Fire forslag til bygging av 700-900 boliger i Moss

 
Fire forslag til bygging av 700-900 boliger i MossHøyda hageby har Rodeo arkitekter kalt sitt forslag for utbyggingen av Skanem-tomten på Høyda i Moss. De skriver blant annet at de i fase 3 av prosjektet foreslår ekstra fokus på bomiljø, materialbruk, innovasjon og miljø, med estetikk i form av et annerledes og moderne nordisk uttrykk. (Ill: Rodeo arkitekter).
AKTUELLE PROSJEKTER: Ferd Eiendom vurderer nå fire forskjellige arkitektforslag for den storstilte utbyggingen av Skanem-tomten på Høyda i Moss. Antatt verdi er 3-3,5 milliarder kroner.

av Therese Alne Bolin

Ferd Eiendom ga tidligere i år fire arkitektkontorer parallelloppdrag om å utvikle konsepter for utvikling av den nyervervede eiendommen på Høyda i Moss. Resultatet vurderes nå, målet er ifølge ledelsen å gjøre det gamle fabrikkområdet i Rabekkgaten 4–6 til et «attraktivt og miljømessig bærekraftig boligområde med identitet og særpreg». Det skriver Ferd Eiendom på sine nettsider.

Har startet detaljeregulering

Forslagene skal danne grunnlaget for den detaljreguleringen for 800–900 nye boliger som de nå har startet. 

Tomten er på 55 mål. Arkitektkontorene som har utarbeidet forslagene er Link Arkitektur, avdeling Fredrikstad, Arcasa Arkitekter, Rodeo arkitekter og Mad arkitekter. Ferd skriver at boligene skal bli økonomisk konkurransedyktige, og samtidig så attraktive at de blir et opplagt valg dersom man vil bosette seg i Moss.

Parallelloppdrag skiller seg fra arkitektkonkurranser ved at alle deltakerne får betalt, mens oppdragsgiveren på sin side står fritt i å velge hvem som skal arbeide videre med prosjektet, og til å benytte elementer, løsninger og gode ideer fra alle deltakernes forslag.

De fire forslagene:

(Kilde: Ferdmagasinet)

Lillehøyden , Mad arkitekter, Oslo:

Prosjektet tar utgangspunkt i eksisterende kvaliteter og tilkoblingspunkter som grenser til tomten. inne på området er et finmasket gatenett med leke- og møteplasser, gårdstun og tre torg med ulik karakter og funksjon, samtidig som bygningene vil danne tun som gir beboerne en høyeregrad av private og tilbaketrukne uteområder. Arkitektene foreslår at det legges enkelte næringslokaler

langs de tre torgplassene, dette er nødvendig for å skape en livlig og attraktiv bydel. Det foreslås også at fabrikkens gamle kontorbygg tas vare på for å gi området et tilknytningspunkt til historien. Her kan det bli rom for eksempelvis bydelsfunksjoner og utleielokaler.

Rabekkhagene

Link Arkitektur, avd. Fredrikstad:

Bilde: Rabekkhagene. (Ill: Link Arkitektur).

Konseptet vil skape en landsbyfølelse, og samtidig utnytte potensialet for fantastisk utsikt mot fjorden ved å reise tårnbygg. Det urbane preget understrekes av en kvartalsstruktur med et stramt rutenett av gater og klart definerte private, felles og offentlige byrom. På innsiden løses kvartalene opp, og gårdsrommene glir over i offentlige gater og plassrom av varierende størrelse, blant dem en stor bypark som del av et grønt drag mellom Vingparken og Melløs stadion. Grønne lunger med biologisk mangfold fremstår mer tilfeldig i formen. Det foreslås 25 boligbygg i form av høyhus, tunhus og byvillaer, med fra tre til tolv etasjer og sosiale takterrasser. I tillegg kommer barnehage, og det gamle kontorbygget som bygges om til aktivitetshus.

Høyden Hage

Arcasa arkitekter, Oslo:

Forslaget består av ni halvveis åpne rektangulære kvartaler, hvert av dem med en rik variasjon av bygningstyper, boligstørrelser og arkitektoniske uttrykk. Bygningstypene som foreslås er tårnhus, blokker og rekkehus, dessuten byhus i tre eller fire etasjer. Disse utgjør et alternativ til tradisjonelle rekkehus. Høye bygninger er plassert i ytterkant og med tanke på å gi området gode solforhold, mens all lav bebyggelse legges sentralt på tomten, midt i et levende, grønt og bilfritt uterom. Biologisk mangfold er et sentralt mål for utformingen av utearealene, som brukes for å skape en tydelig identitet som innbyggerne vil ha grunn til å være stolt av. Barnehage og aktivitetshus plasseres der kontorbygget fra 1962 står i dag. To sentrale og solrike hjørner i bebyggelsen kan utvikles med publikumsrettede virksomheter.

Høyda hageby

Rodeo arkitekter, Oslo:

Det arkitektoniske konseptet består av punkthus, lameller og hjørnepunkthus som varierer i høyde, sammenstilling og utforming for å lage varierte omgivelser. Tomten deles inn i fire enheter, hver med egen identitet knyttet til kvaliteter i uterom, særpreg i arkitekturen og  bomiljøet som skapes. Enhetene bygges ut i faser. Fase 1: Parken utvides, Fase 2: Blekkaløkka består av lamellbygg satt sammen i kvartaler. Fase 3: Norwegian Wood har ekstra fokus på bomiljø, materialbruk, innovasjon og miljø, med estetikk i form av et annerledes og moderne nordisk uttrykk. Fase 4 antas å ligge så langt frem i tid at nærmere planer bør baseres på erfaringer fra de andre fasene.

FAKTA:

Nybygg av leiligheter i Moss

Skanem-eiendommen 2/1618, 1620, Rabekkgata 4

Østfold

Kommune:         Moss

Verdi:    3-3,5 milliarder kroner

Byggestart:        2022

Entr. form:         Ikke kjent

Boenhet:            700-900

Leiligheter (blokk) - Nybygg

P-hus/parkeringskjeller - Nybygg

Reguleringsarbeid starter januar 2019. Antatt kostnad.

Roller

Reguleringsarkitekt:Ferd Eiendom AS

RI Reguleringsplan: Arcasa Arkitekter AS

Arkitekt forprosjekt: Arcasa Arkitekter AS

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta Live.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår