Fjernvarme sikrer en elektrisk fremtid

 
Fjernvarme sikrer en elektrisk fremtidBildet: Trygve Mellvang-Berg, Kommunikasjonssjef i Norsk Fjernvarme
Norsk Teknologi og Tore Strandskog gjør i VVS Aktuelt 12. august et nummer av at «Fremtiden er elektrisk». Vi kunne ikke vært mer enige.

Av Trygve Mellvang-Berg
Kommunikasjonssjef i Norsk Fjernvarme

Nettopp fordi fremtiden rommer så mange nye bruksområder for elektrisk kraft, er det viktig å benytte fjernvarme der det gir klimamessig og samfunnsøkonomisk gevinst. 

Strandskog har helt rett i at elektrisitet må bli tatt i bruk på stadig nye samfunnsområder. Det han ikke ser, er at fjernvarme er en viktig brikke for å få puslespillet i morgendagens energisystem t til å gå opp. Stortinget har bestemt at Norge skal være karbonnøytralt innen 2050. Nye sektorer av samfunnet krever kraft: plattformene på norsk sokkel og bilparken på veiene våre skal elektrifiseres.

I dette bildet er det viktig at vi benytter elektrisitet der den trengs mest. Det er ikke framtidsrettet å låse inn el til oppvarming i bygg, der hvor det finnes mengder av fornybare og CO2-nøytrale varmeressurser fra industri og avfallsforbrenning som kan brukes isteden.
Baserer man seg på oppvarming med panelovner, slik man la opp til på 60- og 70-tallet, mister man muligheten til å nyttiggjøre seg disse lavenergiressursene, og man låser seg til elektrisk oppvarming for tiår fremover.

Der Strandskog betegner fjernvarme som «monopoldannelser for én enkelt energiløsning», er det altså elektrisk oppvarming som innebærer en reell monopoldannelse.
Ved å bygge ut fjernvarme, bidrar vi også til å avlaste kraftnettet fordi mindre effekt kreves til oppvarming i den kalde årstiden. På den måten styrker vi forsyningssikkerheten for strøm, noe som er viktig i et samfunn som blir stadig mer avhengig av elektrisitet. En by som Oslo, som Strandskog ofte trekker fram, har ingen egen el-produksjon å snakke om, men har tilgang til store lokale varmeressurser.

Fjernvarmenettet gjør at denne energien kommer byen til gode og at den dekker 25-30 prosent av byens energibehov på kalde dager.
I sitt svar til meg trekker Strandskog fram de siste årenes myndighetenes krav om vannbåren varme som en "energipolitisk raritet". Mon det. Krav om vannbåren varme i nye bygg sikrer nettopp at man bygger infrastruktur for det mangfoldet av nye teknologier som vil prege det norske energilandskapet fremover. Fjernvarme er én slik teknologi, det finnes mange andre.

Og igjen, det er ingen motsetning lavenergibygninger og fjernvarme. I Danmark, der man ligger mange tiår foran Norge når det gjelder utbygging av fjernvarme og vannbåren varme, snakker man nå om at «de nybyggede hus er så god isolerede at man sagtens kan klare sig med fjernvarme». Begge løsninger har viktige roller å spille i den omfattende omleggingen det norske energisystemet skal gå gjennom de neste tiårene også i Norge.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår