Fjernkjøling brer om seg

 
Fjernkjøling brer om segFIGUR: Fra 2001 til 2012 var det en gjennomsnittlig vekst i forbruk av fjernkjøling per år på litt over 30 prosent.
I løpet av de siste ti årene har det vært betydelig økning i antall virksomheter som leverer kjøling til bygg.

Av Thomas Aanensen og Nadiya Fedoryshyn,
Statistisk Sentralbyrå

Disse anleggene varierer mye i størrelse og kan være alt fra små kjølesentraler med leveranser kun til ett bygg til større anlegg med flere kjølesentraler som leverer kjøling via distribusjonsnett til flere forskjellige kunder.
SSB har samlet inn statistikk over produksjon og forbruk av fjernkjøling i Norge siden 1997. Statistikken blir brukt som grunnlag i energiregnskapet og energibalansen, og omfatter som nevnt i kapittel 1 alle kjøleanlegg som via et rørsystem leverer kjøling til eksterne kunder fra en kjølesentral med dimensjonert effekt på minst 1 MW. Videre i rapporten vil vi holde oss til denne måten å definere fjernkjøling på.

Vi mener at en slik definisjon på en god måte fanger opp de store anleggene i Norge som leverer kjøling kommersielt. I løpet av 2014 vil SSB vurdere mulighetene for å publisere statistikk over fjernkjølingsområdet som en del av publiseringen av den årlige fjernvarmestatistikken.
Fjernkjøling produseres fra flere forskjellige typer kjølesentraler. I all hovedsak driftes disse sentralene av selskaper som også produserer fjernvarme. Den største delen av fjernkjøleproduksjonen i Norge kommer fra kjølesentraler basert på varmepumper. I flere av disse anleggene er det bygd parallelle rørsystemer for fjernvarme og fjernkjøling for å kunne utnytte varmepumpene best mulig.

Fjernkjøling produseres fra en rekke typer kjølesentraler som kjølemaskiner, spillvarme og spillkjøling, frikjøling og absorpsjonskjøling.
Fjernkjøling leveres i all hovedsak av virksomheter som også produserer og distribuerer fjernvarme, og selges nesten utelukkende til tjenesteytende næringer. Mye av fjernkjøleleveransene går til større bygg i nær tilknytning til et distribusjonsnett, men det leveres også fjernkjøling til enkeltbygg hvor virksomheter med erfaring fra fjernvarme- og fjernkjølevirksomhet står for driften av kjølesentralene.

I figuren over man se at det har vært betydelig økning i fjernkjøleforbruket i alle år bortsett fra 2012. Fra 2001 til 2012 var det en gjennomsnittlig vekst i forbruk av fjernkjøling per år på litt over 30 prosent. Dette har sammenheng med at antall leverandører av fjernkjøling steg kraftig i perioden, samtidig som det er gjort investeringer og utvidelser i eksisterende anlegg.

I likhet med fjernvarmeproduksjonen, har høyere brenselspriser sammen med investeringsstøtte fra Enova bidratt til veksten. Utbygging av varmesentraler og distribusjon av fjernvarme har også gjort det lønnsomt å produsere fjernkjøling.
Som det blir nevnt ovenfor kan anlegg som har installert varmepumper bruke disse både til produksjon av fjernvarme og fjernkjøling. På tross av sterk vekst i forbruket av fjernkjøling over mange år, er det fortsatt beskjedent sammenlignet med forbruket av fjernvarme i Norge.

I 2012 ble det levert 133 GWh fjernkjøling til forbrukere. Det tilsvarende tallet for fjernvarme var 4 222 GWh. Mens det i
2001 kun var tre produsenter som leverte fjernkjøling i Norge, var det samme tallet nær tjue i 2012.
Utviklingen i fjernkjøleforbruket fra 2011 til 2012 skiller seg ut ved at det var nedgang i forbruket. Denne nedgangen kan ses i sammenheng med at det ikke startet opp nye fjernkjølevirksomheter i perioden, og at temperaturen var lavere i 2012.

I sommermånedene i 2012, da etterspørselen etter fjernkjøling var størst, lå temperaturen 0,4 grader under normalen, mens den i samme periode i 2011 lå 1,4 grader over normalen for landet. Selv om det var en nedgang i forbruket i 2012, forventes det at omfanget av fjernkjøling vil øke også i årene fremover.

Kilde: SSB

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår