GK i gang med unikt innovasjonsprosjekt

 
GK i gang med unikt innovasjonsprosjektIllustrasjonsbilde
Snakkesalige bergensere er knapt noen nyhet. Men å få 1,2 millioner kvadratmeter bygningsmasse i Bergen kommune til å «snakke sammen», krever både nytenkning og innovasjon.

Av Bjørn Laberg

Visjonen er at bygget selv vil komme med forslag til forbedringer, og selv si ifra når det trenger vedlikehold.

Til innovasjonsprosjektet «1000 bygg – 10.000 muligheter» har etat for bygg og eiendom i Bergen kommune valgt GK Inneklima AS og MazeMap, etter konkurranse med forhandlinger.
- Det overordnede målet er å få informasjon direkte fra byggene, noe som kan gi mer effektiv drift og bedre vedlikehold. Dette vil samtidig redusere årlige kostnader og øke kvaliteten på de kommunale byggene, sier direktør Bjørn Ove Lid i Etat for bygg og eiendom i Bergen kommune.

Spennende innovasjonsprosjekt

- Produktiviteten i byggebransjen har vært kritikkverdig lav i flere år, og preget av til dels høyt konfliktnivå. Resultatet har ofte vært misfornøyde byggherrer, entreprenører og leverandører, ved at bygg og tekniske installasjoner ikke har fungert etter forventningene. Bergen kommune skal derfor ha ros for å være både foroverlent og løsningsorientert, når de nå har tatt initiativ til et slikt spennende innovasjonsprosjekt, som vi nå får ta del i, sier Per Arve Ekle, divisjonsdirektør Byggautomasjon, GK Inneklima AS.

- Da konkurransen ble utlyst, meldte det seg en litt annen type konkurrenter enn de byggautomasjonsleverandørene vi vanligvis konkurrerer med om kontrakter. Her har det i stor grad vært IT-selskap og konsulentselskap på banen, noe vi synes er en ny og interessant utvikling. Vi registrerer jo at det i større grad etterspørres digitaliseringsplattformer eller toppsystem, snarere enn rene byggautomasjonssystem, sier Ekle til VVS aktuelt.

Smartere innhenting av data

Innovasjon Norge bidrar med 4,9 millioner kroner til utviklingskostnader for løsningen til GK Inneklima og 2,5 millioner til MazeMap. Bergen kommune bidrar med aktuelle ressurser i utviklingsløpet som startet i september 2019. Utviklingsperioden går til august 2020.
MazeMap AS har erfaring med å produsere digitale kart fra plantegninger gjennom å bruke maskinlæringsalgoritmer. Løsningen skal også kunne utføre brannkontroller og visualisere feil og avvik på tekniske anlegg. Dette vil være basert på data levert av GK.

- Toppsystem og SD-anlegg blir ofte satt likhetstegn ved, men det Bergen kommune etterspør her, er et system som kan hente informasjon på en smartere måte, fra deres 250 SD-anlegg, tilhørende de nevnte 1000 byggene i prosjektet. Kommunen har noen visjoner og ideer om hvordan dette skal bli, men til syvende og sist er det opp til oss i GK og MazeMap å få til et salgbart produkt, understreker Ekle.

Nyttig IT-kompetanse

I samarbeidet vil GK Inneklima videreutvikle sitt nåværende skybaserte driftssystem GK Cloud.
- GK Cloud blir på en måte plattformen, men de 4.9 millionene fra Innovasjon Norge skal brukes til å bygge smart funksjonalitet, i form av ulike digitale tjenester på toppen av GK Cloud. Med oss i prosjektet har vi med IT-bedriften Piscada, arkitekten bak GK Cloud, og Webstep, et IT-konsulentselskap som hjelper oss og Piscada med ytterligere spisskompetanse på bl.a. maskinlæring, for å utvikle tilleggsfunksjonaliteten, sier han.
Per Arve Ekle er godt fornøyd med å få tilgang på denne type IT-kompetanse.

- GK er en tradisjonell leverandør av tekniske fag til byggebransjen. Vi har mange ansatte med solid kompetanse på selve prosessen, hvordan et ventilasjonsaggregat, eller et byggautomasjonsanlegg skal fungere. Når det kommer til IT, komplekse skyløsninger, «Big Data» og digitalisering, har vi i liten grad denne kompetansen innad i selskapet. Derfor har det vært svært nyttig at MazeMap, Piscada og Webstep nå bidrar til å koble disse to verdener sammen på en god måte, mener han.

- Hva vil være de største fordelene for byggeier, dersom prosjektet lykkes?

- De største fordelene går nok på brukervennlighet, samt det å kunne oppdage feil og driftsforstyrrelser i en tidlig fase. Tanken er å samle inn tilgjengelig data med høy oppløsning fra SD-anlegg og undersentraler, kjølemaskiner, ventilasjonsaggregat osv. Deretter struktureres og lagres disse, slik at de enkelt kan benyttes til videre formål, uten for mye tilpasning. Ut fra dette kan man f.eks. generere en form for teknisk driftssignatur, som sier noe om hvordan systemet opptrer i en driftssituasjon over lengre tid, sier Ekle.
På denne måten kan man avdekke om enkelte verdier endrer seg over tid, sammenlignet med hvordan det for eksempel var året før, ved samme driftsforutsetninger.

- Verdien her blir at man kan se på en stor mengde data, sammenligne disse, uten at man leter etter noe spesielt, nettopp fordi man ikke vet hva man leter etter. Likevel får man beskjed om hva som avviker fra tidligere driftssituasjoner. Visjonen er at bygget selv vil komme med forslag til forbedringer, selv si ifra når det trenger service, og sende ut riktig informasjon, sier Ekle videre.

20 «følgekommuner»

Når pilotene er ferdig utviklet, vil Bergen kommune avgjøre om sluttproduktene skal anskaffes eller ikke. 20 kommuner, i tillegg til Statsbygg og Omsorgsbygg, har også mulighet til å velge å gå til innkjøp når produktene er ferdig. Dette er kommuner som blant annet Oslo, Trondheim, Bærum, Sandnes, Drammen, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Lørenskog, Kongsberg, samt flere kommuner i området rundt Bergen.
Prosjektet er delt inn i fire faser, med testing og verifisering underveis. I fase tre vil funksjonaliteten på prosjektet bli vist frem i to pilotbygg i Bergen.

- Til slutt vil Bergen kommune, og de 20 «følgekommunene», kunne ta stilling til en kjøpsopsjon på systemet i fase fire, sier Ekle.
Bergen kommune har anslått kontraktsverdien på prosjektet, inkludert tilsvarende prosjekt i de 20 andre kommunene, til 500 millioner kroner.
- Det sier litt om potensialet. Men for å nå slike summer, er forutsetningen at vi kommer opp med noe banebrytende, noe som har ekstremt høy grad av kundeverdi, understreker han.

Ønsker åpenhet og samhandling

- Når vi ser at to av «følgerne» er Statsbygg og Omsorgsbygg, med sin enorme bygningsmasse, øyner vi selvsagt en stor markedsmulighet, dersom vi lykkes med prosjektet, sier han.
Prosjektet er foreløpig bare i startfasen, men Per Arve Ekle har stor tro på at satsingen vil bære frukter.
- Det tverrfaglige samarbeidet med våre IT-partnere er kjempespennende å ta del i. Etter å ha jobbet med automasjon i en «mannsalder», vet jeg at et slikt prosjekt er komplekst og vanskelig. Men med en gang vi beveger oss inn i IT-verden, er mulighetene større. Da er man i mindre grad avhengig av de byggautomasjonsspesifikke protokollene som benyttes i dag.

Ekle mener dessuten at mer åpenhet rundt innovasjonsprosjekt som dette vil gagne bransjen.
- Tradisjonelt holder man kortene tett til brystet, og viljen til å felles samhandling rundt innovative løsninger er temmelig fraværende i vår bransje. Jeg mener vi bør gå i motsatt retning. Vi må tenke åpent og stort, framfor lukket og nisjepreget, slik bransjen har vært preget av til nå. Tilgjengelighet rundt prosjekt som dette, vil hele bransjen kunne nyte godt av, sier Per Arve Ekle, divisjonsdirektør Byggautomasjon, GK Inneklima AS avslutningsvis.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår