- Kontrollører undergraver eget yrke

 
- Kontrollører undergraver eget yrkeBildet: - Det er en ukultur i bransjen fordi mange mindre bedrifter har aversjon mot skjemaer. De forstår ikke alvorlighetsgraden i at de signerer på viktige skjemaer som en samsvarserklæring, mener takstmann Arne Hansen i VTB Vinger Takst og Byggvurdering AS. Foto: Odd Borgestrand
VÅTROMSDAGENE: Arne Hansen i VTB Vinger Takst og Byggvurdering AS ga et unikt innblikk i sin hverdag da han gikk gjennom hvordan uavhengig kontroll og samsvarserklæringer funger på norske byggeplasser. Det ble en times undervisning i selvkritikk for byggebransjen under Våtromsdagene i Oslo.

Av Odd Borgestrand

Arne Hansen blir av mange fagmiljøer betegnet som en av landets fremste takstmenn. Han er mye benyttet foreleser og sentral i Fagrådet for våtrom med utarbeidelsen av Byggebransjens våtromsnorm og kursvirksomhet.
Etter et «helt liv» i byggebransjen var han tydelig på at det er krevende å utføre uavhengig kontroll, spesielt innen våtrom.

- Da TEK 17 ble lansert var jeg redd for at vi skulle få endring på funksjons- og ytelseleskrav. Heldigvis ble det ingen endring på dette, men mange aktører i bransjen vet ikke forskjell på disse to kravene, og for dem går veiledningen, norm og TEK om hverandre. Det er et faktum at mange håndverkere ikke makter å åpne ei bok og lese forskjell mellom ytelseskrav og funksjonskrav, sier han til VVS aktuelt.

Dropper jobben, men tar betalt
- Det er ekstra bekymringsfullt at vi har såkalte kontrollører som ikke gjør jobben, men bare sender faktura for en kontroll de aldri har utført. Det viktigste er jo at entreprenøren får et papir som bekrefter at alt er i orden. På den måten er det mange i vår bransje som undergraver sitt eget yrke, sier Hansen

- Mange ser på uavhengig kontroll som et nødvendig onde, men kontrollørene har en viktig funksjon.
Kontrollsystemene er ikke hugget i stein, og vi er endringsvillige når det skjer endringer og forbedringer innenfor de ulike fagområdene. At et sluk i et våtrom fortsatt skal tilpasses slik at vannet finner veien til sluket, er imidlertid et ufravikelig krav. Det er betenkelig at mange entreprenører setter sluket på plass som noe av det første de gjør inne i en bolig eller næringsbygg. Den generelle regelen de fleste følger er at sluk plasseres tre centimeter under beregnet gulvhøyde, -uansett størrelse på våtrommet, sier han.

Ukultur i bransjen
Hansen tok også for seg Samsvarserklæringen fra Direktoratet for byggkvalitet. Skjemaet er et nyttig verktøy fordi kunden har krav på å få en dokumentasjon av det utførte arbeidet. For søknadspliktige arbeider gjelder dokumentasjonsplikten både overfor kommunen som forvalter av loven og overfor kunden som eier. Dokumentasjonskravet tilfredsstilles gjennom samsvarserklæring vedlagt bilder og sjekklister der dette er nødvendig for å oppfylle kundens krav til bruk og vedlikehold.

- Imidlertid er erklæringen i mange tilfeller lite verd. En rekke aktører i flere bransjer bekrefter at prosjektering er i samsvar med ytelser i TEK eller ved analyser som viser at forskriftens funksjonskrav er oppfylt.  Problemet er bare at erklæringen hentes fram og leveres lenge før et prosjekt er sluttført og i enkelte tilfeller også før det er igangsatt. Med andre ord misbrukes erklæringen hver eneste dag. Et godt system blir misbrukt både av utførende og kontrollerende, slår Arne Hansen fast, som dermed ikke var redd for å irettsette sine egne bransjekolleger på dette feltet under Våtromsdagene.
- Det er en ukultur i bransjen fordi mange mindre bedrifter har aversjon mot skjemaer. De forstår ikke alvorlighetsgraden i at de signerer på viktige skjemaer som en samsvarserklæring.

Rom for tolkning
Han mener regler knyttet til uavhengig kontroll gir rom for mye tolkning. Det gjelder spesielt det som går under fuktsikring og prosjektering. Her trekker han fram fall til sluk, membrantykkelse, damptetthet mot kalde rom, ventilasjon og fuktsikring mot tilstøtende rom.
- Jeg opplever at mange håndverkere og selv de med teknisk utdannelse ikke har nok kompetanse til å utføre en forsvarlig jobb, sier Hansen.

Positivt med team
I prosjekter der ulike yrkesgrupper jobber i team fungerer det nå bedre og bedre. For oss kontrollører er det positivt når vi møter slike team, og vi har en gjensidig forståelse for hvordan tingene skal være.
- En annen utfordring er når det ikke er samsvar mellom teknisk godkjenning (TG) og montasjeanvisning og veiledning. Da må det framskaffes ekstra dokumentasjon, men når vi ber om slik dokumentasjon får vi ofte beskjed om at det er utenlandske oversettelser som ikke er godt nok kvalitetssikret for norske forhold. Det er en utfordring når ulike leverandører verken jobber sammen eller snakker sammen. Det er ingen hemmelighet at produkter fra ulike produsenter ikke passer sammen, selv om de hver for seg er godkjent for det norske markedet, hevder Hansen.

Savner yrkesstolthet
Det manglet ikke på dokumentasjon, i form av bilder fra en rekke byggeplasser, da Hansen ga et innblikk i sitt liv som uavhengig kontrollør. På mange av bildene lå sluket på høydene, og uten overgang til soverom eller stuer med kostbar parkett.
- Vi må få fram yrkesstoltheten.  Vi må premiere de som gjør jobben riktig og som viser vei. Dessuten må vi må bry oss når vi ser at såkalte fagfolk ikke gjør jobben sin, sier Hansen til VVS aktuelt.
Han mener det har bedret seg de siste årene, men det går alt for sakte.

- Det er nødvendig at kommunene kommer sterkere på banen. Tilsyn av uavhengige kontrollører ved bruk av stikkprøver, ville gitt resultater, sier Arne Hansen avslutningsvis. 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår