- Godt inneklima blir enda bedre i skyen

 
- Godt inneklima blir enda bedre i skyenAdministrerende direktør Knut Skogstad kan se tilbake på 25 yrkesaktive år i bedriften i grensebyen Ørje. Den gang var det om lag 50 medarbeidere i bedriften, mens tallet i dag er mer enn femdoblet. Foto: Odd Borgestrand
Det er i teknologiskiftene bedrifter lever videre eller dør. Ventilasjonsbedriften Flexit på Ørje har vært gjennom en rekke teknologiskifter i sin 47-årige historie. Det startet i 1974 da ventilasjon var et hull i veggen. I dag lagres godt inneklima i skyen.

Av Odd Borgestrand

Den familieeide ventilasjonsbedriften Flexit omsetter i dag mer på èn måned enn selskapet gjorde på et helt år, forteller dagens direktør, Knut Skogstad, som hadde sin første arbeidsdag som teknisk direktør i 1996. Omsetningen i 2020 nådde 649 millioner kroner i konsernet, som til tross for stor vekst likevel er en lillebror sammenlignet med flere av sine internasjonale konkurrenter.

Langsiktig eierskap
 - Ja, det har vært en enorm utvikling, bekrefter Knut Skogstad, som nå kan se tilbake på 25 yrkesaktive år i bedriften i grensebyen Ørje. Den gang var det om lag 50 medarbeidere i bedriften, mens tallet i dag er mer enn femdoblet. Bedriftens historie har i alle år handlet om å rigge seg for videre vekst. Det startet som en enmannsbedrift sommeren 1974, da gründeren Finn Martinsen leide et lite lokale etter at han takket av som toller ved grensestasjonen til Sverige.  Nå er det tredje generasjon som gjør sitt inntog, ved at de fem barna til dagens eier, Pål Martinsen, går inn på eiersiden og dermed sikrer et fortsatt langsiktig eierskap innen familien. Flexit, med hovedkontor i Ørje og fabrikk i Töcksfors, noen få kilometer inn på svensk side, er med andre ord ikke til salgs i uoverskuelig framtid. 

Selv om det meste av produksjonen er flyttet til Sverige har Flexit beholdt deler av produksjonen i Ørje. Her er det Erik Hermanseter som produserer isolerte aluminiumskanaler. Foto: Odd Borgestrand.

Familiebedrift ingen ulempe
Flexit har alltid vært en familiebedrift, og Skogstad mener det ikke er noen ulempe.

- Vår strategi er at vi alltid skal tilstrebe vekst og fornøyde kunder. Dette har alltid vært eier og styrets ambisjon. Men vi vokser ikke ved å ta hånd om alle deler av produksjonen alene. Vi jobber i allianser og med samarbeidspartnere som supplerer- og kompletterer oss. Siemens er en viktig partner innen digitale tjenester. Dessuten har vi flere partnere på produkt- og utviklingssiden. Vi har også en sourcing hub i Kina, som er viktig for oss nettopp for å ha konkurransekraft i innkjøp av varer.  Vi har konkurrenter som er store, internasjonale aktører. Vårt hovedfokus er å være gode på inneklima i bolig i det nordiske kalde klimaet, og her mener jeg vi er markedsledende, sier Skogstad til Byggfakta.

Flexit fikk også betydelig oppmerksomhet da selskapet lanserte energisentralen EcoNordic i to ulike varianter. Den første varianten, EcoNordic W4, kom med integrert ventilasjon og tappevann, mens EcoNordic WH4 kom med integrert ventilasjon, tappevann og varme. Foto: Odd Borgestrand.

Korona-året
2020 ble et veldig annerledes år også for Flexit. Med hovedkontor og lager i Norge, mens det meste av produksjonen foregår på den andre siden av ei stengt grense, har vært krevende.

- Vi var godt forberedt ved at vi hadde innført gode digitale kommunikasjonsløsninger. Vi var tydelig på at vi skulle forholde oss til gjeldende smittevernregler. Dette for å holde oss smittefri på arbeidsplassene.  Noen har opplevd det krevende å jobbe hjemmefra, fordi de har savnet bedriften og det daglige samholdet, - blant annet innen produktutvikling, forteller Skogstad.

Vi møter ham på et lite møterom i administrasjonsbygget på Ørje, med kaffemaskinen som nærmeste «nabo».

Heldigvis er det ikke alle som kan ha hjemmekontor. Varene må ut fra lager, og Tore Hermanseter er en av medarbeiderne som sørger for at kundene får sine bestillinger til rett tid. Foto: Odd Borgestrand.

- Omsetningsmessig har det gått langt bedre enn vi fryktet da Norge ble stengt ned i mars.  Bransjeforeningene og myndighetene fikk på plass gode smittevernregler slik at byggenæringen kunne holde aktiviteten oppe. Det hjalp oss til et godt resultat også for 2020. Det ble en forsiktig vekst og en total omsetning på 649 millioner kroner, opplyser han.

Privatmarkedet er hovedmarked for Flexit.  Byggevarebransjen opplevde et veldig godt år, men nyproduksjon av boliger gikk ned. Entreprenørmarkedet gikk også noe ned.  Valutasituasjonen ble en krise i krisa, og her ble det en kraftig kostnadsøkning over natta. Nå er Skogstad og hans medarbeidere spendt på hvordan 2021 vil utvikle seg på bakgrunn av nedgang i nysalget høsten 2020.

Aktiv forkjemper i bransjen
Som styreleder i foreningen for Ventilasjon, kulde og energi, VKE, er han en aktiv forkjemper for bransjen. Hovedfokuset både i Flexit og VKE er utvilsomt det grønne skiftet.

Gjennom Byggenæringens Landsforening (BNL) er VKE tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). VKE har 227 medlemmer med til sammen 3 500 ansatte og en årlig omsetning på 10,5 milliarder kroner. VKE betegner seg som den ledende bransjeorganisasjonen til støtte for bærekraftig utvikling av ventilasjon, kulde og energi. Her har Skogstad vært aktiv i en årrekke, og rykket i fjor opp som styreleder. I april er han igjen på valg, og legger ikke skjul på at han finner dette vervet både spennende og interessant. Det er imidlertid årsmøtet som bestemmer om han får fornyet tillit.

- Bransjen har alltid vært gode på dokumentasjon av energiforbruk, virkningsgrader, SFP-faktorer, effekt, energi og COP på varmepumper. Nå er det viktig at vi setter oss i førersetet på løsningene våre når det gjelder nettopp miljødokumentasjon, sirkulærøkonomi og gjenbruk. Bransjen har vært gode til å utforme miljødeklarasjoner på byggematerialer, og ikke fullt så dyktige på klimainstallasjoner. Her må vi bli bedre, sier Skogstad bestemt.

- Har tatt sjumilssteg
- Nå blir vi utfordret på å levere en reell substans i deklarasjonene. Vi må løfte dette fra papirformatet og inn i den virkelige verden. Det holder ikke å produsere et dokument for å ha noe å vise fram. Vi må vise til noe som betyr et framskritt og dermed sørge for at investeringene gir et bedre miljø. Det vil si mindre utslipp og mer bærekraft. Etterrettelig dokumentasjon brenner jeg for, kort sagt. Som leder i VKE er jeg opptatt av at hele bransjen skal løfte i flokk. Vi er avhengig av et godt omdømme både i Flexit og hos våre konkurrenter og kolleger i bransjen. Uten gode konkurrenter har vi heller ingen bærekraftig bransje. Det er alltid noen som forsøker å gå under radaren og det er selvsagt litt frustrerende.  De store aktørene er med, men vi har noen få useriøse, slik det er i de fleste bransjer, understreker han.

- Bransjen er opptatt av teknologiutvikling, utvikling av produkter og skybaserte løsninger. Vi har vært opptatt av energieffektivitet og energigjenvinning og her har vi tatt sjumilssteg de siste årene. Energiforbruket i ventilasjonsinstallasjoner i dag er en brøkdel av hva som var tilfellet for bare 10 år siden, sier Skogstad, før han tar oss med ut på det store varelageret og de noe mindre produksjonslokalene.

En akilleshæl i drift av bygg?
Det meste av produksjonen skjer i grensebyen Töcksfors, på svensk side.  Her er det en moderne fabrikk som i tillegg til produksjon og lager også inneholder kontorer, showrom og konferanserom, og et og moderne laboratorium.

- Ventilasjonsbransjens historie viser at drift av bygg har vært mangelfull. Det er et faktum at ingenting fungerer hvis det ikke foreligger en vedlikeholdsplan for anleggene. Vi må snakke mye mer om produkter i drift enn om selve overleveringen. Et velfungerende anlegg betyr reduksjon i energiforbruk og det betyr godt inneklima. Våre installasjoner kommer til sin rett når de blir vedlikeholdt på en god måte, og derfor hilser vi teknologiutviklingen varmt velkommen. Nye konsepter for forebyggende vedlikehold i skyen kan gi svært gode driftsresultater. Vi anbefaler at alle som kjøper ventilasjonsanlegg av oss å koble dette til skyen. Bygg i drift er det viktige for oss. Derfor er det viktig at bransjen har løsninger som lar seg drifte uten at man må ha en mastergrad i reguleringsteknikk. Det må gjerne være «avansert under panseret», men i bruk må det være enkelt, sier Skogstad.

Kompetanse = kvalitetssikring
Dette forutsetter at bransjen rekrutterer gode medarbeidere. Han er godt fornøyd med at VKE har fått gjennomslag for den nyopprettede fagutdannelsen som ventilasjonstekniker. Dette er ikke et montasjefag, men handler om igangkjøring, innregulering, prøvedrift, service og vedlikehold. Utdanningsløpet starter til høsten, der årets studenter i Vg1 elektro kan gå videre med ventilasjonsutdanning fra Vg2.

– Dette er en av de viktigste sakene vi har fått igjennom, etter lang tid med målbevisst jobbing. Kompetansen vil kvalitetssikre bransjen. Nå får vi medarbeidere som får mulighet til å ta det moderne ventilasjonsfaget på alvor på installasjons- og servicesiden, mener Flexit-direktøren og VKE-lederen.

Flexit har i mange år benyttet seg av eksterne designere for å få fram produkter som både har god funksjonalitet og et innbydende design. Nå er det sterkt fokus på tjenestedesign, det vil si tjenester tilknyttet produktene.

Digitale muligheter
- At produktene kobles til skyen vil gjøre det enklere både for våre kunder og forbrukerne. Ventilasjonsbransjen er også inne i den digitale tidsalder, og da er det viktig at de digitale mulighetene blir tatt i bruk. Potensialet er enormt. I dag er det mange anlegg som «humper og går» på grunn av manglende vedlikehold. Det blir det slutt på, fordi nye anlegg er koblet til skyen og kan overvåkes på en helt annen måte. Ventilasjonsteknikeren kan kombinere mellom overvåking fra sitt hjemmekontor til service-reiser der man har med seg de rette vedlikeholds komponentene. Teknikeren vet hva som må gjøres på det enkelte anlegg ut fra rapporter eller alarmer i skyen.  Vi vil også vite når et anlegg kan fornyes og komponenter kan gjenbrukes. Vi ønsker å bidra til at entreprenørene kan bli enda mer effektive i driftsfasen med de rette digitale verktøy. Vi er opptatt av reduksjon i energiforbruket gjennom hele anleggets levetid. Det er der miljøgevinsten ligger, sier Skogstad med stort engasjement.

Måtte tilbakekalle baderomsvifte
Det ble en ripe i lakken for Flexit da selskapet i 2018 måtte sende ut brev til 2,3 millioner husstander for å informere om faren for branntilløp i baderomsviften Flexit Silent Eco, som var produsert i perioden 2012 til 2017. Det dreide seg om totalt 75.000 vifter. Her var det en produksjonsfeil som forårsaket brann i noen av viftene. Saken ble meldt inn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i tråd med gjeldende retningslinjer, og viftene ble også tilbakekalt fra forhandlernes butikker og lager.  Samtlige husstander som meldte inn at de hadde denne vifta fikk ny vifte tilsendt. Dette medførte store kostnader for Flexit, men her var det kun snakk om å rydde opp på en god måte og ta de kostnadene som måtte komme. 

- Ja, og jeg mener vi ordnet opp i dette på en god måte. Slike situasjoner kan skje alle produsenter, og da handler det om hvordan vi håndterte det. I ettertid har vi fått gode tilbakemeldinger på at vi gjennomførte en ryddig og lærerik prosess som selvfølgelig kostet oss noen millioner kroner, sier Skogstad.

Moderne energisentraler
Flexit fikk også betydelig oppmerksomhet da selskapet lanserte energisentralen EcoNordic i to ulike varianter. Den første varianten, EcoNordic W4, kom med integrert ventilasjon og tappevann, mens EcoNordic WH4 kom med integrert ventilasjon, tappevann og varme. Dette var sentraler med tekniske løsninger i grensesnittet mellom ventilasjons- og rørleggerfaget, og dermed ble bransjen utfordret til nytenking og utvikling. Utfordringen var at dette ikke er et rent ventilasjons- eller rørprodukt, men en installasjon som favner begge områder.

- Morgendagens teknologi krever at de tekniske fagene må smelte mer sammen. Dermed må installatøren beherske både rørfag og ventilasjonsfaget. Det er i integrasjonen mellom systemer og løsninger vi kan hente de store energigevinstene. Jeg mener vi har bidratt til et løft for hele bransjen. Mange av de store ventilasjonsentreprenørene ansetter nå også rørleggere eller knytter rørleggere til seg på ulike måter.  De store rørentreprenørene har ansatt ventilasjonskonsulenter, sier han.

Omfattende produktspekter
Flexit har i dag et allsidig produktspekter. Blant produktene for det nordiske og øt-europeiske markedet finner vi inneklimasentraler, ventilasjonsaggregater for boligmarked og næringsbygg. Gjennom forhandlernettet kan du også finne Flexit-logoen på romventilatorer, baderomsvifter, kanaler og slanger, kjøkkenvifter, avtrekksvifter, tetthetsmåler for boliger og sentralstøvsugere.
- For Flexit handler det meste om frisk og ren luft. Vi tilbringer 90 prosent av tiden vår innendørs. Luften vi puster inn er viktig for vår helse og velferd. Det er derfor viktig med ventilasjon som gir et godt inneklima.  Nå bygges det svært energieffektivt, og det betyr at vi bygger tett. Klimainstallasjoner er dermed en forutsetning, og det er viktig at disse fungerer godt over tid. Hensikten med ventilasjon er å fjerne forurensninger i luften som for eksempel støvpartikler, avgasser og fukt, og tilføre ren og frisk luft inne i boligen eller på arbeidsplassen. Da er det viktig at filter blir skiftet til rett tid og at anlegget blir godt vedlikeholdt, understreker Skogstad.

Skogstad mener det nok er et faktum at de som skal kjøpe en bolig er mer opptatt av bad, kjøkken, fliser og parkett enn av ventilasjonen og rørene. Luftkvaliteten er usynlig og den blir tatt for gitt, med unntak av de familiene som har astmasyke barn.  De forstår hvor viktig dette er for deres livskvalitet.

Sjekk tilstanden grundig
Installasjonene er godt ivaretatt i alle nybygg. Klimainstallasjoner er beskrevet i de byggetekniske forskriftene. Dersom man skal kjøpe en brukt bolig mener Skogstad det er viktig å lese tilstandsvurderingen av de tekniske installasjonene.

- Eiendomsmeglerne selger beliggenhet og utseende, men kan lite om tekniske installasjoner. Også takstmenn kan med fordel heve sin kompetanse på dette området. Når luftkvalitet blir koblet til skyen blir det også lettere å dokumentere kvaliteten på inneklimaet, og dermed vil dette bli en del av takstrapporten i løpet av kort tid. Boligens servicehefte bør dessuten bli enda bedre. Energimerkingen er et skritt i riktig retning, men vi har mye å gå på når det gjelder kontroll av energianlegg. Jeg mener det er viktig å etablere en uavhengig tredjepartskontroll, der kontroll av data blir ettergått, sier han.

- Flexit ser et stort potensial i eksisterende bygg, og her har vi ambisjoner om å gå inn med enda større tyngde. Da er det også viktig at Enova og andre myndighetsorganer kan bidra til at boliger kan energieffektiviseres innenfor en fornuftig økonomisk ramme.   Så er det også vår oppgave å sørge for at det blir en god miljøgevinst ut av dette. Da må vi blant annet bygge for framtidig renovering eller endret bruk. Gjenbruk og fleksibilitet er helt sentrale begreper som vil bli en gjenganger i årene som kommer, mener Skogstad.

Det meste av Flexit-produksjonen er flyttet rett over grensa til Sverige. I Töcksfors var det god tilgang på både arealer og arbeidskraft. Svensk etableringsstøtte og lavere driftskostnader var også en medvirkende årsak til etableringen i Sverige. Fabrikken er på cirka 8500 m2 og inneholder i tillegg til produksjon, lager, kontorer, showrom og konferanserom, et nytt og moderne laboratorium. Foto: Flexit.

Mange teknologiskifter
Flexit har vært gjennom en rekke teknologiskifter i sin 45-årige historie. Da selskapet startet opp i 1974 var ventilasjonen et hull i veggen. Snorventilen er velkjent og fortsatt i bruk hos enkelte. Da det oppsto nye byggemetoder der det meste ble tett var Flexit tidlig på banen med sentralavtrekks-systemer. På 2000-tallet kom varmegjenvinnerne og balansert ventilasjon på markedet. Da ble det slutt på å «fyre for kråka», og energien skulle gjenbrukes. I 2010 startet Fleixt å planlegge sin første varmepumpeløsning som resulterte i lansering av den første EcoNordic-modellen. Det neste er videreutvikling og optimalisering der det vil handle om en god driftsfase og produkter i skyen.  Sensorteknologi og overvåkning av inneklima er under utvikling.

- Vi må få anleggene opp i skyen og kommunisere med dem på en enkel og effektiv måte. Framtida er nå og vi må ta teknologien i bruk.. Vi vet at selskaper som Amazon, Google og Microsoft er i ferd med å posisjonere seg også i dette markedet.  Selv er vi for åpne protokoller som kan kommunisere med de ulike aktørene, og er forberedt for dette, avslutter Skogstad.

Fakta:

• Flexit er Norges største leverandør av ventilasjonsanlegg og sentralstøvsugere til private boliger.

• Selskapet ble etablert i 1974 av Finn Martinsen.

• Eies i dag 100 prosent av sønnen Pål Martinsen, som nå forbereder overdragelse til sine fem barn.

• Flexit holder til i moderne lokaler i Ørje i Norge og i ny fabrikk i Töcksfors i Sverige.

• Flexit-konsernet har 260 ansatte, og omsatte i 2020 for 649 millioner kroner.

• Selskapet ledes av administrerende direktør Knut Skogstad, som også er styreleder i VKE, foreningen for ventilasjon, kulde og energi.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår