Hjelp med bacheloroppgave?

 
Hjelp med bacheloroppgave?Bildet: Fra høyre: Amena Tariq, Hanna Stenersen, Peter Schild, Frida Kvigne og Zaigham Khan.
En gruppe studenter fra HiOA er nå i ferd med å skrive bachelor oppgave i samarbeid med GK. Oppgaven består blant annet i å kartlegge ventilasjonsbransjens bruksmønster ved dokumentasjon av SFP (Specific Fan Power eller spesifikk vifteeffekt). Kanskje DU kan hjelpe?

– Oppgaven handler om SFP-beregning, der vi prøver å lage en trinnvis, standard bruksanvisning for hvordan man bør dokumentere SFP. Denne oppgaven skrives i samarbeid med GK hvor vår eksterne veileder er Sturla Ingerbrigsten, og vår interne veileder er Professor Peter G. Schild, sier Zaigham Khan, student ved HiOA, Energi og miljø i bygg.

- Vi er interessert i å kartlegge hvilke instrumenter og metoder som brukes til dokumentering av SFP slik at vi selv kan benytte de samme instrumenter og metoder som majoriteten i bransjen, i vårt prosjekt. Resultatene fra undersøkelsen vil brukes i vårt bachelorprosjekt. I oppgaven vil vi lage en standard bruksanvisning for SFP for de mest brukte måleinstrumentene/metodene. Motivasjonen er å utarbeide en standard fremgangsmåte for dokumentering av SFP, slik at alle i bransjen gjør det på et likt nivå, sier Khan.

Nå ber bachelorstudentene om konstruktive tilbakemeldinger fra bransjen, som ved å gå inn på følgende link kan gi sine tilsvar:

https://nettskjema.uio.no/answer/79760.html

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle