Kvalitetsleder/kvalitetsingeniør

 
Kvalitetsleder/kvalitetsingeniør
Søknadsfrist: 31.01.22
Sted: Fredrikstad/Oslo/Stavanger - Water
Tittel: Kvalitetsleder/kvalitetsingeniør

 

Vil du jobbe i en markedsledende bedrift med høye ambisjoner innen digitalisering og et fremtidsrettet fokus? Kan du vise til kompetanse innen kvalitetsledelse? Har du pedagogiske, smidige egenskaper som legger til rette for gode prosjektsamarbeid? Bli med å utforme fremtidens industri og prosess med oss!

VELKOMMEN TIL AVDELING ENERGI OG INDUSTRI 
COWI er et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap med rundt 1300 medarbeidere i Norge. Vi innehar kompetanse i verdensklasse og samarbeider tett på tvers av fagmiljøene i COWI for å levere morgendagens løsninger på blant annet sykehus, flyplasser, regjeringskvartal og smarte, miljøvennlige bygg. I vår avdeling i den nye Energi og Industri avdelingen teller vi ca 60 dedikerte og stolte medarbeidere. Vi er delt opp i fire områder eller seksjoner – Prosjektledelse, Industri, Energiløsninger og Kraftnett & Vannkraft. Med et stort spenn i prosjekter både i størrelse, kompleksitet og faglig innhold, får du jobbe med spennende og utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.
 

FÅ EN NØKKELROLLE I VÅRT FAGMILJØ
Vi søker ny kvalitetsleder for avdeling Energi og Industri som kan bidra til å utvikle kvalitetsledelsen i organisasjonen. Avdelingen har til enhver tid ca. 200 aktive oppdrag, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre systemer og vår prosjektgjennomføring. 
I rollen som avdelingens Kvalitetsleder vil du blant annet jobbe i team med våre kvalitetsledere fra egen og andre divisjoner. Du vil få ansvar for kvalitetsarbeidet i avdelingen med fokus på å bistå prosjekt- og linjelederne med kvalitetsarbeidet, og det å kontinuerlig forbedre avdelingens prosjektgjennomføring.
Gjennom regelmessige interne revisjoner har vi behov for utvikling og kontroll av krav. Vi har årlig ledelsens gjennomgåelse av kvalitetsarbeidet, og følger opp avviks- og forbedringsarbeidet innenfor egen enhet.
 

DU ER EN PÅDRIVER FOR FAGLIG UTVIKLING, SAMARBEID OG HØY KVALITET 
Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Vi arbeider på tvers av grenser og innen forskjellige fagfelt hvor vi deler kunnskap og bygger opp sterke relasjoner med kunder og kollegaer. 
For å lykkes hos oss mener vi at det er en fordel om du har god erfaring og gode egenskaper når det kommer til ledelse av mennesker. Morgendagens suksesshistorier avhenger av gode samhandlingsklima, effektiv og transparent informasjonsflyt samt evne til å kommunisere og lede ved hjelp av et stadig økende digitalisert arbeidsklima. Sitter du på nøkkelen av hele eller deler av denne formelen, ønsker vi å snakke med deg. 


Vi søker etter deg som er opptatt av utvikling, kunnskapsdeling og kvalitet, som har kunnskap om kvalitetsledelse og som er genuint opptatt av forbedringsprosesser. Du har et servicegen og evner å manøvrere og inspirere til å hjelpe frem kvalitetsløsninger innen gitte rammer. Du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team.
Vi forutsetter at du kan gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

  • Du har minimum bachelor grad innen ingeniørfag
  • Du har god forståelse for prosessarbeid og kompetanse innen prosjektgjennomføring og kvalitetsledelse
  • Du har en interesse for å være en del av COWIs satsing på energi og industri som inkluderer å bygge kompetanse i COWI, dvs. at interesse for, og evne til kunnskapsoverføring er viktig.
  • Du har gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner på norsk og engelsk

COWI SOM ARBEIDSPLASS
COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

  • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter
  • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger
  • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
  • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.
Arbeidssted: Oslo, Fredrikstad eller Stavanger
 

HAR DU SPØRSMÅL?
Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte:
Jonny Edvardsen JNED@cowi.com
Svein Ove Svendsen SVSV@cowi.com 

Vi ser frem til å motta din CV og søknadsbrev så snart som mulig, se søknadsfrist øverst i annonsen.
Alle søknader behandles konfidensielt.

VI TROR PÅ LIKE MULIGHETER
COWI tror på like muligheter for alle ansatte og arbeidssøkere. Ingen skal oppleve å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk, etnisitet, seksuell legning, religion eller annen tro, funksjonshemning eller alder. COWI overholder lovene og forskriftene om diskriminering på arbeidsplasser. Denne policyen gjelder alle ansatte, men også i rekruttering, ansettelse, utplassering, forfremmelse, oppsigelse, flytting, permisjon, kompensasjon og opplæring.

Søk her

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår