Gå til valg på godt inneklima!

 
Gå til valg på godt inneklima!Illustrasjonsbilde / Shutterstock
Nå er et nytt skoleår i gang for barn og ungdommer i 3.000 skoler, og mange av dem vil tilbringe arbeidsdagen i lokaler med dårlig inneklima. Årsakene er dårlig ventilasjon, tørr luft, fuktskader og trekk, og vi har hatt problemene siden midten av sekstitallet. Hvorfor?

Av Stig Rath,
Bransjesjef Kulde, VKE

VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi har satt inneklima øverst på agendaen, og undrer oss over hvorfor vi fremdeles trekkes med dårlig inneklima. For å ta en beslutning må en ha et grunnlag. Kan det være slik at det ikke er dokumentert at dårlig inneklima er et problem? I fjor høst ga Helsedirektoratet ut et spesialnummer kalt «Samfunnskostnader ved dårlig inneklima i Norge». Over 140 sider redegjør her Jan Vilhelm Bakke, Phd, overlege i Arbeidstilsynet og førsteamanuensis i miljømedisin, Institutt for energi og prosessteknikk, NTNU for historie, fukt, inneklima, oppvarming og mere til.

En av konklusjonene er at det er dokumentert at mangelfull FDV øker årskostnadene for bygningsmassen og er ulønnsomt. Og at de negative konsekvensene for arbeidstakerne og andre brukere kommer i tillegg og er betydelig større. Forskningen er entydig på at dårlig inneklima berører mange, og er et samfunnsproblem. I «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.», § 19. Inneklima/luftkvalitet, heter det at «Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet.». Veilederen utdyper dette med å si at ingen skal bli syke eller føle ubehag av luften de puster inn på skolen. Regelverket er altså på plass.

I 2009 og 2010 hadde Arbeidstilsynet et prosjekt kalt «Med skolen som arbeidsplass», hvor inneklima var et deltema. Da fikk nesten ni av ti kommuner pålegg fordi de manglet systemer og rutiner for å sikre et forsvarlig inneklima ved skolene. Dette førte til et eget inneklimaprosjekt «Inneklima i norske skoler» i 2011 og 2012 og tilsyn på 301 skoler. Resultatet var like nedslående denne gangen, omtrent like mange skoleeiere fikk pålegg om forbedring.

I fjor kom Helsedirektoratet med en veileder til forskrift for miljø og helse i skolen, rettet mot kommunen, skoleleder, skolemiljøutvalg, elever, ansatte og foresatte. I veilederen utdypes § 19 som handler om inneklima og luftkvalitet. Hensikten var å fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av regelverket i skolen. Parallelt ble det avholdt kurs for alle landets fylker. Så heller ikke myndighetene synes å være rett adresse for kritikk.

Kan det være at ventilasjonsbransjen ikke leverer gode nok anlegg? Det finnes gode anvisninger for hvordan anleggene bør være. Teknisk forskrift setter krav til luftkvalitet og ventilasjonssystemer i nye bygg. Og i Sintef sin byggforskserie nr. 552.311 «Anvisninger og råd for inneklima og ventilasjon i skoler» finnes det mer detaljert informasjon. Arbeidstilsynet sin rapport legger vekt på at årsakene til inneklimaproblemer som oftest er feil ved bygning, drift/bruk og/eller vedlikehold. Ventilasjonsbransjen har altså ikke skylden.

Godt inneklima må ikke være kostbart. Flere aktører enn Arbeidstilsynet har slått fast at man kan komme langt med enkle midler, fordi mange problemer skyldes feil bruk eller manglende vedlikehold. Det som er dyrt er vedlikehold etter skippertaksmetoden. Dette kommer når skadene er så omfattende at de er synlige og må utbedres. Et av de største problemene knyttet til økonomi er at mange kommuner vedtar et budsjett uten først å sette opp hva som er investerings- og vedlikeholdsbehovet.

Et viktig kjennetegn ved kommuner som jobber godt med vedlikehold av skolebygg, er at de har satset på et bredt samarbeid mellom ulike aktører som har ansvar og kunnskap om inneklimaet. I disse kommunene er det regelmessige samarbeidsmøter mellom ledelsen i kommunen, skoleledelse, eiendomsavdeling, renholdere, verneombud og tillitsvalgte. 
Problemet er i de kommunene hvor det er mangel på politisk vilje i kommuneledelsen til å tenke inneklima.

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er mandag 14. september 2015. Nå er derfor det rette tidspunktet for å skape et bedre inneklima i skolene. Vi må kreve av våre politikere at de blir kompetente på inneklima og bevisste på hva som er riktige valg under planlegging og drift for å få god kvalitet på ventilasjon. Frem til valgdagen kan du utfordre ditt politiske parti og din kandidat på å prioritere inneklima i kommende periode.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår