Finnmarksykehuset er i rute - flytter inn i 2024

 
Finnmarksykehuset er i rute - flytter inn i 2024Nye Hammerfest sykehus får 89 sykehussenger, inkludert de åtte på dobbeltrom. Til sammenlikning er antallet i dagens sykehus 91. I tillegg kommer spesialsenger. (Ill:LINK arkitektur/Aarhus Arkitekterne).
AKTUELLE PROSJEKTER: Hammerfest kommune og UiT – Norges arktiske universitet (UiT) er nå midtveis i forprosjektfasen for det nye sykehuset i Vest-Finnmark. Prosjektet vil koste 2,48 milliarder kroner og planlagt innflytting er i 2024.

av Byggfaktaredaksjonen

Sykehusbygget blir fire etasjer høyt og 32.000 kvadratmeter stort, der det er planlagt, med sjøutsikt på Rosmolla. Kommunen og universitetet skal ha til sammen 7.000 m2 av disse. Til sammenlikning er dagens sykehus 23.000 kvadratmeter. Bygget blir 9.000 kvadratmeter større enn dagens sykehus.

Det er ventet at de siste skissene kommer i slutten av april, så begynner planleggingen på detaljnivå, med utstyr og innredning.

Målet er videre at ferdig forprosjektrapport styrebehandles i Finnmarkssykehuset i september 2019, og i Helse Nord-styret måneden etter.

Dersom styrene gir sin tilslutning, er planlagt oppstart av detaljprosjekteringen og oppstart med tomt på nyåret 2020.

Etter mange møter med fagfolk, tillitsvalgte, verneombud, pasient- og brukerorganisasjoner og ledere begynner Sykehusbygg HF i Trondheim å nærme seg slutten av arbeidet med plassering av rom og senger.

Samarbeidsmodellen med Hammerfest kommune og UiT – Norges arktiske universitet (UiT) er med på å gjøre nye Hammerfest sykehus unik i landssammenheng.  

Siste skisser

Dette er et trepartssamarbeid hvor alle har deltatt i medvirkningsgrupper på alle felles fagområder. Dette har gjort det mulig å finne de beste og mest effektive og kostnadsbesparende løsninger for alle parter, både i form av arealløsninger og samarbeide. Denne måten å planlegge og bygge sykehus på er unik, og skjer for første gang i Norge skriver Finnmarkssykehus.no på sine nettsider.

- Det er et stort prosjekt, men nå er det like før de siste tegningene av romfordelingen er laget. Fremdeles vil det nok bli noen endringer, og de siste skissene kommer i slutten av april. Deretter begynner arbeidet med inntegning og gjennomgang av utstyr og inventar, sier økonomisjef og prosjektansvarlig Lill-Gunn Kivijervi til sykehusets hjemmeside.

Må låne 1,9 mrd.kr.

Nye Hammerfest sykehus har en ramme på totalt 2,48 milliarder kroner, arealene til kommunen og UiT inkludert.

Finnmarkssykehuset har fått godkjenning fra Helse- og omsorgsdepartementet til å låne 1,9 milliarder kroner til byggingen.

For å få et endelig ja til prosjektet, må Finnmarkssykehuset vise at det har en bærekraftig økonomi for å klare å bære kostnadene knyttet til byggeprosjektet.

Nye Hammerfest sykehus blir et grønt sykehus, bygget etter passivhusstandard. Dette gir lavere kostnader knyttet til oppvarming. I tillegg er det mye å hente ved at logistikken blir bedre enn i det gamle.

Nye Hammerfest sykehus sees i sammenheng med klinikk Alta, som åpner senhøsten 2019.

 

FAKTA:

Prosjektnavn:    Nye Hammerfest sykehus (NHS)

Byggeplass:  Rossmolla

Kommune:         Hammerfest

Verdi:    1,95 milliarder kroner

Byggestart:        mars 2020

Ferdig: februar 2024

Oppdragsgiver: Helse Nord Rhf

Prosjektleder: Sykehusbygg Hf

Prosjekteringsgruppeleder: Consto Nord AS

Innbudt Totalentreprenør: Consto Nord AS

RI Reguleringsplan: LINK Arkitektur AS

RI Reguleringsplan: LINK arkitektur A/S Aarhus Arkitekterne A/S

Arkitekt forprosjekt: Konseptfase :LINK arkitektur A/S Aarhus Arkitekterne A/S

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta Live.

Last også ned vår rapport om: De 100 kommunene som har de største prosjektplanene

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår