Forskningsprosjekt baner vei for naturbaserte løsninger

 
Forskningsprosjekt baner vei for naturbaserte løsningerBildet: Regnbed inngår som en av flere overvannshåndteringsløsninger ved ZEB-laboratoriet i Trondheim. Foto: m.c.herzog / visualis-images
Naturbaserte løsninger (NBL) for klimatilpasning er anerkjent som et sentralt verktøy for å løse ulike miljømessige og samfunnsmessige utfordringer. To forskningsprosjekt har banet vei.

– Naturbaserte løsninger tar utgangspunkt i og utnytter naturens prosesser, slik som infiltrasjon og fordrøyning av vann, men også naturmangfold, sier sjefforsker Berit Time i SINTEF.

Dette gjøres for å oppnå ønskede effekter som redusert risiko for oversvømmelser og skader på bygninger og infrastruktur, økt biologisk mangfold, trivsel og rekreasjon og andre økosystemtjenester.

Nye NBL-produkter og konsepter

Forskning utført av SINTEF og ulike samarbeidspartnere har banet vei for økt bruk av NBL som en klimatilpasningsmetode for å håndtere overvann i norske byer og omgivelser. Arbeidet har blant annet resultert i retningslinjer og nye NBL-produkter og konsepter.  

Forskningen har blitt gjennomført i to forskningsprosjekter; SFI Klima 2050 (2015-2023) og det nært tilknyttede innovasjonsprosjektet Drensstein (2017-2021).

SINTEF var vertskap og koordinerte SFI Klima 2050, og hadde sammen med NTNU ansvar for forskningen knyttet til overvannshåndtering. Instituttet var også ansvarlig for forskningsaktivitetene i Drensstein-prosjektet, inkludert planlegging av testfeltet, valg av løsninger, oppfølging av målinger, analyse og publisering av resultatene.

LES OGSÅ:Utviklet nytt produkt for overvannshåndtering etter deltakelse i forskningsprosjekt

Et klart behov

Effekten av klimaendringer på miljøet og økonomien er uomtvistelig, og det er et klart behov for å forstå og iverksette naturbaserte løsninger for å minimere denne effekten.

Utviklingen av kompetanse har hovedsakelig skjedd gjennom Klima 2050 og tilknyttede prosjekter, i nært samarbeid med offentlige og private aktører. SINTEF og NTNU har hatt en pionérrolle i å definere, lede og gjennomføre forskningen.

– Kunnskapsoverføring har også foregått gjennom flere prosjekter med ulike kommuner, der hovedmålet har vært å utvikle praktiske verktøy. Vi har aktivt brukt arbeidsverksteder som en arbeidsmetode for å sikre denne overføringen, forteller Time.

Forskningsresultatene utgjør en solid kunnskapsbase som aktivt har blitt formidlet og overført til næring og forvaltning. NVE har nylig gitt ut Eksempelsamling for overvannstiltak.

Fem demonstrasjonsområder

Utviklingen av nye NBL-produkter og konsepter er et resultat av aktiviteter som sentrerer seg rundt fem fullskala demonstrasjonsområder.

Følgende naturbaserte løsninger har blitt testet:

  • Nytt system for infiltrasjon og fordrøyning ved torget i Trondheim.
  • Flere løsninger for grønne tak på Høvringen. Totalt ble seks forskjellige løsninger utviklet og dokumentert.
  • Grønn grøft ved RV3 like ved Elverum for håndtering av vegvann. Løsningen involverer alle trinnene i tretrinns-strategien for overvannshåndtering.
  • Et nytt overvannshåndteringssystem bestående av en rekke løsninger inkludert permeable dekker, regnbed og en fordrøyningstank er installert ved ZEB-laboratoriet i Trondheim.
  • Permeable dekker på Sveberg er utviklet og dokumentert.

Bildet: Forsøksfeltet på Høvringen er utstyrt med egen meteorologisk målestasjon som måler både temperatur, vind og nedbør, og et avansert system for å måle vannmengden som renner ned i slukene. Foto: Klima 2050

Demonstrasjonsområdene har bidratt til dokumentasjon av ytelsen til de forskjellige løsningene som er testet, samt en dypere forståelse av vanntransportmekanismen i disse løsningene både sommer og vinter. I tillegg har andre utfordringer knyttet til implementering av naturbaserte løsninger blitt tydelige i prosessen med å etablere demonstrasjonsområdene.

Det er også utviklet et rammeverk som gir en systematisk dokumentasjon av de anvendte naturbaserte løsningene i henhold til prinsippene for infrastrukturforvaltning i tråd med et sett av krav i Nasjonal Standard NS3456:2022 (FDVU-dokumentasjon).

– Her har vi lagt vekt på utfordringen med hvordan slike løsninger skal dokumenteres. I samarbeid med løsningsleverandører i Klima 2050 har vi utviklet rammeverket for å dokumentere naturbaserte løsninger, forteller Time.

LES OGSÅ:Blågrønne tak kan bidra betydelig til å holde overvannet unna

I hardt vær

Berit Time vil snakke om naturbaserte løsninger og hvordan denne typen løsninger kan hjelpe oss å håndtere nedbør og overvann på klimatilpasningskonferansen I hardt vær, som holdes i Oslo tirsdag 7. mai. Her vil erfaringer og målinger fra demonstrasjonsområder bli presentert.

Konferansen samler aktørene som kan bidra til at arbeidet med klimatilpasning øker raskere enn klimarisikoen. Målet er å utfordre ulike samfunnsaktører som er i posisjon til å skape større omveltninger i klimatilpasningsarbeidet.

Les mer og meld deg på konferansen her

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår