Forskningsprosjekt ga resultater

 
Forskningsprosjekt ga resultater
På kun ett år har Realfagbygget ved NTNU Gløshaugen kuttet energiforbruket med 151 718 kWh. I tillegg har de sluttet å bruke tid og ressurser på legionella. – Det er fantastisk at en enkel løsning kan spare oss for energi, tid og penger, sier overingeniør Olav Høyem i NTNU Campusservice.

Det krever mye energi å varme opp tappevannet til 70 grader i et 60 000 kvadratmeter stort bygg. Når godt over halvparten av denne energien i tillegg går tapt i sirkulasjon, er det ikke rart Campusservice ved NTNU har jaktet på en smart løsning. Dette er bakgrunnen for at de inngikk et forskningsprosjekt med gründerselskapet Apurgo fra Trondheim.

Støtte fra Innovasjon Norge, Miljøteknologiordningen og NTNU Campusservice gjorde det mulig for Apurgo å gjennomføre forskningen på Realfagbygget ved NTNU Gløshaugen.

Forskningsprosjektet har pågått i ett år, og ført til svært gode resultater:

  • Forbruksvannet ble kvitt farlige bakterier.
  • Det er ikke lenger behov for klor og varmebehandling mot legionella.
  • Tappevannstemperaturen er senket fra 70 til 50 grader.
  • El-forbruk til oppvarming av tappevann er redusert med 78 475 kWh og 63 761 kroner.
  • Installasjonen av varmepumpe i tillegg, har redusert el-forbruket med totalt 151 718 kWh og 123 271 kroner.

Gjorde sanitæranlegget behovsstyrt
– Hensynet til legionella er den eneste grunnen til at tappevannet skal være 70 grader. At vi har fått senket temperaturen til rundt 50 grader betyr enormt, sier overingeniør ved NTNU, Olav Høyem, som også la frem resultatene på Driftskonferansen 2017.

Innovasjonsprosjektet innebar å gjøre sanitæranlegget behovsstyrt, slik at legionella ikke er styrende. Ved å installere Apurgo M3-systemet har legionellaproblemet på Realfagbygget blitt ivaretatt. Det beviser de månedlige vannprøvene, og NTNU Campusservice har dermed kunnet styre sanitæranlegget ut fra brukerhensyn. Resultatene viser også at tendensen er lik på Idrettsbygget.

Gode og verifiserbare resultater

Apurgo M3 er vannbehandlingssystemet som renser forbruksvann miljøvennlig, og dreper legionella og andre farlige bakterier ved hjelp av mikroskopiske mengder sølv og kobber. Realfagbygget opplevde at det årlige el-forbruket sank med 42 prosent, en besparelse på over 60 000 kroner. Dette er tall daglig leder i Apurgo, Lise Marie Nergaard, er stolt av:

– Vi har hele tiden visst at prosjektet ville gi gode resultater, og det betyr utrolig mye at NTNU også hadde troen på oss. Gjennom dette forskningsprosjektet har vi fått dokumentert nøyaktig hvor stor effekt Apurgo-systemet har, og bevist for oss selv og andre at det er et større energitiltak.

Kort tilbakebetalingstid
I tillegg til å teste effekten av Apurgo-systemet på sanitæranlegget, installerte NTNU vann-til-vann-varmepumper. Sammen bidro disse to løsningene til enda større besparelser av energi og penger. Realfagbygget reduserte faktisk det årlige el-forbruket til tappevannsoppvarming med 80 prosent. Det tilsvarer over 123 000 kroner og 150 000 kWh – energi tilsvarende sju eneboliger.

– Denne besparelsen betyr at payback-tiden på investeringen vi gjorde med Apurgo og varmepumper blir på rundt fem år. Både energimessig og for miljøet var dette et svært godt tiltak, sier Olav Høyem.

Det er ikke overraskende at NTNU sa ja da Apurgo henvendte seg. Campusservice har en historie for å satse på løsninger som passer inn under universitetets grønne profil. I 2015 fikk NTNU Campusservice Varmepumpeprisen av Norsk Varmepumpeforening og Energispareprisen av Trondheim kommune.

– Vi på Campusservice er opptatt av å legge til rette for interessante løsninger, og dette var midt i blinken. Dessuten hadde vi allerede installasjoner som kunne brukes til testing og måling, sier Høyem.

Apurgo ser mot risikobygg
Skoler, hoteller og sykehjem er blant bygg som kategoriseres som risiko 1-bygg når det kommer til legionella. Risiko 1-bygg er større bygninger med stort forbruk av vann og forbrukere med nedsatt immunforsvar, og det finnes over 13 000 slike bygg i Norge. Å klorbehandle disse vil antageligvis kreve 264 000 liter klor, forklarer Nergaard:

– Denne prosessen er skadelig for miljøet – og veldig tidkrevende. Ordinær varmebehandling vil utgjøre over 300 millioner kWh. Nå har vi dokumentert effekten Apurgo M3-systemet har på lignende bygg, ved å fjerne legionellaproblemet og tillate lavere temperaturer. Potensialet er enormt.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle