Inviterer til infrastrukturprosjekt

 
Inviterer til infrastrukturprosjektIllustrasjonsbilde: Getty Images
AKTUELLE PROSJEKTER: Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) utlyser konkurranse om prekvalifisering for totalentreprise på infrastruktur, i forbindelse med nytt produksjonsanlegg for biogass i Lillestrøm kommune.

Av Bjørn Laberg

Biogassanlegget vil, ved siden av håndteringen av avvannet slam fra NRAs eget renseanlegg, også motta slam fra flere andre renseanlegg i østlandsregionen.

Litt om prosjektet:

• NRAs biogassanlegg er planlagt utbygget på Krogstad Miljøpark i nærheten av Fv. 170 i Lillestrøm kommune, om lag 20 km fra NRAs renseanlegg i Strømmen. Aktuelt utbyggingsområde er planlagt på jomfruelig mark tett på eksisterende mellomlager for avvannet slam fra NRA.

• Biogassanlegget vil bli plassert i et område som er lokalisert langt fra offentlig VA-system. System for vannforsyning og avløpshåndtering til eksisterende mellomlager for slam er basert på lokale løsninger. 

• Elforsyningen til området har ikke tilstrekkelig kapasitet og området mangler fast fiberforbindelse. Utslippstillatelsen for det nye biogassanlegget forutsetter tilknytning til offentlig ledningsnett. Dette utløser behov for etablering av en ny infrastrukturkorridor mellom Heia industriområde og Krogstad Miljøpark

• Pumpestasjon for avløp må etableres mellom avløpspumpestasjon på Biogassanlegget ved Krogstad og tilknytningspunktet på Heia. Prosjektet innebærer etablering av overføringssystem på cirka 6500 meter med pumpeledning for spillvann og vannforsyning. I tillegg skal det legges trekkerør for fiber, samt høy- og lavspentkabel i samme grøft. Trykkøkningsstasjoner for vann og avløp inngår i entreprisen.

• Biogassanlegget er planlagt ferdigstilt rundt årsskiftet 2024/2025. Dette betyr at det nye anlegget skal testes ut og de nye prosessene skal kjøres inn i løpet av 2024. Etableringen av infrastrukturkorridoren, med ferdig uttestet VA, strømforsyning og fiberforbindelse, skal foreligge i starten av 2024.

Tiltakshaver: Nedre Romerike Avløpsselskap IKS 
Tilbudsfrist: 1. november 2021

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår