Første svanemerkede miljøbolig på Østlandet

 
Første svanemerkede miljøbolig på ØstlandetSvanemerkede rusomsorgsboliger på Løvestad i Spydeberg. Dette er de første boligene av dette slaget som er godkjent etter at Svanemerket strammet inn kravene sine enda mer.
Svanemerket stiller kanskje verdens strengeste miljøkrav til boliger. Askim Entreprenør er de første på Østlandet som har klart å innfri dem – på bestilling fra Spydeberg kommune. De svanemerkede rusomsorgsboligene på Løvestad ble åpnet mandag.

På Løvestad i Spydeberg kommune er det nå tre svanemerkede bygg: To bolighus med seks leiligheter, og en administrasjonsbygning. Dette er de første bolighusene som blir godkjent som svanemerket etter de nyreviderte og strengere miljøkravene til det offisielle, nordiske miljømerket. Prosjektet ble gjennomført av Askim Entreprenør, under ledelse av Jørn Regin Jaucis.

- Skal det grønne skiftet skyte fart, er det noen som må gå foran. Det gjorde Spydeberg kommune da de la ut dette prosjektet på anbud med så strenge miljøkrav. For å innfri dem måtte Askim Entreprenør heve sin allerede gode miljøkompetanse, slik at de per i dag er den eneste entreprenøren sør for Trondheim som har klart å bygge et svanemerket boligbygg av denne typen, sa Anita Winsnes, direktør i Svanemerket, under åpningen.

Legger lista høyt
Svanemerket vurderer bygg ut fra et livssyklusperspektiv. Både uttak av råvare, byggeprosess, bruk og sanering ses i sammenheng. Alle byggematerialer og kjemiske produkter blir strengt regulert – helt fra treet som brukes i reisverk og fasade til maling, membran og fliser på badet. Bygget kan ikke inneholde stoffer som klassifiseres som farlige for miljøet eller menneskers helse. Den strenge kjemikaliekontrollen bidrar til å sikre et godt innemiljø for alle som skal oppholde seg i boligen – og til bedre arbeidsmiljø for alle som jobber på byggeplassen.

- Spydeberg kommune vedtok sin miljøvisjon allerede i 1991. Ambisjonen vår er å være i forkant av utviklingen når det gjelder miljøtiltak både fysisk og for innbyggerne, og dette var det naturlig å ta videre inn i vår bestilling av dette byggeprosjektet, sa Odd Strand, prosjektleder i Spydeberg kommune.

Mange grønne grep
Svanemerkede bygg er energieffektive, og tilfredsstiller krav som er strengere enn myndighetenes minimumskrav i tekniske forskrifter. Dette er en av grunnene til at rusomsorgsboligene har et solcelleanlegg på 33 m2, og flere andre løsninger som sikrer redusert energiforbruk, som god isolasjon og energieffektive hvitevarer, belysning og blandebatterier. Plantekasser, ladestasjon for elbiler og god sykkelparkering er andre grønne grep som er gjort.

Et svanemerket hus:

  • Er godt isolert og trenger lite energi
  • Gjør at du bidrar til å redusere den globale klima- og miljøbelastningen
  • Gir deg godt inneklima med miljødokumenterte materialer og god ventilasjon
  • Sikrer deg en seriøs byggmester
comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle