- Felles varegruppestruktur vil tjene hele næringen

 
- Felles varegruppestruktur vil tjene hele næringenBildet: Øystein Berg, teknologisjef (CTO) (t.v.) og Mikkel Nielsen, administrerende direktør i Norsk Byggtjeneste. Foto: Bjørn Laberg
Norsk Byggtjeneste jobber nå frem en felles dataløsning for NOBB og NOBB-VAVVS. Tjenesten lanseres i løpet av første kvartal 2024.

Av Bjørn Laberg

Da VVS aktuelt nylig møtte representanter for Norsk Byggtjeneste, var involvering, ydmykhet og forventninger ord som gikk igjen for å beskrive hvordan prosessen har forløpt.

- Forventninger til oss selv

- Først og fremst har vi forventninger til oss selv, understreker Mikkel Nielsen, administrerende direktør i Norsk Byggtjeneste.
- Vi gjennomfører nå en prosess som skal gi VA- og VVS-bransjen gode forutsetninger til både effektivisering og reduserte kostnader. Da forventer vi at produktet vi leverer, når vi går live første kvartal neste år, lever opp til denne intensjonen. Behovet for enkel tilgang og sømløse integrasjoner i én database, har nemlig aldri vært større, sier Nielsen til VVS aktuelt.
Han understreker samtidig at han også har visse forventninger til bransjen selv.

- Vår plikt

- Når vi gjør dette løftet, er dette samtidig en betydelig digitaliseringsprosess for å bedre datakvalitet til brukerne. Da er min forventning at den samlede VA- og VVS-bransjen faktisk endrer sitt arbeidssett, og ser nytteverdien av den nye løsningen. I dette ligger også mulighetene til å dele miljødata gjennom den nye plattformen, sier Nielsen videre.
- Etter min mening er det vår plikt overfor barn og barnebarn å omsette klimautfordringen til handling, og ha miljøfokuset høyt på agendaen, mener Nielsen.

- Er VA- og VVS-bransjen innforstått med det?

- Jeg vil jo ikke være for bastant. Men jeg vet jo at når kommersielle vurderinger møter miljøvurderinger, er det ikke alltid at sistnevnte kommer seirende ut av den konkurransen, sier han.
Nielsen mener likevel at bransjeaktørene ikke har noe valg lenger. At alle myndighetskrav går i retning av å kunne levere bedre og bedre klimagassregnskap i ett og alt.
- Derfor tror jeg de som allerede har – eller tilegner seg – en aktiv holdning til disse problemstillingene, vil ha et konkurransefortrinn. Jeg har selv sittet på «byggherresiden» av bordet, og her var vi helt ubønnhørlig. Klimagassregnskap måtte leveres i forbindelse med anbudskonkurransene på alle våre store prosjekter, understreker Nielsen.

- Navet i byggebransjen

Øystein Berg, teknologisjef (CTO) i Norsk Byggtjeneste, mener NOBB Leverandør og NOBB-VAVVS-databasene er selve navet i byggebransjen, når det kommer til produktdata. At man snart lander en ny og unik felles plattform, bør likevel ikke skremme eventuelle skeptikere til ny teknologi.
- Leverandørløsningen som ble lansert i mars, bygger vi nå videre på. Forskjellen er at vi tar inn funksjonalitet spesifikt for VA- og VVS-bransjen. Det er ikke slik at vi erstatter en løsning som ikke fungerer. I den nye plattformen vil man i mye større grad kunne synliggjøre mulige behov for kvalitetsforbedringer. Kort fortalt er det en regelmotor som sjekker logiske inkonsistenser. Når leverandørene tar i bruk systemet, vil de blant annet få en oversikt over varene sine, og hvor eventuelle logiske feil eller manglende informasjon om varen synliggjøres, sier Øystein Berg.

Sammenfallende behov

- I tillegg lager vi nå nye løsninger for brukere som gjør oppslag på nobb.no, som frem til nå har måttet forholde seg til to separate nettsider. Nå blir det én ny nettside, hvor produktdata kan søkes opp, på tvers av bransjeståsted. I tillegg kan aktører som innhenter data maskinelt, finne alt på ett sted og på ett format, sier Berg.
Martin Bondkall, COO i Norsk Byggtjeneste, sier prosessen rundt den forestående VA/VVS-integreringen har gått ganske så smertefritt så langt.
- Behovene har vært sammenfallende, på tvers av NOBB-fagområdene og funksjonene i næringen. Vi har underveis lært mye om VA- og VVS-bransjen. Også om særegenheter som skiller bransjen fra andre brukere av NOBB, sier Bondkall.
- Vi tror grunnsteinen for å digitalisere ligger i god, rik og riktig produktinformasjon. At vi nå får en felles varegruppestruktur, som er utarbeidet i tett samspill med bransjen selv, vil tjene hele næringen, mener Bondkall.


Bildet: Martin Bondkall, COO (t.v.) og Tor Strand Jacobsen, markedssjef for VA/VVS i Norsk Byggtjeneste. Foto: Bjørn Laberg

Kostnadsbesparende

Bondkall mener Norsk Byggtjeneste spiller en viktig rolle, siden bedriften sitter på mye kompetanse, infrastruktur og kilder for produktdata.
- Dette gjør at enkeltaktører i bransjen nå blir mindre avhengig av å ha egen teknologi og kompetanse «in house», noe som er en ikke uvesentlig kostnadsbesparelse, sier han.
Tor Strand Jacobsen, markedssjef for VA/VVS i Norsk Byggtjeneste, presiserer at involvering og forankring har vært svært viktig i prosessen, og at man har vært ydmyke og lydhøre for ulike behov og innspill fra leverandører, produsenter og bransjeorganisasjoner.
- Vi har en tett og god dialog med VA- og VVS-bransjen i det daglige, og denne prosessen har ikke vært noe unntak. Et eget kvalitetsforum med brukere av NOBB, fra ulike deler av bransjen, har vært helt essensielt for å lykkes med denne integrasjonen, sier Strand Jacobsen.

- Har dere opplevd skepsis fra VA- og VVS-bransjen rundt integrasjonen?

- Ikke mye. Men et typisk spørsmål som mange har kommet med, er hvor vidt NRF-nummeret forsvinner. Her har vi kunnet berolige skeptikerne med at NRF-nummeret videreføres. Vi ser jo at dette er et kundebehov, noe vi er lydhøre for, og har funnet gode løsninger på i den nye felles plattformen, understreker Strand Jacobsen.
En «typisk bruker» av NOBB representerer dessuten et vidt spekter av bransjeaktører.
- Her snakker vi om alt fra håndverkere i små enkeltpersonsforetak, til de største aktørene i næringen, grossister, konsern og store byggevarehus. For å nevne noen. I tillegg har vi en brukergruppe som har økt, nærmest akselerert, nemlig systemleverandørene. Dette er storforbrukere av produkt- og miljødata generelt, og som vil forbedre sine applikasjoner og systemer, sier Strand Jacobsen.

- Vi har bare sett starten

- Det beskrivende ledd, som konsulenter og arkitekter, er også inne i som storforbrukere av produktdata. Vi har jo her bare sett starten på hvordan for eksempel BIM kan implementeres i en slik ny felles struktur, sier Strand Jacobsen.
Han understreker at alle NOBB-brukere, uansett nivå er like viktige for Norsk Byggtjeneste. 
- Vi blir målt på kvaliteten på informasjonen vi har tilgjengelig, og ikke minst hvor smidige våre tjenester og tekniske plattformer er. Brukergrensesnitt og integrasjonsmuligheter må være tilsvarende gode. Det mener vi den nye felles løsningen for NOBB og NOBB-VAVVS vil oppfylle, sier han til VVS aktuelt. 
- Det er bare å glede seg til lansering, smiler Tor Strand Jacobsen avslutningsvis.

Om Norsk Byggtjeneste AS

Byggtjeneste er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Byggtjeneste setter standarden for produktdata til transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden, og tilrettelegger for økt digital samhandling på tvers av hele byggenæringen. Med Norsk Byggevarebase (NOBB), regelverket, dokumentasjon og miljøsertifisering kobler Byggtjeneste verdikjeden i byggenæringen sammen. 

Byggtjeneste forvalter datagrunnlaget for bygg og VA/VVS, samtidig som man samarbeider med andre deler av verdikjeden. Miljødata med maskinlesbare EPD-er med tilhørende myndighetskrav for klimagassregnskap er en realitet. Her hjelper Byggtjeneste med nødvendige miljødata som næringen etterspør.

Norsk Byggtjeneste AS eies av handel og industri representert gjennom Byggevareindustriens forening, Virke Byggevarehandel og BGF-fondet.

• NOBB-konferansen 2023 arrangeres 15-16 november på Meet Ullevaal i Oslo. 

• NOBB-konferansen 2023 passer for alle som jobber innen byggenæringen med logistikk, salg, markedsføring og produksjon. Konferansen passer for de som jobber med produktdata, de som planlegger, forsikrer, konstruerer og bygger i Norge, ansatte i byggevarekjedene og de som leder bedrifter innen bygg og VA/VVS.

For mer info og påmelding til NOBB-konferansen 2023, klikk HER

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår