Krever sterkt HMS-fokus i vannbransjen

 
Krever sterkt HMS-fokus i vannbransjenBildet: Gruppeleder for HMS i Norconsult, Magnhild Eliassen, mener rørinspektører i Norge også må ha et sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet. Foto: Odd Borgestrand
- Vannbransjen er en bransje med mange ulike arbeidsoppgaver som innebærer høy risiko. Et sterkere fokus på helse, miljø og sikkerhet er derfor nødvendig.

Det mener gruppeleder for HMS i Norconsult, Magnhild Eliassen. Under Rørinspeksjon Norges fagtreff i Stavern slo hun fast at det er stor forskjell på små og store organisasjoner når det gjelder fokus på HMS. Spesielt mindre organisasjoner har en vei å gå.

Det er også store ulikheter mellom de ulike kommunene og selskapene i bransjen. Derfor er det utarbeidet et prosjekt for å utarbeide et oppslagsverk for «beste praksis i HMS-arbeid i vannbransjen», skriver RIN i en pressemelding.

Rapporten er ment som inspirasjon og hjelpemiddel i virksomhetenes eget arbeid med utarbeiding av skriftlige instrukser. Eksempler på risikofylte arbeidsoperasjoner som er omhandlet i rapporten er blant annet:

• Arbeid i områder med farlige gasser eller lavt oksygennivå
• Arbeid i kulverter, tunneler og store ledninger (trange rom)
• Spyling
• Arbeid i kum
• Tetthetsprøving/trykkprøving
• Arbeider som innebærer kontakt med avløpsvann og -slam
• Arbeid på og ved elektriske anlegg og utstyr
• Arbeid med kjemikalier
• Varmt arbeid
• Bruk av farlig redskap/arbeidsutstyr
• Arbeid på og ved veg
• Arbeid på og nær maskiner/utstyr
• Arbeid med asbest

Rapporten slår fast at vannbransjen preges av mange ulike arbeidsoppgaver som innebærer høy risiko, både ved vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og i transportsystemet. I 2015 nedsatte derfor styret i Norsk Vann en arbeidsgruppe som skulle jobbe med HMS-arbeid i vannbransjen. Arbeidsgruppen jobbet blant annet med å kartlegge og beskrive nåsituasjonen og fremtidige utfordringer innen HMS-arbeidet.

Beskrivelsen av nåsituasjonen viste store ulikheter mellom forskjellige kommuner/selskaper. Arbeidsgruppen konkluderte på bakgrunn av dette med at det var behov for å se mer konkret på beste praksis for HMS-arbeidet i bransjen.

Oppslagsverket omfatter typiske risikofylte arbeidsoperasjoner og problemstillinger knyttet til ivaretakelse av sikkerhet og helse ved arbeid i vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og transportsystem for vann og avløp.
Oppslagsverket beskriver typiske risikoforhold knyttet til utførelsen av ulike drifts- og vedlikeholdsoppgaver og tiltak for å kunne utføre disse på en sikker og helsemessig forsvarlig måte.

Målet med oppslagsverket er å gi alle i vannbransjen et sted å gå når ledere, verneombud og arbeidstakere har spørsmål til om ulike risikofylte arbeidsoperasjoner utføres sikkert og helsemessig forsvarlig ved den enkelte virksomhet. Oppslagsverket er også ment å benyttes som inspirasjon og hjelpemiddel til utarbeidelse av skriftlige instrukser for risikofylte arbeidsoperasjoner som alle virksomheter skal ha i sitt HMS-styringssystem.

Oppslagsverket er basert på beste praksis for HMS-arbeid i bransjen, og kan på noen områder gå utover minimumskrav i lovverket, fortalte Magnhild Eliassen.

Rapporten i papirutgave
 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår