helt nødvendig for å tilfredsstille sikkerhetskrav**.

1. januar 2027

Split-systemer med en deklarert effekt på 12 kW eller mer, som inneholder eller som har en funksjon som er avhengig av fluorholdige klimagasser listet opp i ANNEX I* med GWP på 750 eller mer, unntatt hvis det er helt nødvendig for å tilfredsstille sikkerhetskrav**.

1. januar 2029

Split-systemer med en deklarert effekt på 12 kW eller mer, som inneholder eller som har en funksjon som er avhengig av fluorholdige klimagasser listet opp i ANNEX I* med GWP på 150 eller mer, unntatt hvis det er helt nødvendig for å tilfredsstille sikkerhetskrav**.

1. januar 2033

*ANNEX I - Se side 97-99 i forslaget som er tilgjengelig her.

 

**Sikkerhetskrav - Se "safety requirements" på side 27 i forslaget som er tilgjengelig her.

 

Les pressemeldingen fra Rådet for den europeiske union

 

LES OGSÅ: EU vil doble installasjon av varmepumper

LES OGSÅ: R32 kan bli forbudt fra 2027

 

(KILDE: Norsk Varmepumpeforening, novap.no)

 
 
 
comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår