Hva skal vi med oljen? - vi har strøm

 
Hva skal vi med oljen? - vi har strømIllustrasjonsbilde (shutterstock.com)
Elektrisk kraft har vi produsert fra vannkraft lenge før i fikk olje. Og strømmen vil fortsatt være her, grønn og fornybar, lenge etter at oljen er borte. Energimeldingen 2015 må gi strømmen sin renessanse, og la den ta over der det før luktet eksos og bensin.

Av Marius Holm,
leder i miljøstiftelsen ZERO

Før Norge fant oljen, hadde vi vannkraften. Den ga oss rimelig kraft til industrireisning, og gir oss den dag i dag god tilgang på forurensningsfri og regulerbar strøm. Og når oljen og gassen om ikke lenge tar slutt, vil strømmen igjen ta over som energibærer. Den er kommet for å bli, og vi trenger mer av den.

Tenk deg Norge i 2030. Vi har klart å gjennomføre en klimapolitikk som har tatt oss omtrent dit vi skal være, og vi er på vei mot en utslippsfri transportsektor. Strøm er ikke lenger bare en selvfølge i hus og hjem, men også i transporten. Privatbiler er elektriske og ladestasjoner er så godt utbygget at de siste hybridene stadig sjeldnere må kjøre på fossilmotoren. Tungtransporten kjører på fornybar drivstoff med biodrivstoff, strøm og hydrogen produsert med rimelig fornybar energi. Ferger går på fornybar strøm med batterier, som også er tatt i bruk i stor skala i øvrig skipsfart sammen med biodrivstoff. Flyene går på biodrivstoff.

Industrien har langt på vei omstilt produksjonsprosessene til bruk av fornybar energi og råstoff. Bruken av fossil energi til oppvarming i Norge var et tilbakelagt kapittel allerede før 2020. Også den gjenværende petroleumsproduksjonen bruker i stor grad fornybar strøm for anleggene både offshore og på land. Da er spørsmålet: hvor mye fornybar energi trenger vi å bygge ut i Norge for å kunne møte fremtidens elektrifiseringsbehov, for å realisere det grønne skiftet i energibruk?  I dag er om lag 55 prosent av energien vi bruker fra fossile energibærere, hovedsakelig bensin og diesel i transportsektoren, i tillegg til utslippene fra olje- og gass produksjonen.

Det totale forbruket av fossil energi i alle sektorer i Norge var på nesten 180 TWh i 2013 av et totalt energibruk på 320 TWh. I 2030 må fossil energibruk være redusert til maksimalt 1/3 av totalt energibruk dersom vi skal holde stø kurs mot et nullutslippssamfunn i 2050. I rene tall trenger vi da rundt 50 TWh ny fornybar energi i 2030 for å erstatte 75 TWh fossilt forbruk. Sannsynligvis trenger vi mindre enn dette, hvis vi blir bedre til å frigjøre energi gjennom energieffektivisering, i tillegg til å øke bruken av bioenergi. Men vi trenger uansett å bygge ut en betydelig mengde fornybar strømproduksjon i årene som kommer.

I dag produserer Norge rundt 125 TWh fornybar energi i et normalt nedbørsår. Gjennom elsertifikatavtalen med Sverige skal det bygges ut 26,4 TWh ny fornybar energi frem til 2020. Dersom halvparten av dette – 13,2 TWh – havner i Norge, gir det oss den nye strømmen vi trenger for å erstatte forurensende fossile løsninger fram til 2020. Videre mot 2030 trenger vi å bygge ut minst like mye ny fornybar strøm for å holde kursen mot nullutslipp i 2050.

Energimeldingen som er varslet i 2015 må stake ut denne kursen. Den må gi oss langsiktige virkemidler for investeringer i produksjon og nett, og vise hvordan vi skal bytte fra fossilt til fornybart i det grønne skiftet. Meldingen må ta opp i seg at strømmen skal få sin renessanse, og ta over der det før luktet eksos og bensin. Strømmen er kommet for å bli, og da trenger vi mer av den.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår