Inneklima på helsa løs?

 
Inneklima på helsa løs?Illustrasjonsbilde / Shutterstock
Arbeidstilsynet varsler tvangsmulkt, som følge av elendig inneklima på Kvadraturen skolesenter i Kristiansand.

- Det stemmer at vi har brukt en del tid på å løse dette, men vi ønsker å gjøre jobben skikkelig slik at vi får en løsning som elever og ansatte kan leve med i mange år. Også midlertidige løsninger koster mye penger og vi vil gjøre dette skikkelig når det først må gjøres. Det innebærer også at vi må se på skolens behov i sammenheng med fremtidig behov for skolebygg i Kristiansandregionen. Så forstår vi at arbeidstilsynet er utålmodige på de ansattes vegne. I alle våre byggeplaner er elevers og de ansattes behov første prioritet, forklarer bygg og eiendomssjef Roald Torkelsen. 

Det skriver Vest-Agder fylkeskommune på sine hjemmesider.

Bakgrunn for saken:

• I 2008 vedtok Vest-Agder fylkeskommune en systematisk satsning på innklimaanlegg i skolebygg. Prosjektet fikk navnet "Bedre skolebygg" og beskrev en tiltaksplan som det er bevilget penger til hvert år siden da og nå var turen kommet til Kvadraturen skolesenter. Det er satt av 52 mill til oppgradering av inneklimaanlegget på skolen.

• Det eldste bygget på Kvadraturen skolesenter er fra 1974. Arbeidstilsynet hadde tilsyn etter klage på dårlig inneklima i februar 2015. Resultatet at Vest-Agder fylkeskommune fikk pålegg om å gjøre kortsiktige tiltak, utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse, samt en forpliktende plan for utbedring av inneklimaet, innen 1. juli 2015.  Fra fylkeskommunens side har det siden våren 2015 vært jobbet med å se på skolestrukturen for hele Kristiansandregionen. I det arbeidet er Arbeidstilsynets pålegg tatt med som en viktig føring.

- Vi har fått utarbeidet en beskrivelse og kalkyle på hvordan et nytt ventilasjonsanlegg kan installeres. Det er komplisert og kostnadskrevende å få til. Derfor arbeider vi i disse dager parallelt med en "Areal- og egnethetsvurdering" samt en teknisk /økonomisk levetidsberegning slik at vi få et bedre beslutningsgrunnlag for å iverksette fremtidige tiltak. En helhetsvurdering legges frem for plan- og byggekomiteen forteller Torkelsen.

I april i år vedtok Fylkestinget at: 

A) Kvadraturen skolesenter oppgraderes i tråd med pålegg fra Arbeidstilsynet og

B) Det igangsettes en utredningsprosess som kan gi grunnlag for å vurdere om bygg A B ved Kvadraturen skolesenter bør ombygges eller rives for nybygg og utvidelse. Så må de nødvendige midler bevilges og en egen sak legges frem politisk i nov./des. i år.

Dersom Arbeidstilsynet ikke er fornøyd med planen og fremdriften, vil de pålegge fylkeskommunen tvangsmulkt på 2000,- pr virkedag (mandag-lørdag) fra 1. 1 2017 avslutter Roald Torkelsen.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår