Gran kommune skal legge ny vannledning

 
Gran kommune skal legge ny vannledning(Illustrasjonsbilde)
AKTUELLE PROSJEKTER: 20. desember er fristen for å sende inn anbud på ny vannledning i Gran kommune på Hadeland. Det er strekningen Pannerud – Moen som skal få ny vannledning.

Av Tore Kubberød

 

Vannledningen Gran kommune skal etablere er på cirka 940 meter fra Pannerud til Moen. Ledningstraseen går delvis i veg, delvis i dyrket mark og utmark. Det skal legges to parallelle vannledninger PE 100 280 mm og pe 80 63 mm. i tillegg skal det etableres kabelgrøft.

 

FAKTA

Vannledning Pannerud-Moen

Gran, Oppland

Utbygger: Gran kommune

Verdi: 7-8 millioner kroner

RI VA- og miljøteknikk: Aquapartner AS

Anbudsfrist: 20. desember 2017

Om Byggfakta Live: Byggfakta Live-databasen inneholder mer enn 20 000 norske bygg- og anleggsprosjekter. Byggfakta Live leverer oppdatert informasjon om ca. 250 nye og 1100 eksisterende prosjekter hver uke til våre kunder.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle