Innovativt fra Skanska

 
Innovativt fra SkanskaBildet: Fra Avantors planlagte Gullhaug Torg 2. (illustrasjon: Snøhetta/MIR)
Skanska skal utvikle nye løsninger for energiforsyning i nullenergibygg. ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 29 nye innovasjonsprosjekter for miljøvennlig energi.

Prosjektene blir støttet med litt over 200 mill. kroner. Sammen med næringslivets bidrag representerer dette forskning for over 400 millioner kroner.

- Vi trenger kunnskapsutvikling og innovasjon på energiområdet for å utvikle fremtidens energisystem. Miljøvennlige energiløsninger er en helt nødvendig del av lavutslippssamfunnet, sier Olje- og energiminister Tord Lien.

Ett av prosjektene som har kommet gjennom nåløyet er Skanskas tre-årige prosjekt «LOWEX - Høyeffektiv termisk energiforsyning i nullenergibygg», som tar utgangspunkt i behovet for smarte løsninger i energieffektive bygg. Prosjektet har et totalbudsjett på 9,9 MNOK, og blir støttet med 4,8 MNOK fra Forskningsrådet. Prosjektet skal utvikle nye totalkonsepter for termisk energiforsyning i nullenergibygg og plusshus, med ytelse som er dobbelt så høy som dagens «state-of-the-art» (!). 

Innovasjonen i prosjektet skal oppnås gjennom å sette sammen og optimalisere ulike systemer slik at totalytelsen blir ekstremt høy. De nye løsningene skal i hovedtrekk oppnås gjennom optimal utforming og dimensjonering av energibrønner, optimal design av varmepumpe- og varmevekslersystemet, optimal utforming og design av varme- og kjøleavgivelsesystemet i bygget og til slutt optimalisering og balansering av varme- og kjølebehovet til bygget.

- Prosjektet har hovedfokus på nye bygninger, men vi ser også for oss at løsningene kan brukes ved rehabilitering og hovedombygging. Markedspotensialet anslås til fra 50 prosent til over 90 prosent av yrkesbygg og leilighetsbygg som oppføres eller totalrehabiliteres. Vi vurderer derfor verdiskapingspotensialet som meget stort, sier direktør Rune Stene i Skanska Teknikk.  

Partnere i prosjektet er Avantor, Omsorgsbygg Oslo KF, ABK, NIBE og Lunds Universitet. Løsningene vil bli testet i pilotprosjekter. Aktuelle pilotprosjekter er Powerhouse-prosjekter, Gullhaug torg med Avantor som utbygger og plusshusbarnehager eller -sykehjem med Omsorgsbygg KF som utbygger. Prosjektleder er sjefrådgiver dr. Tor Helge Dokka i Skanska Teknikk. Dr. Kim Robert Lisø, innovasjonssjef i Skanska Norge og professor II ved NTNU, er ansvarlig for FoU-delen av prosjektet.

Etterspørselen etter bærekraftige og energieffektive bygg med innovative, smarte løsninger er i sterk vekst. Bygninger som produserer like mye eller mer energi enn de bruker, vil bli et sentralt bidrag til å redusere energibruken på verdensbasis - og dermed også til å redusere klimagassutslippene. Energieffektivisering i byggsektoren vil være avgjørende for å oppnå nasjonale og internasjonale målsetninger om reduksjon av energibruk og klimagassutslipp som påpekt av både det FNs internasjonale klimapanelet og det internasjonale energibyrået (IEA).  Arnstad-utvalget slo fast at det er et realiserbart energisparepotensiale på 40 TWh/år i byggsektoren, det vil si at energibruken i sektoren kan reduseres fra 80 til 40 TWh/år innen 2040. 

- Den frigjorte energien kan brukes til betydelige utslippsreduksjoner og omlegginger i andre sektorer som transport og offshore, og bidra til utfasing av fossile brensler og reduksjon av fjernvarmeutbygging. I tillegg kan den frigjorte energien, i stor grad fornybar vannkraft, kunne eksporteres til Europa og føre til store utslippsreduksjoner der. Mer enn 50 % av energibruken går til oppvarming og kjøling. Løsningene vi vil utvikle sammen med våre partnere i dette prosjektet vil derfor kunne bidra betydelig for å oppnå det store energisparepotensialet i byggsektoren, sier sjefrådgiver Tor Helge Dokka i Skanska Teknikk.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår