Hvordan håndtere overvann for næringsbygg?

 
Hvordan håndtere overvann for næringsbygg?Illustrasjonsbilde
BRANSJEKOMMENTAREN: Klimaendringer, areal som stadig blir tettere bebygd og kommunale avløpssystem med begrenset kapasitet krever løsninger som fordrøyer og infiltrerer overvann som ikke kan slippes ut på det kommunale nettet.

Av: Bjarte Bjelkarøy,
faglig leder, VB VoldenTollefsen, Egersund.

Her er en oversikt over forskjellige måter å håndtere overvann på. Først et par begrepsavklaringer:

Med fordrøyning menes tiltak som forsinker avrenning og holder vannet tilbake. Som regel gjøres dette ved tanker eller magasiner på tomten, til kapasiteten igjen er så god at vannet kan renne ut i ledningsnettet. Infiltrasjon handler om å føre vannet langsomt tilbake til grunnen og sitt naturlige kretsløp ved hjelp av rør og ledninger.

Fordrøyningsanlegg med eller uten infiltrasjon

Fordrøyningsanlegg, fordrøyningsbasseng og fordrøyningsmagasin - ulike navn og varianter, men med felles grunnprinsipp: De skal samle opp vannet midlertidig til det trygt kan slippes ut igjen. Betongrør i bakken er den løsningen som har vært mest brukt, men også rør i andre typer materialer og varianter av tanker, kummer og magasiner, er løsninger som brukes mye til vannfordrøyning.

Moderne fordrøyningssystem kan også rense og infiltrere vannet. I tillegg kan de leveres med tilbakeslagsventil som forhindrer at grunnvannet fyller tanken. Vannfordrøyningssystem for tak er et nyere produkt på markedet som er utviklet for bruk på både nye bygg og eksisterende tak. Også her er prinsippet at overvannet samles i et magasin midlertidig, men da altså på taket. Overvannet kan deretter slippes kontrollert ned i overvannssystemet. I områder med høye tomtekostnader, eller der det mangler plass rundt bygget, kan fordrøyningssystem for tak være et godt alternativ til løsninger i bakken.

Les også: Trenger mitt næringsbygg et fordrøyningsanlegg?

Gjør tak og vegger blågrønne

Planter og vekster kan fungere som naturlige fordrøyningsanlegg på bygninger. Mose, gress, busker, klatreplanter og annen vegetasjon på tak og utvendige flater forsinker vannavrenningen. På den måten kan du imøtekomme både krav til grøntarealer og til lokal overvannshåndtering. Grønne tak har også flere andre viktige egenskaper i tillegg til å håndtere regnvann, og har fått en egen Norsk Standard.

Forbered bakken på å ta imot store mengder vann

Mye kan gjøres på utearealer for å redusere risikoen for problemer med overvann: Regnbed, infiltrasjonsgrøfter og redusert bruk av kantstein, for å nevne noe.

Permeable (gjennomtrengelige) dekker med belegningsstein har lenge vært i bruk i utlandet, men er forholdsvis nytt her i Norge. Et permeabelt dekke består av belegningsstein med åpninger eller fuger som slipper overvannet raskt igjennom til lagene under, og videre ned til fordrøyningsmagasin eller drensledninger. Dermed dreneres nedbøren i grunnen der vannet treffer bakken. Her kan du lese mer om permeable dekker. Ganske nytt er det også at det er utviklet verktøy som viser hvor det er best å plassere regnbedene.

Koble fra av takrenner?

Dersom bakken og området rundt bygget er gjort klart for mottak av vann, er det også et alternativ å koble takvannet fra ledningsnettet og lede vannet ut på plener og til beplantning, eventuelt til grøfter eller fordrøyningsløsninger i bakken.

Drenering

Drenering handler først og fremst om å begrense skader på bygget som følge av overvann. I den sammenhengen er det også en rekke andre tiltak som kan gjøres for å sikre bygget og hindre at vann trenger inn: heve hus over gatenivå, lage høye terskler, installere tilbakeslagsventil, tette og forsterke byggverk - og ikke minst, sørge for utvendig vedlikehold av taksluk, overvannskummer og sandfang .

Rørleggeren – fagperson og konsulent

Rørleggere er i utgangspunktet eksperter på vann. I takt med at antall skader og uhell knyttet til takvann og overvann har økt, har stadig flere rørleggere skaffet seg svært god kunnskap om både utfordringer, konsekvenser og løsninger knyttet til overvann. Tenk derfor på rørleggeren som en fagperson som - i tillegg til problemløsing - kan brukes som konsulent eller rådgiver i spørsmål rundt fordrøyning, infiltrasjon, drenering og andre former for overvannshåndtering.

(Kilde: VB-Bloggen)
 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår