Lavere energiforbruk ved bruk av ultralyd

 
Lavere energiforbruk ved bruk av ultralyd
Ventilasjon utgjør nesten 30 % av bygningers totale energiforbruk. Driftskostnadene kan reduseres i systemer der man benytter ultralydsmåling. Det vil bidra til å nå EU’s mål om 20 % reduksjon av energiforbruket innen 2020.

Skal man begrense menneskeskapt påvirkning på jordens klima, må det gjøres flere ting. I 2007 ble EUs ledere enige om et sett med mål. Et av disse var å redusere energiforbruket i medlemslandene med 20 prosent innen 2020.

- Økt fokus på klima har inspirert bedrifter og industri til å begynne å utvikle nye løsninger som vil bidra til å nå disse målene. Lindab er ikke noe unntak, og ved å arbeide med å minimere luftlekkasje og å optimalisere ventilasjonssystemene kan vi bidra på en positiv måte, skriver Lindab i en pressemelding.

En revolusjon innen ventilasjonsindustrien
- I 2015 begynte vi å utvikle en ny teknologi for måling av luftstrøm og temperatur i ventilasjonssystemer. Ved hjelp av ultralydssensorer gir UltraLink en meget nøyaktig måling av luftstrømning uten å gi ekstra trykkfall i ventilasjonssystemet. Teknologien er basert på ultralydssensorer, det gjør at det ikke er noen hindringer i luftstrømmen som støv og smuss kan samle seg på. Dette betyr luftstrøm uten ekstra trykkfall, som gir unike fordeler når det gjelder energieffektivitet, enkelhet og rengjøring. Det er unødvendig å si at produktet revolusjonerte ventilasjonsindustrien på den tiden, heter det videre i pressemeldingen.

Endrer reglene enda en gang
I løpet av de siste årene har et økt fokus på energibesparelser gjort at ventilasjonssystemer med VAV, med lave minimumsmengder, er blitt vanligere. Dette fører til økt behov for måleanordninger og metoder med enda høyere nøyaktighet ved lave luftmengder.

- Den nye og forbedrede UltraLinken, som nå er tilgjengelig, vil ta nøyaktig måling av luftstrøm ett skritt videre. Vår første versjon ga mulighet for kontroll av spjeld, men det krevde en tilkobling gjennom en masterenhet for å kunne kontrollere spjeldet med UltraLink. Vår nye forbedrede versjon er VAV spjeld og UltraLink integrert i en enhet. Hva innebærer dette? Færre deler, mindre kabling og mer kontroll som gjør at du kan optimalisere ventilasjonssystemet. I den neste versjonen tar vi sikte på å legge til trådløs tilkobling til produktet, noe som vil forenkle systeminnstillingene, og spare mye tid og penger. Lindab kan ikke redde klimaet, men ved å kontinuerlig utvikle nye løsninger og introdusere innovasjoner til markedet, kan vi bidra med vår andel, heter det avslutningsvis i pressemeldingen.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle