Ingen angrende synder

 
Ingen angrende synderBildet: Rørleggervakta24vvs har ikke brutt loven, og kan derfor ikke ilegges overtredelsesgebyr, sier Rørleggermester Øystein Helgheim i sitt tilsvarsbrev til Forbrukertilsynet.
Rørleggervakta24vvs, ved Rørleggermester Øystein Helgheim, har ingen planer om å godta boten på 250.000 kroner som Forbrukertilsynet nylig har varslet om. Helgheim hevder seg derimot urimelig forskjellsbehandlet, og trekker inn både VB, Comfort og Recover i sin argumentasjon mot overtredelsesgebyret.

Av Bjørn Laberg

- Hverken VB- kjeden, Recover, Comfort og andre aktører, opplyser at de ikke selv har kontor på de ulike adressene. Disse kjedene opplyser heller ikke at det ikke er egne ansatte som utfører oppdragene, men at det er selvstendige selskaper som opptrer på deres vegne. På de ovennevnte selskapenes sine hjemmesider fremkommer det ingen prisopplysninger om rørleggertjenester, eller informasjon om angrerett.
Dette skriver Helgheim, gjennom sin advokat Morten Grimstad i Advokatcompagniet DA, i tilsvarsbrevet VVS aktuelt har fått tilgang til.

LES OGSÅ: 250.000 i bot for villedende markedsføring

Bør granske rørleggerkjedene
- Rørleggervakta24vvs har selv benyttet VB til en rekke oppdrag og det har aldri forekommet at VB har opplyst noe om pris, angrerett til privatkunder, eller inngått bindende, skriftlige avtaler, hevder Helgheim videre, og mener Forbrukertilsynet nå også bør granske de landsdekkende rørleggerkjedene. Han mener å kunne underbygge disse påstandene, ved å vedlegge følgende tre hjemmeside-faksimiler i sitt tilsvarsbrev til Forbrukertilsynet:

Vedlegg 1: Fra hjemmesiden til Recover

Vedlegg 2: Fra hjemmesiden til Comfort Bryn

Vedlegg 3: Fra VB / Funksjonell VVS sine hjemmesider

Helgheim hevder svært få av Rørleggervakta24vvs sine konkurrenter informerer om prisene for rørleggertjenester på sine nettsider.
- Det er derfor høyst bemerkelsesverdig at Forbrukertilsynet kan være pådriver for urimelig forskjellsbehandling, framholder Helgheim i brevet.

Innleid arbeidskraft
Helgheim er heller ikke enig i beskyldningene om brudd på markedsføringsloven.
- Rørleggervakta24vvs sin intensjon har aldri vært å gi inntrykk av å selv være lokalisert i distriktet. Dette fremkommer også klart av markedsføringen. Hensikten med annonseringen har helt åpenbart vært å informere om at selskapet har samarbeidspartnere i distriktet, som vil rykke ut til kunden inntil selskapet får på plass egne folk. Samarbeidspartnere er her en betegnelse for innleid underentreprenør, eller innleid arbeidskraft via bemanningsbyrå med fagbrev som rørleggere. Å få på plass egne ansatte har dessverre tatt en del tid, understreker Helgheim.

LES OGSÅ: Rørleggervakt «låner» adresser i norske byer

- Kan ikke misforstås
Helgheim viser til kritikk mot selskapets markedsføring på 1881, hvor teksten nå er ytterligere forandret: «Rørleggervakta24vvs. Sentralbord betjenes fra 5379 Steinsland. Det er oss du ringer til når vannet "springer". Har du problemer med vannlekkasje, tette avløpsrør eller trenger saneringsselskap? Nøl ikke! Ta kontakt i dag så sender vi ut en av våre lokale samarbeidspartnere i ditt distrikt.»
- Her fremkommer det at sentralbordet er betjent fra Steinsland, samt at vakttjenesten sender ut
en lokal samarbeidspartner i distriktet. Dette kan ikke misforståes, mener Helgheim.

- Underordnet betydning
Han har liten forståelse for reaksjonene på kostnadene Rørleggervakta24vvs beregner for disse tjenestene.
-  Det er ingen rørleggere som sitter 24 timers vakt, uten at de får forholdsvis godt betalt. Det er heller ingen rørleggere som vil utføre hasteoppdrag på kveldstid eller i helg, uten at rørleggeren i mange tilfeller får betalt et fast vakttillegg, uavhengig av oppdrag, samt at timebetalingen øker betraktelig i forhold til oppdrag på dagtid, hevder Helgheim.
- Dessuten er det inngått en avtale om pris med hver enkelt kunde. Om kunden allikevel skulle være av den oppfatning at selskapet selv skulle være tilstede fysisk, er dette av underordnet betydning, så lenge den prisen kunden skal betale er oppfattet og godkjent. Det må jo være det vesentlig, ikke hvilken rørlegger som dukker opp på oppdraget, mener han.

Komplett prisliste
Helgheim skriver at han finner det svært merkverdig at Forbrukertilsynet mener priser for hasteoppdrag skal innebære en total forhåndspris -eller prisramme.
- Dette er helt umulig å gjennomføre, siden man ikke vet materialkostnader eller tidsbruk på forhånd. Prisberegningen fremkommer klart, både på nettsiden vår, og i SMS som blir sendt til kundene. På nettsiden finnes det dessuten en komplett prisliste i hele sortimentet. Dette finner man ikke på noen av konkurrentenes internettsider, hevder han.

- Anses som straff
Helgheims henviser i tillegg til den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), og mener Forbrukertilsynets krav om overtredelsesgebyr er farget av de negative medieoppslagene saken har hatt.
- Overtredelsesgebyr er å anse som straff etter EMK artikkel 6. Det medfører at de krav som konvensjonen stiller til behandling av en straffesak, må være oppfylt. Det kreves klar sannsynlighetsovervekt ved bevisbedømmelsen, ved vurderingen av skyldgraden. Rørleggervakta24vvs har ikke brutt loven, og kan derfor ikke ilegges overtredelsesgebyr. Subsidiært bør et slikt gebyr settes betydelig lavere, heter det avslutningsvis i tilsvarsbrevet.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår