- Mattilsynet vil prioritere drikkevannsbasseng

 
- Mattilsynet vil prioritere drikkevannsbassengBildet: Et av de flotteste drikkevannsbassengene i Norge er etablert i Overhalla kommune. Bassenget ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2018. Foto: Overhalla kommune
VANNDAGENE PÅ VESTLANDET 2020: - Mattilsynets drikkevannstilsyn i 2020 vil fortsette også inn i 2021, men med hovedfokus på drikkevannsbassenger.

Av Odd Borgestrand

Det opplyste seniorinspektør i Mattilsynet, Jørn Einar Weidemann under Vanndagene på Vestlandet.
- Mattilsynet ser behovet for et fortsatt tilsyn med hele vannledningsnettet, og oppfordret under konferansen for Vestlandet alle kommuner om å ta sikkerhet i distribusjonsnettet på det største alvor.  Kommunene må være trygge på at de leverer trygt og godt drikkevann i tilstrekkelige mengder til sine innbyggere, understreket Weidemann.

Ved forrige tilsyn i 2017 var det behov for forbedringer på hvert tredje drikkevannsbasseng. Da ble det avdekket at kontroll og vedlikehold var for dårlig i en rekke kommuner. I et masterprosjekt utført av Pia Rostad ved NTNU i samarbeid med Mattilsynet i 2019 var en av konklusjonene at risikoen er stor for at drikkevann i drikkevannsbasseng skal tilføres patogene smittestoffer fra dyr eller mennesker. Derfor blir det nå en ny inspeksjonsrunde i 2021.  Denne inspeksjonen vil imidlertid bli lagt opp på en digital måte, der Mattilsynet viser stor tiltro til vannverkseiere og kommuner.

- Mattilsynet har en ambisjon om å bruke sine ressurser mer effektivt med tanke på sine tilsyn. Det betyr at tilsynet blir mer datadrevet og nye tilsynsformer vil bli utviklet.  Fysisk tilsyn er krevende rent tidsmessig og tilsyn med høydebasseng er også begrenset på vinterstid. Tilsynene blir dermed i hovedsak digitalt. Dette skal skje ved at vannverkseiere skal fylle ut et eget spørreskjema om drikkevannsbasseng og deretter registrere sine svar i en egen skjematjeneste der en rekke opplysninger skal legges inn.  Stramme økonomiske rammer er også en av årsakene til at tilsynene i vesentlig grad blir gjennomført digitalt, opplyste Jørn Einar Weidemann.

- Faktagrunnlaget er tidligere basert på dialog og bakgrunnsinformasjon, men nå vil faktagrunnlaget baseres på svar på spørreskjemaet og vannverkets egne registreringer. Det vil også bli aktuelt med et fysisk tilsyn der svar fra vannverkene ikke er dekkende, understreket Weidemann.
Leveringssikkerhet er noe av det viktigste norske vannverk skal forholde seg til. Kommunene må ta drikkevannshensyn både når det gjelder utarbeidelse av kommuneplaner og reguleringsplaner. Her er det viktig med et tett samarbeid på tvers av sektorene i kommunene. Vannverkseiere har et spesielt ansvar for å beskytte vannkilder i kommunen.

Mattilsynet vil derfor ha svar på om vannverkseier har utført farekartlegging for drikkevannsbassengene og om det er tiltak som er iverksatt. Vannverkseierne skal også levere en «selvangivelse» på om bassengene er tilstrekkelig sikret og om de er i tilfredsstillende tilstand, inkludert rengjøring, vedlikeholdsplaner og inspeksjoner. Alle vannverkseiere som produserer mer enn 10 kubikkmeter pr døgn vil få et brev fra Mattilsynet med informasjon om hvordan tilsynet skal foregå.

Frist for å svare på tilsynet blir allerede i januar måned 2021.
 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår