Hva venter vi på, finansminister?

 
Hva venter vi på, finansminister?Illustrasjonsbilde (shutterstock.com)
Nå er tiden overmoden for å ta kampen mot svart arbeid et steg videre ved å innføre tiltak som også virker begrensende på etterspørselen etter svarte tjenester.

Iman Winkelman,
Fagsjef Hovedorganisasjonen Virke

Skiftende regjeringer har foreslått mange tiltak for å begrense tilbudet av svart arbeid. Nå er tiden overmoden for å ta kampen mot svart arbeid et steg videre ved å innføre tiltak som også virker begrensende på etterspørselen etter svarte tjenester.  Dette bør inkludere innføringen av et skattefradrag mot svart arbeid i hjemmet, også kalt rot-fradrag.

Vi går inn i en årstid der mange etterspør rehabiliterings, oppussings og tilbyggstjenester i hjemmet. Basert på anslag fra Skatteetaten vil en vesentlig andel av etterspørselen bli omsatt i kjøp av håndverkertjenester av virksomheter som helt eller delvis unndrar omsetningen fra korrekt skatte- og avgiftsbehandling. Det er anslått at det samlet arbeides svart for 420 milliarder kroner hvert år. Omtrent 150 milliarder kroner knytter seg til oppussing og rehabilitering av boliger, hytter og fritidshus. Hver for seg er tjenestekjøpene ofte av et mindre beløp. I sum er de imidlertid tilstrekkelig til å holde liv i en rekke useriøse virksomheter som omgår hele eller deler av skatte- og avgiftslovgivningen. 

Ved siden av tapte skatte- og avgiftsinntekter, er svart arbeid innenfor bygge- og anleggsnæringen et stort problem også av andre årsaker. Først og fremst ved at den seriøse delen av næringslivet utsettes for skjev konkurranse fra virksomheter som bruker svart arbeid som konkurransefortrinn for å vinne oppdrag. Svart arbeid bidrar også til kompetanse- og rekrutteringsutfordringer ved at fremtidens talenter velger seg bort fra bransjer og enkeltnæringer der useriøse virksomheter bidrar til økt usikkerhet og press på lønnsnivået.
Det omfattende innslaget av svart arbeid innenfor bygge- og anleggsnæringen har også bidratt til at næringen ofte omtales som en problemnæring. Dette gjør det vanskelig å synliggjøre behovet for politisk drahjelp på andre områder der myndighetene og næringen burde jobbe tettere sammen. Dessuten ødelegger det for næringens evne til å vise frem gode resultater på viktige områder som klima, miljø og teknologisk innovasjon. 

Tidligere i år la Regjeringen Solberg frem sin strategi mot arbeidslivskriminalitet. Flere av forslagene representerer viktige skritt i retningen av et samfunn med redusert tilbud av svarte tjenester. Dette markedet har imidlertid både en tilbuds- og etterspørselsside. Utbredelsen av svart arbeid må derfor også møtes med tiltak som bidrar til at flere aktivt velger bort tilbud fra useriøse tjenestetilbydere.

I Sverige har man løst dette gjennom et eget skattefradrag som gjør det lønnsomt for privatpersoner å velge hvite fremfor svarte håndverkertjenester. Denne fradragsordningen har på få år blitt en suksess og bidratt til at flere velger seriøse virksomheter ved private oppussings- og rehabiliteringsprosjekter tilknyttet eget hjem. I tillegg har skattefradraget medvirket til å styrke befolkningens skattemoral.

Skattemyndighetene har på sin side fått utvidede kontrollmuligheter i et marked som tidligere var preget av mange useriøse virksomheter og begrenset informasjonstilgang. For de næringsdrivende har konkurransen fra useriøse virksomheter avtatt. Det har bidratt til å trygge eksisterende arbeidsplasser og skapt nye jobber. I Norge tilsvarer de tapte skatte- og avgiftsinntektene som følge av svart arbeid drøyt tre ganger så mye som regjeringens samlede bevilgninger til vei- og jernbaneinvesteringer i 2015.

Dersom regjeringen mener alvor med sin innsats mot økonomisk kriminalitet, må dette omsettes i konkrete tiltak som både angriper tilbudssiden i den svarte økonomien, men også effektivt kveler etterspørselen. I Sverige har man fått dette til gjennom å bruke gulrot fremfor pisk. Basert på erfaringer fra andre politikkområder vet vi at økonomiske insentiver gjennom skattesystemet også virker i Norge.

På vegne av alle landets seriøse næringsdrivende spør vi; Hva venter vi på, statsminister og finansminister?

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår