Godt resultat for SINTEF i 2018

 
Godt resultat for SINTEF i 2018Bildet: Konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv. Foto: SINTEF / Geir Mogen
SINTEF fikk et godt økonomisk resultat i 2018. Resultat før skatt ble 201 millioner kroner.

Netto driftsinntekter var 2,77 milliarder kroner, en økning på 2,7 prosent fra 2017. Driftsresultat ble 185 millioner kroner, mot 206 millioner i 2017.

Korrigert for engangseffekter ble driftsresultatet i 2018 noe bedre enn året før. Resultatet gir en netto driftsmargin på 6,7 prosent, mot 7,6 prosent i 2017. SINTEFs mål er en netto driftsmargin på minimum 5 prosent over tid.

- Jeg er godt tilfreds med SINTEFs resultat i 2018. Etter flere krevende år, trenger SINTEF en inntjening på dette nivået for å investere i vår forskning, slik at vi kan være med å utvikle verdiskaping og gode samfunnsløsninger for Norge i årene som kommer, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i en pressemelding.

SINTEF er en stiftelse som investerer overskudd i ny forskning. I 2018 ble det investert 73 millioner kroner i laboratorier, vitenskapelig utstyr og andre driftsmidler. De siste ti årene har SINTEF investert vel 1,3 milliarder kroner. Den finansielle posisjonen er robust. Pr. 31.12.2018 har SINTEF en egenkapital på 2.500 millioner kroner, som er 59 prosent av totalkapitalen. Denne kapitalen er i hovedsak plassert i eierskapet i forskningsaksjeselskapene og i laboratorier og eiendommer knyttet opp til forskningsaktiviteten.

De siste årene er det gjennomført betydelig omstilling i SINTEF, med stor oppmerksomhet om salgsarbeid, kostnadsreduksjoner og andre tiltak for å sikre gode resultater. I årene 2015-2017 er det gjennomført kostnadstiltak med en samlet årlig effekt på vel 300 millioner kroner. Det er gjennomført organisasjonsendringer, med samling av flerfaglige miljøer i færre og større institutter.

I 2018 har SINTEF arbeidet med en ny konsernstrategi, som ble vedtatt av styret i mars 2019. SINTEF bygger på styrken som et uavhengig, markedsrettet forskningsinstitutt med fremragende vitenskapelig nivå, som i enda større grad tar rollen som utviklingspartner for kundene ved å utnytte SINTEFs flerfaglighet. Ambisjonen er å være et verdensledende forskningsinstitutt, som bidrar til konkurransekraft og gode samfunnsløsninger. FNs bærekraftmål legges til grunn for videre arbeid, og SINTEF vil søke vekstmuligheter som understøtter disse målene.

SINTEF arbeidet i 2018 med 4.985 oppdrag for 3.534 små- og store kunder. Av brutto driftsinntekter på 3,3 milliarder kroner kom 47,5 prosent direkte fra oppdrag for norsk- og internasjonalt næringsliv, mens 10 prosent kom fra offentlige kunder. Bare 8 prosent av SINTEFs inntekter er offentlig basisbevilgning. Dette er mye lavere enn tilsvarende institutter ellers i Europa.

Internasjonal omsetning var 407 millioner kroner. 13 prosent av SINTEFs driftsinntekter kom fra internasjonale oppdrag. I 2017 hadde SINTEF kunder i 61 land. EU-finansierte prosjekter utgjør omkring 50 prosent av internasjonal omsetning.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår