Går rett i strupen på Forbrukertilsynet

 
Går rett i strupen på ForbrukertilsynetBildet: Daglig leder i Rørleggervakta 24vvs as, Øystein Helgheim, har gjennom sin advokat valgt å gå til frontalangrep på Forbrukertilsynet for noe selskapet tror er et vedtak.
Rørleggervakta 24vvs as går rett i strupen på Forbrukertilsynet i det de oppfatter som et vedtak på brudd på markedsføringsloven og angrerettloven. Selskapets advokat mener det er saksbehandlingsfeil og stiller spørsmål ved saksbehandlers habilitet.
Av Odd Borgestrand
 
Som VVS aktuelt tidligere har omtalt sendte Forbrukertilsynet 23.mars et brev til Rørleggervakta 24vvs as, der de ønsker å få selskapets egne kommentarer til henvendelsen fra Rørentreprenørene Norge om brudd på markedsføringsloven og angrerettloven. Det er tydelig uthevet at Forbrukertilsynet ber om Rørleggervaktas kommentarer til forholdene rundt disse lovene. Rørleggervakta 24vvs as fikk frist på seg til å svare innen 4.april, og denne fristen er senere utvidet med èn uke.
 
Bedt om å stanse markedsføringen
Forbrukertilsynet la til grunn at markedsføringsloven er overtrådt i denne saken, og ba derfor om at Rørleggervakta 24 vvs as endrer eller stanser markedsføringen så snart som praktisk mulig, 
Det står videre i brevet at «Dersom dere mener det ikke har skjedd brudd på loven slik Forbrukertilsynet har lagt til grunn, ber vi om at dere redegjør for begrunnelsen for dette».
 
Klager på "vedtak"
Advokat Morten Grimstad i Advokatcompagniet DA i Bergen har i sitt tilsvar benyttet anledningen til å angripe Forbrukertilsynet på noe han tror er et vedtak.
I sitt brev til Forbrukertilsynet skriver han at han «finner det svært bemerkelsesverdig at det fattes et vedtak utelukkende basert på ensidig informasjon fra media, herunder fra en bransjeorganisasjon  (Rørentreprenørene Norge, red.anm.) som klart har særegne interesser i saken, herunder med negativ omtale av klager som er en klar konkurrent».
 
Grimstad skriver også at «ut fra måten vedtaket er fattet på, stilles det spørsmålstegn rundt saksbehandlers habilitet". Videre slår advokaten fast at faktumbeskrivelsen i brevet fra Forbrukertilsynet ikke er korrekt, og at vedtaket derfor er basert på bristende forutsetninger. Dermed konkluderer advokat Grimstad med at det foreligger klare saksbehandlingsfeil og krever dermed vedtaket ugyldig. Han ber derfor om en snarlig tilbakemelding på om vedtaket trekkes tilbake. 
 
Har ikke fattet vedtak ennå
Juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet understreker overfor VVS aktuelt at tilsynet ikke har fattet vedtak, og at det foreligger åpenbare misforståelser fra advokatens side. 
- Vi redegjør for vår oppgave og ber i vårt brev om å få tilbakemelding fra Rørleggervakta24. Vi kaller dette for påpekning av plikt innen forvaltningsrett, nettopp for å kunne danne oss et bredt bilde av saken. Vi og andre tilsynsmyndigheter sender daglig ut brev der vi mener det kan være brudd på markedsføringsloven, og det er det som er skjedd også i dette tilfellet, understreker Elton Haug.
 
- Nå er det viktig for oss å få saken tilbake på det rette sporet og hva den egentlig handler om, sier han til VVS aktuelt.
Elton Haug er også noe forundret over Rørleggervakta 24vvs as sin advokat ikke kommer med noen tilsvar til sakens egentlige innhold, men kun forholder seg til det som hevdes å være saksbehandlingsfeil. 
Forbrukertilsynet vil følge opp med ny henvendelse til Rørleggervakta24 for snarest mulig oppklare eventuelle misforståelser og for å sikre at Rørleggervakta 24vvs as ikke fortsetter det Forbrukertilsynet mener kan være brudd på markedsføringslov og angrerettlov. 
 
Har lagt ut sine betingelser
Rørleggervakta24vvs as har imidlertid den siste uka lagt ut en rekke dokumenter der de opplyser om sine priser og salgsbetingelser innenfor- og utenfor ordinær arbeidstid. Her opplyses det at oppdrag innenfor ordinær arbeidstid vil beløpet seg til 5.990,- kroner inklusiv mva for inntil to timers arbeid.  Utenfor normal arbeidstid er prisen 8.950,- inklusiv mva. Prisen vil være den samme enten rørleggeren bruker 10 minutter eller 2 timer. Arbeidstiden regnes fra den aktuelle rørleggeren kjører fra sitt hjem og til vedkommende er tilbake og ferdig skiftet til sivilt antrekk.
 
Pris pr time, ut over de to timene, er på 1.490,- pr time. Nå kommer det også fram at «Dersom ikke annet er avtalt vil 50% av beløpet forfalle til betaling før oppdraget igangsettes enten via vipps eller bankoverføring. Det opplyses også at «Rørleggervakta 24vvs As, vil sende ut en lokal rørlegger i ditt distrikt. I de tilfellene vi ikke har egne rørleggere i distriktet vil vi leie inn en lokal rørlegger som fakturerer oss for oppdraget».
 
Forbrukertilsynet bekrefter overfor VVS aktuelt at de vil studere de dokumentene som nå er lagt ut på Rørleggervakta 24 vvs as sine hjemmesider og se om de er i tråd med gjeldende lover og regler.
VVS aktuelt har gjort forsøk på å komme i kontakt med advokat Morten Grimstad for å få hans kommentar til brevet han har sendt Forbrukertilsynet på vegne av sin klient, men Grimstad har ikke svart på vår henvendelse.
 
 
comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Messeguiden

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår