Krever sterkt HMS-fokus i vannbransjen

 
Krever sterkt HMS-fokus i vannbransjenBildet: Gruppeleder for HMS i Norconsult, Magnhild Eliassen, mener rørinspektører i Norge også må ha et sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet. Foto: Odd Borgestrand
- Vannbransjen er en bransje med mange ulike arbeidsoppgaver som innebærer høy risiko. Et sterkere fokus på helse, miljø og sikkerhet er derfor nødvendig.

Det mener gruppeleder for HMS i Norconsult, Magnhild Eliassen. Under Rørinspeksjon Norges fagtreff i Stavern slo hun fast at det er stor forskjell på små og store organisasjoner når det gjelder fokus på HMS. Spesielt mindre organisasjoner har en vei å gå.

Det er også store ulikheter mellom de ulike kommunene og selskapene i bransjen. Derfor er det utarbeidet et prosjekt for å utarbeide et oppslagsverk for «beste praksis i HMS-arbeid i vannbransjen», skriver RIN i en pressemelding.

Rapporten er ment som inspirasjon og hjelpemiddel i virksomhetenes eget arbeid med utarbeiding av skriftlige instrukser. Eksempler på risikofylte arbeidsoperasjoner som er omhandlet i rapporten er blant annet:

• Arbeid i områder med farlige gasser eller lavt oksygennivå
• Arbeid i kulverter, tunneler og store ledninger (trange rom)
• Spyling
• Arbeid i kum
• Tetthetsprøving/trykkprøving
• Arbeider som innebærer kontakt med avløpsvann og -slam
• Arbeid på og ved elektriske anlegg og utstyr
• Arbeid med kjemikalier
• Varmt arbeid
• Bruk av farlig redskap/arbeidsutstyr
• Arbeid på og ved veg
• Arbeid på og nær maskiner/utstyr
• Arbeid med asbest

Rapporten slår fast at vannbransjen preges av mange ulike arbeidsoppgaver som innebærer høy risiko, både ved vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og i transportsystemet. I 2015 nedsatte derfor styret i Norsk Vann en arbeidsgruppe som skulle jobbe med HMS-arbeid i vannbransjen. Arbeidsgruppen jobbet blant annet med å kartlegge og beskrive nåsituasjonen og fremtidige utfordringer innen HMS-arbeidet.

Beskrivelsen av nåsituasjonen viste store ulikheter mellom forskjellige kommuner/selskaper. Arbeidsgruppen konkluderte på bakgrunn av dette med at det var behov for å se mer konkret på beste praksis for HMS-arbeidet i bransjen.

Oppslagsverket omfatter typiske risikofylte arbeidsoperasjoner og problemstillinger knyttet til ivaretakelse av sikkerhet og helse ved arbeid i vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og transportsystem for vann og avløp.
Oppslagsverket beskriver typiske risikoforhold knyttet til utførelsen av ulike drifts- og vedlikeholdsoppgaver og tiltak for å kunne utføre disse på en sikker og helsemessig forsvarlig måte.

Målet med oppslagsverket er å gi alle i vannbransjen et sted å gå når ledere, verneombud og arbeidstakere har spørsmål til om ulike risikofylte arbeidsoperasjoner utføres sikkert og helsemessig forsvarlig ved den enkelte virksomhet. Oppslagsverket er også ment å benyttes som inspirasjon og hjelpemiddel til utarbeidelse av skriftlige instrukser for risikofylte arbeidsoperasjoner som alle virksomheter skal ha i sitt HMS-styringssystem.

Oppslagsverket er basert på beste praksis for HMS-arbeid i bransjen, og kan på noen områder gå utover minimumskrav i lovverket, fortalte Magnhild Eliassen.

Rapporten i papirutgave
 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår