Garanterer for energi- og effektbesparelse

 
Garanterer for energi- og effektbesparelseFoto: Boligbygg Oslo KF
Boligbygg Oslo KF og ÅF signerer kontrakt om energibesparelser (EPC) for over 100 bygninger.

- Målet er å redusere kostnadene med nesten 30%, forteller Torfinn Lysfjord, som er seksjonssjef for dette området i ÅF Advansia.

Det spesielle med denne tjenesten er at ÅF Advansia garanterer for energi- og effektbesparelsen for den definerte bygningsmassen. Forutsetningen er at det gjennomføres fysiske tiltak i bygningsmassen innenfor gitte investeringsrammer og Boligbygg har estimert investeringskostnadene til 75 MNOK inkl. mva.

- Med utstrakt bruk av energisparekontrakter (EPC) i eksisterende bygningsmasse kan vi løse Norges klimaforpliktelser innen byggenæringen på en god måte før 2030. For nybygg er regelverket allerede på plass med passivhus, strengere TEK’er, Breeam osv., men potensialet er så mye større i eksisterende bygningsmasse. Potensialet for besparelser er stort, både innen offentlig sektor og hos private aktører som forvalter store eiendomsmasser, fortsetter Lysfjord.

- EPC-modellen består av 3 faser; analyse, entreprise og drift. I analysefasen gjennomføres en enøk-analyse for å identifisere relevante tiltak. Deretter gjennomføres entreprisen med prosjektering, anskaffelse og installasjon av produkter for å sikre optimale resultater i leveransen. I siste fasen, som er driftsfasen, overvåkes bygget, avvik korrigeres og besparelser måles. Modellen sikrer at Boligbygg tar tak i de lønnsomme og hensiktsmessige tiltakene for å få ned energiforbruket i boligmassen, sier Lysfjord.

Høsten 2016 lanserte det kommunale boligforetaket Boligbygg Oslo KF sin egen miljøstrategi for 2016 – 2020. EPC vil bidra til å nå målet om å redusere energiforbruket i Boligbyggs heleide kommunale boliggårder med 15 % i løpet av 2020.

- For å få til dette, måtte vi tenke nytt, og derfor endte vi opp med å velge EPC, som ett av flere virkemidler, sier Marte Paus Vadem, som er EPC-fasilitator for Boligbygg, innleid fra WSP Norge.
- Vi startet med å ta en gjennomgang av alle Boligbyggs bygg med størrelse på over 400 kvadratmeter, og endte opp med en liste på omtrent 150 bygninger. Etter en grundigere gjennomgang, kom vi fram til at 103 bygninger egner seg for dette prosjektet, fortsetter Vadem.

Bygningene har til sammen et areal på rundt 370 000 kvadratmeter og et totalt energiforbruk på 72 000 000 kWh. I alle bygningene har leilighetene enten felles oppvarmingssystem, felles tappevannsforsyning eller felles ventilasjonssystem.

Satsningen er ny for ÅF Advansia og responsen fra markedet er god.
- Med vår kompetanse og erfaring i å lede og håndtere stor og komplekse prosjekter er vi trygge på å ta en helthetlig rolle som også inkluderer ansvaret som entreprenør, avslutter Lysfjord. 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår