Flere avvik funnet

 
Flere avvik funnetIllustrasjonsbilde
I september 2017 startet DSB markedstilsyn med kuldeanlegg, på grunn av mange lekkasjer landet rundt, samt flere bekymringsmeldinger om at ikke alle aktører forholder seg til regelverket. Resultatet av tilsynet foreligger nå.

Av Bjørn Laberg

Tema for tilsynet var samsvarsvurdering av sammenstillinger. I første omgang ba DSB åtte produsenter om oversikt over alle nye kuldeanlegg eller vesentlige modifikasjoner på kuldeanlegg som er produsert for bruk i Norge og EU/EØS i et visst tidsrom og kopi av EU-samsvarserklæring for alle sammenstillinger.

Avviksfunn

- Det ble funnet avvik hos alle åtte produsentene, men fire produsenter fikk kun mindre avvik og tilsynet ble avsluttet, sier Damir Mihajlovic, senioringeniør, seksjon for kjemikaliesikkerhet i DSB. Som mindre avvik kategoriseres avvik hvor utstyr har vært samsvarsvurdert av et teknisk kontrollorgan, men hvor det ble oppdaget bla.:

- manglede samsvarserklæring
- manglende eller feil opplysninger i samsvarserklæring
- manglende eller feil CE-merking
- teknisk dokumentasjon som ikke er tilgjengelig eller ferdigstilt.

Tilsynet ble for de andre fire produsentene utvidet pga. alvorlige avvik. Alvorlige avvik relateres til bla.:
- manglende samsvar med merking eller dokumentasjon,
- manglende samsvar med grunnleggende sikkerhetskrav og
- manglende samsvar med moduler i forskriften.

Begrepsforvirring

- Denne typen alvorlige avvik tyder på at utstyr ikke ble samsvarsvurdert av et teknisk kontrollorgan og at det i utgangspunktet representerer høy risiko for brukere. Funn fra tilsynet viste at produsentene bruker sine egne begrep og at det ofte ikke er samsvar mellom begrep og opplysninger i samsvarserklæringen og merkeskiltet. Det oppgis ofte «kuldeanlegg» eller «fryseanlegg» i samsvarserklæring, uten at begrepet «sammenstilling» er nevnt. Sammenstillinger var heller ikke beskrevet i samsvarserklæringer som påkrevd i forskriften, sier Mihajlovic.
- Andre avvik som bør nevnes er bruk av «arbeidstrykk» og «driftstrykk», istedenfor tillatt maksimalttrykk (PS) og «arbeidstemperatur» og «driftstemperatur» istedenfor tillatt maksimal-/minimaltemperatur (TS), sier han.

Feil CE-merking

Markedstilsynet har også avdekket at produsenter ikke bruker riktig CE-merke. Intensjonen med CE-merke er å gi brukere og tilsynsmyndigheter i EU/EØS «signal» om at utstyr oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav i relevante direktiv(er) og at utstyret er sikkert for bruk. 
- Merkingen skal være lesbar i hele utstyrets forventede levetid. Det er viktig å sikre at merkeskilt har samme levetiden som utstyr. Merkeskilt med tilstrekkelig bestandighet må brukes på industrielle produkter der hvor miljø kan påvirke levetiden til klistremerket. Laminerte ark som også ble oppdaget under tilsynet kan ikke brukes istedenfor merkeskilt, understreker Mihajlovic.

Feil tolkning

Kuldeanlegg er bare ett av mange forskjellige typer trykkpåkjent utstyr som må oppfylle kravene i forskrift om trykkpåkjent utstyr og de aller fleste leveres som nøkkelferdige anlegg dvs. «sammenstillinger». Mihajlovic sier DSB ved flere anledninger har møtt virksomheter / produsenter som har påstått at de ikke leverer sammenstillinger, og dermed ikke kommer under kravene i forskriften, fordi de bare monterer ferdige CE-merket komponenter sammen.

- Dette er en feil tolkning som dessverre har spredt seg i bransjen. Virksomheter som kjøper inn ferdige CE-merkede komponenter og monterer dem sammen, blir som hovedregel ansett som produsent i henhold til forskriften, sier han.

Ikke dårlig fagkunnskap

- Oppsummert er det ikke noe som tyder på dårlig faglig kunnskap eller dårlig utførelse, men det er sterke indikasjoner på at etterlevelse av HMS regelverk ikke er tilstrekkelig blant aktørene i kuldebransjen. Dette gjelder særlig for konstruksjon og produksjon av kuldeanlegg omfattet av forskrift om trykkpåkjent utstyr, sier senioringeniøren i DSB.
Tilsynene har også avdekket utfordringer i varierende grad med internkontroll, dokumentasjon, håndtering og kvalitetssikring.

- Aktørene må samtidig gjøres oppmerksom på at det er krav i forskrift om trykkpåkjent utstyr at dokumentasjon skal oppbevares i 10 år etter at det trykkpåkjente utstyret har blitt levert på markedet. DSB ser behov for videre oppfølging av kuldebransjen og legger opp til å fortsette med markedstilsyn i årene fremover for å nå de aller fleste aktørene i markedet. Gjennomføring av markedstilsyn er et tiltak for å sikre at brukere kun får tilgang til sikre produkter og at alle aktørene har like konkurransemessige vilkår, sier Damir Mihajlovic avslutningsvis.

Fakta:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) forvalter sammen med Petroleumstilsynet forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjent utstyr. Forskriften implementerer Pressure Equipment Directive 2014/68/EU, også kalt PED i norsk rett, og gjelder for trykkpåkjent utstyr over 0,5 bar overtrykk med visse unntak. Pliktsubjekter etter forskriften er produsenter, produsentens representanter, importører, distributører og kontrollorganer.
DSB og Petroleumstilsynet er markedstilsynsmyndigheter etter forskriften.  Markedstilsyn er én av de aktivitetene myndigheter utfører for å sikre at kun produkter som er i samsvar med krav fastsatt i lov, forskrift eller enkeltvedtak finnes på markedet. 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår